Ewch i’r prif gynnwys

Cemegol Feddyginiaethol (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae cemeg feddyginiaethol yn wyddoniaeth gyffrous sy'n datblygu'n gyflym ac sy'n ymwneud â'r gemeg sy'n sail i ddylunio, darganfod a datblygu cynhyrchion fferyllol newydd.

briefcase

Cysylltiadau â diwydiant

Mae ein partneriaid ymchwil yn amrywio o fusnesau bach a chanolig cenedlaethol i rai o gwmnïau rhyngwladol mwyaf y byd.

molecule

Cyfleusterau ymchwil

Ar ôl cael buddsoddiad o dros £20 miliwn, mae ein cyfleusterau'n cynnig amgylchedd gwych am ragoriaeth.

globe

Prosiect ymchwil

Arbenigwch mewn maes sydd o ddiddordeb i chi trwy brosiect ymchwil ar ddiwedd y cwrs. Ceir rhai cyfleoedd i gwblhau lleoliadau gwaith ymchwil academaidd yn y DU neu dramor.

certificate

9th in the UK for research output

In the REF 2014 research assessment.

The search for new drugs to combat serious illnesses is an important and exciting challenge at the forefront of medical research. As a medicinal chemist, you can have a positive impact on the health and wellbeing of millions of people worldwide.

On the course, you will explore the wider context of drug discovery, business and healthcare, as well as developing the knowledge and laboratory skills needed to design drugs. You will also investigate the relationship between medicinal chemists and drug discovery companies with stakeholders such as patients, investors and governments.

There are opportunities for you to gain hands-on experience within a medicinal chemistry team during your research project.  

Achrediadau

Manita Kalsey, MSc Medicinal Chemistry
Cardiff University has been an amazing experience for me so far. I got married and moved here, and my husband has studied in the same university, which is how I ended up choosing to study here too. Medicinal Chemistry has always been something I've wanted to study and I was so excited to see that it was being offered this year. The programme has been very involving and interesting and the lecturers have all been brilliant. They've been very supportive and patient and they have always made time to see me when I've needed help. I've made a lot of friends and I've loved every minute of being here.
Manita Kalsey MSc Medicinal Chemistry

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cemeg

Rydym yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â heriau gwyddonol bwysig yr 21ain ganrif drwy addysg ac ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4023
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as chemistry, chemical engineering, pharmacy, pharmacology and biochemistry, or an equivalent international degree
 • or a university-recognised equivalent academic qualification.

Applicants with a degree in a subject other than chemistry will be required to demonstrate knowledge and understanding of key chemical topics prior to an offer being made.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

Please include information on why you are interested in medicinal chemistry in your personal statement (do not exceed 500 words). Specific details such as your future aspirations, and how your educational or professional background makes you a suitable applicant are welcomed. We do not accept generic statements.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfleusterau labordy gan gynnwys cemegolion
 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

This course may be taken on a one year full-time or three year part-time basis.

There are two parts to the degree. Part one is comprised of core and optional taught modules which you will take during the autumn and spring semesters. In these modules we will provide you with a foundation in the skills required by contemporary medicinal chemists, such as the techniques and trends in modern drug discovery. We will also look in more detail at the modelling of biological macromolecules and drug targets. We will then follow the process of drug development through from laboratory to clinic.

Upon successful completion of part one, you will progress to part two, the summer research project. We will make a range of project options available to you from the field of medicinal chemistry. For this project, depending on the subject you choose, you may work with a research group in the School of Chemistry or our partner, the School of Pharmacy and Pharmaceutical Studies. You may, if available, also be able to complete this project with one of our industrial partners or within another academic institution in the UK or abroad.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Os ydych ar yr opsiwn gradd amser llawn am flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'r holl fodiwlau a'ch prosiect ymchwil mewn blwyddyn.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, workshops, case studies, computer-aided sessions, practicals and tutorials.

Your research project will be carried out in one of our laboratories under supervision of an academic member of staff with interests in a similar field. You may have the opportunity to complete your project during a placement in industry or with one of our academic partner institutions overseas, depending on availability.

Modules relating to computing frequently take place in our computer rooms, while practical work will be undertaken in our laboratories. We will also invite industry experts for seminars with our students within one of the core modules. Students will also benefit of the weekly seminars organized by the School of Chemistry, where leading experts in various scientific fields are invited to present their work.

Sut y caf fy asesu?

Taught modules are assessed in a variety of different ways depending on the module content and learning outcomes (found in the module descriptions). We use coursework, assessed workshops and presentations or a combination of these to assess your progress on the course.

Your research project at the end of the course will be assessed through a dissertation, a presentation, and an oral exam.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our students are allocated a personal tutor when they enrol on the course. A personal tutor is there to support you during your studies, and can advise you on academic and personal matters that may be affecting you. You should have regular meetings with your personal tutor to ensure that you are fully supported.

You will have access to the Science Library, which holds our collection of chemistry resources, as well as to the other Cardiff University Libraries.

Feedback

We will provide regular feedback on your workload, written and oral depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are happy to give advice and guidance on your progress. We aim to provide you with feedback within two weeks of you submitting an assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completing the course you will have developed key skills, which can be applied to a variety of industrial and academic working environments. You will have gained learning skills, information handling and presentation skills. In detail you should be able to:

 • Understand the theory, application, preparation and analysis of drug molecules to a level that is appropriate for graduates in chemistry or pharmaceutical sciences wishing to pursue a career in academia or industry.
 • Apply modern laboratory methods to the preparation, purification, evolution and application of drug molecules.
 • Understand the mechanism of action of a variety of molecules as therapeutic agents and apply this knowledge to unseen problems.
 • Use molecular modelling to implement drug design.
 • Critically evaluate novel drug targeting strategies and industry trends.
 • Describe how new technologies are being employed to increase productivity in drug discovery.
 • Describe and explain trends in drug approvals and drugs currently in the pipeline.
 • Understand where medicinal chemistry fits within the context of the pharmaceutical industry.
 • Work within a team to research solutions to unsolved problems in medicinal chemistry.
 • Present research work to peers in both oral and written format.
Xu
The main reason I chose to study at Cardiff University is because it is well known for its quality of research in Chemistry and Pharmacy. My bachelor's degree is in pharmaceutical sciences, so I already have a good knowledge of chemistry. My aim is to develop new drugs and medicines. My educational background and career aims made the MSc in Medicinal Chemistry a perfect choice. The tuition on the programme is at the forefront of where medicinal science is today.
Xu, 2017

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme, this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen sbectol ddiogelwch a chôt labordy arnoch i weithio yn ein labordai, a bydd yr Ysgol Cemeg yn rhoi’r rhain i chi. Byddwn yn darparu unrhyw offer arall sy'n hanfodol i'r cwrs. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn dod â gliniadur gyda meddalwedd priodol (e.e. prosesu geiriau), USB neu yriant caled, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer llunio sylfaenol.

Mae'r meddalwedd lluniadu cemegol a ddefnyddir yn ein haddysgu (ChemDraw) ar gael ar gyfrifiaduron rhwydwaith y Brifysgol, a bydd ar gael i chi i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim.

Yn ystod y cwrs, bydd y Llyfrgell Gwyddoniaeth ar gael ar eich cyfer, yn ogystal â llyfrgelloedd eraill y Brifysgol, adnoddau llyfrgell ar-lein a mannau astudio ar draws y campws.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae graddedigion yn addas iawn ar gyfer rolau yn y diwydiannau fferyllol, biofferyllol a biodechnoleg ac yn y byd academaidd i gynnal ymchwil i gyffuriau newydd. Mae ein graddedigion yn ymgymryd â rolau sy’n ymwneud ag ymchwil mewn sefydliadau ymchwil cyhoeddus a phreifat, sefydliadau academaidd neu labordai ysbyty.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn arbennig o addas i’r rhai hynny sy’n dymuno gwneud astudiaeth bellach ar lefel PhD ym Mhrifysgol Caerdydd a phrifysgolion eraill sydd ar y brig.

Lleoliadau

For the end of course research project we may have some placements available with one of our industrial partners or at another UK or overseas academic institution that we have an agreement with. Please enquire for further details.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Biomedical sciences, Chemsitry


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.