Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Mewnblannu (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn rhaglen academaidd a chlinigol a fydd yn arwain at MSc mewn Mewnblanoleg. Yn y rhaglen hon, mae myfyrwyr yn trin cleifion a ddarperir ar eu cyfer o dan oruchwyliaeth arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y sbectrwm llawn o arfer mewnblaniad cyfoes lle y cynhelir pob math o impiadau meinwe meddal ac asgwrn.

This full-time Master’s course offers knowledge and expertise in the science and practice of implantology, from theoretical science through restorative treatment planning to clinical practice in the direct management of patients requiring fixed and removable implant-retained prostheses.

The course offers you the opportunity to explore and analyse existing and developing theories and concepts underpinning the field of implantology, and it can facilitate professional and personal growth through a wide range of educational and direct clinical experiences.

Nodweddion unigryw

Distinctive features of this course include:

 • High quality, interdisciplinary research environment
 • Excellent clinical and academic facilities

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Deintyddiaeth

Ni yw'r unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn darparu arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil deintyddol, addysgu a gofal cleifion.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2544/8797
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Meini prawf derbyn

The course is suitable for postgraduate dental students with a minimum 2:2 Bachelor of Dental Surgery.

English language requirements: The English language requirement for this programme is set by the regulatory body, the General Dental Council (GDC). In line with GDC guidelines, acceptable English language evidence includes:

 • IELTS 7.0 with 6.5 in each subskill no more than 2 years prior to the start of the programme, or
 • Evidence of a primary dental qualification that has been taught and examined in English achieved no more than 2 years prior to the start of the programme, or
 • Evidence of a pass in a language test for registration with a regulatory authority in a country where the first language is English 2 years prior to the start of the programme, Or
 • Evidence of 2 years’ experience of practising in a country where the first language is English.

If you provide evidence other than those listed above, they must meet the criteria we have set out by the GDC i.e. the evidence must be robust, recent and readily verifiable by the GDC.

Selection to the Programme is through written application, meeting above entry criteria, receipt of two references (one must be academic, one must be clinical), and success at informal interview.

Application deadline: 31 December. Please note: interviews will be undertaken on a first come first served basis throughout the application period and offers made to suitable candidates.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Strwythur y cwrs

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the MSc in Implantology. You will attend lectures, and participate in seminars, tutorials, and a clinical attachment. You will also be taught by visiting experts in the field.

All taught modules are compulsory and you will also undertake a laboratory-based or clinical research project and independent study to enable you to complete your dissertation.

Sut y caf fy asesu?

The four taught modules are assessed through the following in-course assessments:

 • Extended essays.
 • Grant writing assignments.
 • Oral presentations.
 • Poster presentations.
 • Statistical assignments.
 • Clinical workplace-based assessments in the key clinical surgical and restorative skills necessary to practice implantology.
 • Library and information skills assignments.

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE), Learning Central, on which you will find course materials and links to related materials. You will be supervised when undertaking your dissertation, and your supervisor will schedule regular meetings to discuss progress, provide advice and guidance, and give written feedback on a draft.

Opportunities to reflect on abilities and performance are made available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module and through scheduled meetings with personal tutors.

Feedback

You will receive written feedback on all assessments, in addition to oral feedback on assessed oral/poster presentations.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging with this course, you should acquire and develop a range of valuable skills – those which are specific to implantology, as well as more generic ‘employability skills’ – including the ability to:

 • Demonstrate systematic understanding of the multi-disciplinary nature of implantology and the need for integration of knowledge from different fields.
 • Demonstrate an understanding of the cellular/tissue alterations which occur during various disease states and ageing in humans.
 • Demonstrate a comprehensive knowledge of the core principles of implantology and the supporting disciplines.
 • Demonstrate an understanding of the physical and biochemical techniques available for the assessment and development of tissue-engineered products for clinical use.
 • Critically evaluate knowledge at the forefront of a range of disciplines, such as stem cell biology, biomaterials, tissue/organ engineering and innovation.
 • Utilise knowledge and scientific evidence-based methods in the assessment and solution of challenges in the field of implantology.
 • Undertake and accurately perform various clinical and laboratory-based methodologies relevant to research into implantology.
 • Collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and quantitative data in a variety of ways, and identify means to gather new data where required.
Studying in Cardiff University for a year was an amazing experience. I had a chance to be guided by the most talented supervisors and helped by the most friendly colleagues. In addition, I took very interesting courses all relating to the Dental Implantology, Prosthodontic and also valuable laboratory and clinical skills. I was also able to operate in surgery and learn from all the supervisors. It was very lucky for me to have this splendid year.
Wenya, Implantology (MSc)

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£39,200£5,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o'r DU dros gyfnod eu cwrs. Dylech nodi y gall ffioedd gynyddu'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ffioedd a chyllid i fyfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2021/22 eto. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£39,200£5,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment required

Gyrfaoedd graddedigion

The Courses, the accredited CPD, the documented clinical skills and the scientific training (and skills acquired) will all support the development of the career of the individuals in hospital, specialist or family dental practices.

The qualification will also support the individual in future career  in the University sector.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Dentistry