Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio Trefol (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Video containing details on MA Urban Design. School of Geography and Planning.

Mae’r cwrs hwn, a redir ar y cyd ag Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yn galluogi myfyrwyr i ddysgu gan ddefnyddio dylunio, theori, ac arferion dylunio datblygu a rheoli, a fydd yn llywio'r prosesau dylunio trefol.

briefcase

Cydnabyddiaeth broffesiynol

Wedi’i hachredu gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

academic-school

Addysgu stiwdio-dylunio

Cyfle i ddatblygu cynigion beirniadol, creadigol ac ymarferol ar gyfer safleoedd go iawn, gan fynd i'r afael â materion dylunio cyfoes a threfoli pwysig.

star

Uchel ei pharch

Cyflwynir gan ddwy Ysgol sydd ymhlith y 50 Ysgol orau yn y byd.

people

Dan arweiniad arbenigwyr

Byddwch yn dysgu oddi wrth, ac yn ymgysylltu â, staff academaidd sydd ar flaen y gad yn eu meysydd, yn ogystal ag ymarferwyr blaenllaw.

Our MA Urban Design programme is jointly delivered by the Welsh School of Architecture and the School of Geography and Planning. The goal of this programme is to enable practitioners and scholars to transform the field of urban design through critical thinking and creative practice.

Urban design is transdisciplinary, straddling professional fields such as architecture, landscape architecture, urban planning and public policy, and also disciplines such as politics, economics, sociology and cultural studies. The programme fully embraces this transdisciplinarity through the theory, research training and design teaching it offers.

You will learn from academic staff from both schools who are highly accomplished and locally engaged in Cardiff, nationally in the UK, and internationally across the world. In the context of the design studios, you will also be able to benefit from the input and expertise of leading practitioners.

Studio teaching focuses on developing critically informed as well as creative and practical proposals for real sites, addressing important contemporary issues of design and urbanism.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio a mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, datblygiad ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ble a sut yr ydym ni'n byw.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 
Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as architecture, environmental design, human geography, landscape architecture,  landscape design, urban design, and urban planning, or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be provided by your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.  

English Language requirements: 
IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline: 
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a one-year full-time degree.

The course is structured to provide a set of three lecture-based modules and three studio-based design modules, followed by a dissertation in the form of a research-based design project. The three lecture-based modules run in parallel with studio-based design projects which enable you to continually relate theory and practice.

Your research-based design project represents the culmination of your studies. You will be required to develop proposals relating to a chosen site, demonstrating an understanding of all aspects of urban design drawings and a written, reflective commentary.

You will have between 2-3 days of contact time each week, working between the design studio and your module lectures/seminars.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Urban Design DissertationCPT92860 credydau
Urban Design ThinkersCPT77120 credydau
Urban Design FoundationCPT85210 credydau
Autumn StudioCPT91030 credydau
Spring StudioCPT91130 credydau
Urban Development DebatesCPT92420 credydau
Urban Design Research MethodsCPT92710 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching takes place in new light-filled studio spaces in the centre of the City. You will also have access to the latest modelling and workshop facilities in the Architecture School.

This MA is taught via lectures, workshops and design studios, by lecturers who are all experts in their fields – in geography, urban planning, urbanism, urban design and architecture. The design tutors also include leading practitioners who bring their experience of cutting-edge practice to the core of design studio work.

Studio teaching focuses on developing critically informed as well as creative and practical proposals for real sites, addressing important contemporary issues of design and urbanism.

Sut y caf fy asesu?

Non-design modules provide the foundations for developing understandings of urban design. These are assessed through:

 • Essays
 • Reports
 • Presentations

Most of these provide the opportunities for summative assessment. However, tutorials, and a number of essays provide the opportunities for formative assessment.

Summative assessment is conducted at the end of each module. Formative assessment elements include design reviews, usually one or two per design module, and weekly tutorials also provide an opportunity for this.

Other forms of assessment include:

 • Drawings
 • Sketchbooks
 • Viva voce examination of the dissertation
 • Reports

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have one-to-one weekly tutorials and guidance sessions with your allocated design tutor, and module leaders will also be available to provide advice. Group and individual tutorials are also used extensively for the non-design modules.

For the dissertation module and the core module that informs this, you will be required to select a choice of research topic and/or a site for executing a design on. You will be supported throughout by the module leader and by the wider dissertation supervision team.

Feedback

We offer many and frequent feedback opportunities. Apart from essays and reports, there are seminars where you will be are required to present and discuss what you have learnt, and design review sessions, where design work is pinned up and presented by students, which is then discussed by guest critics, tutors and peers. Within the design modules, you will meet your design tutor every week to discuss progress, usually in one-to-one meetings. 

You will also have access to an allocated personal tutor, module leaders and the Course Director. Our teaching team takes a proactive approach to monitoring student progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You can expect to deepen your knowledge and understanding of urban economics and politics, and the role of an urban designer, as well as develop the range of relevant skills to begin or further a career in urban design.

These skills are in the areas of: built environment design at a number of scales, graphic communication, urban research, policy research and development, property valuation and community consultation.

Generic skills include those in the areas of:

 • Effective team working
 • Negotiation
 • Time management

Graduates from this programme will acquire a wide range of skills, described in each of the module descriptors.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme, this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors.

Travel and accommodation for compulsory field trips are covered within the course fee. Optional field trips will be subsidised by the University, and you will be asked to contribute towards the cost of travel and accommodation.

The University considers that the following costs do not need to be covered by Schools as they are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves:

 • Laptop computers
 • Calculators
 • General stationery
 • Text books (assumed to be available in the library)

If there are optional costs/fees to be covered by the student, these are not a requirement to pass the degree.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu unrhyw offer sy'n hanfodol i'r cwrs. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn dod â gliniadur gyda meddalwedd priodol (e.e. prosesu geiriau), USB neu yriant caled, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer lluniadu sylfaenol.

Rydym yn darparu trwyddedau i fyfyrwyr ar gyfer y rhan fwyaf o'r feddalwedd efelychu arbenigol a ddefnyddiwn ar y cwrs. Fodd bynnag, ar hyn o bryd dim ond ar gyfrifiaduron gyda system weithredu Windows y gallwn warantu y bydd y rhain yn gweithio. Mae llawer o'r feddalwedd a ddefnyddir fel arfer ar gael drwy gytundebau addysgol am ddim neu am gost is.

Yn ystod y cwrs, bydd gennych fynediad i'r Llyfrgell Bensaernïaeth arbenigol, a llyfrgelloedd eraill y Brifysgol, a mannau astudio ar draws y campws. Yn yr Ysgol, gallwch ddefnyddio ein hystafelloedd cyfrifiadura a chyfleusterau eraill sy'n cynnwys plotwyr fformat mawr, torrwr laser digidol, a gweithdy sydd yn helaeth ei offer.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Gall raddedigion fynd yn ddylunwyr trefol neu weithio mewn gwaith sy'n gysylltiedig â dylunio trefol. Mae'r rhan fwyaf o'r gyrfaoedd hynny ym meysydd ehangach pensaernïaeth, cynllunio trefol, eiddo neu bolisïau cyhoeddus. Gall y rhain fod o fewn y sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol. Mae rhai o'n graddedigion yn parhau i astudio i gael graddau ymchwil uwch.

Darperir canllawiau a mentora ar yrfaoedd yn ystod y flwyddyn.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Gwaith maes

As part of your studies you will take a field study visit within a UK city or a city in mainland Europe, which is fully funded within the advertised fees.

Study visits are an intrinsic part of this programme. Where your experience during the visits inform assessed assignments in required core modules, the visits are compulsory.

These field study visits are compulsory since experiences of urban design ‘in the field’ are required for completing some assignments. However, modified versions of the field trips may be allowed at the discretion of the Course Director.

The trip will require you to move around the city and make observations and presentations during these journeys. Every effort will be made to accommodate students with disabilities. It is advisable to speak to the Course Director about the possibility of adjustments before enrolling.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pensaernïaeth, Daearyddiaeth a chynllunio, Dylunio


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.