Ewch i’r prif gynnwys

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (PgDip)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae rhaglen hon sydd wedi’i hachredu gan BABCP ar gael fel ail flwyddyn. Mae’n dilyn y dystysgrif ôl-raddedig sy’n galluogi staff iechyd meddwl i ddatblygu cymhwysedd pellach mewn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) dwysedd uchel.

tick

Achredir gan Gymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP)

Mae'r rhaglen hon yn bodloni safonau uchel addysg a osodwyd gan BABCP, a'r nod yw eich helpu i gael achrediad ymarferwr unigol gyda BABCP

globe

Dyma'r unig gwrs achrededig ar Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) yng Nghymru

Dyma'r unig raglen Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol yng Nghymru sydd wedi'i hachredu gan BABCP

rosette

4ydd yn y DU a 44fed yn y byd

Yn ôl rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau’r Byd 2020, mae ein Hysgol yn sgorio’n uchel am Seicoleg.

certificate

Addysgir gan ymarferwyr achrededig BABCP

Cewch eich addysgu gan ymarferwyr achrededig BABCP sydd ag amrywiaeth eang o brofiad proffesiynol, clinigol ac ymchwil.

This part-time course is intended for professionals working in mental health, such as mental health nurses, occupational therapists, psychiatrists, clinical psychologists, and social workers. The course is designed to help you towards individual practitioner accreditation with the British Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapy (BABCP).  We also offer another route called the Knowledge and Skills Assessment (KSA) which ​enables practitioners with sufficient levels of experience and knowledge to be able to attain the equivalent level of training.

The syllabus is based on the Roth & Pilling competency framework for CBT with anxiety disorders and depression, and the course focuses on CBT with adults, although we also welcome practitioners working with children and older adults.

You should already have a high-level of clinical skill in CBT, which would have been attained by completing a BABCP level 1 accredited programme. You will put your knowledge and training into practice by working with adults, children, and older adults in a wide range of settings.

Within your clinical field, whether that is adults, children or older adult services, you will be expected to work with a range of presenting problems, predominantly depression and anxiety disorders that have been taught on your Level 1 BABCP accredited Certificate.

Accreditation by BABCP ensures an excellent standard of training. However, you will have to meet further criteria would have to be met for full practitioner accreditation with BABCP.

To be considered, you must be able to practice CBT in your workplace as you will be expected to attain 100 hours of CBT practice. You will receive 14 sessions of group supervision with an experienced BABCP accredited practitioner.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Seicoleg

Dewch i astudio mewn amgylchedd dysgu deinamig sy’n ysgogi, wedi'i lywio gan ein gwaith ymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4007
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

 Applicants need:

 • An undergraduate degree (please see the 'entry requirements' document for exceptions)
 • A core profession in mental health or KSA portfolio (please contact cbt-admin@cardiff.ac.uk for further details)
 • Work (paid or unpaid) in the UK in which you can practise individual CBT with clients experiencing anxiety and depression
 • A manager and a clinical supervisor (these may be the same person)
 • A GCSE level English qualification
 • Personal suitability
 • Demonstrated interest and commitment to CBT.

All applicants must be student members of BABCP.

Applicants should apply for the postgraduate certificate (PgCert) in the first instance unless they hold a BABCP accredited CBT certificate from another institution.

Please note that you also need to complete the following three additional forms which you can find at the bottom of the page.

 • Manager's Form
 • Supervisor's Form
 • Additional Questions.

Once you have completed these forms you need to upload them as Other information when you are completing the online application form

Potential students will be interviewed as part of the admissions process. Interviews are usually held in August.

Please note: Course intake for Cognitive and Behavioural Therapies is in September each year and the application deadline is at the end of July before each intake.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Lawrlwythiadau ymgeisio

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

If you do not currently work for the NHS you will be required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check if your application is successful. If you are applying from or have resided in certain countries overseas, a Certificate of Good Conduct may be required. If you have a relevant criminal conviction, this will be stated in the check and may affect your ability to enrol on the course. Applicants who are on the barred list should be aware that applying to this course is likely to be considered a criminal offence.

Strwythur y cwrs

The Postgraduate Diploma (PgDip) consists of 14 specialist supervision sessions commencing in September.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Fundamentals of CBTPST40120 credydau
CBT for Specific DisordersPST40240 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
CBT Clinical SkillsPST60330 credydau
CBT MetacompetencesPST60430 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught in supervision sessions offered by BABCP-accredited practitioners and including live supervision using therapy recordings.

You will have online access to programme materials and resources via Learning Central and also have access to Cardiff University library facilities. We provide recording equipment for students on the diploma course.

Sut y caf fy asesu?

 • The course is assessed via a combination of written assignments and practical assessment
 • The PG Cert is assessed by one essay and two case reports
 • The PG Dip is assessed by a further case report and a rating of a recorded therapy session.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have access to a personal tutor to oversee pastoral care, and there will be opportunities to consult with the teaching staff and to engage in discussion with visiting trainers.

A Programme Handbook will include detailed information about the programme of study including guidance on completing assessed work. The course outline, handbook and schedules of assessment will be available via the Cardiff University website, and you will have access to Cardiff University Library, a bench library of key text at the course base, and online resources via the Cardiff University website.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 By fully engaging with this course, you should be able to:

 • Demonstrate critical understanding of the theoretical and research base for CBT through completing a Master’s level essay
 • Develop disorder-specific competences in each of three areas: (i) depression, (ii) phobic anxiety disorders i.e. specific phobias, panic disorder, agoraphobia, social phobia (iii) diffuse anxiety disorders i.e. generalised anxiety disorder, health anxiety, post-traumatic stress disorder, obsessive-compulsive disorder
 • Demonstrate CBT skills for specific disorders through completing an extended case report
 • Evidence 100 hours of supervised clinical CBT practice.
   
 • Evidence 84 hours of training from BABCP accredited practitioners

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £3,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment required.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates from the course will have evidence of skills in Cognitive Behavioural Therapies, recognised by the BABCP, which can be used in a number of employment fields.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Seicoleg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.