Ewch i’r prif gynnwys

Marchnata (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Dewch â’ch diddordebau ac arbenigedd i raglen marchnata sydd wedi’i dylunio ar gyfer myfyrwyr o unrhyw gefndir disgyblaethol.

star

Industry insights

See marketing in action on company visits and from high-profile guest speakers.

tick

Change business for good

Address a contemporary business challenge as part of a team in a live Marketing Project.

structure

Marketing in context

Explore contemporary marketing challenges in different organisational settings.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

tick

Professional accreditation

We're proud that our programme is a CIM (Chartered Institute of Marketing) accredited degree.

Marchnata yw’r broses o ymgysylltu â’r byd.

Mae perthnasoedd cadarnhaol gyda chwsmeriaid, cyflogeion, cyflenwyr, busnesau eraill, cymunedau lleol, y llywodraeth ac awdurdodau rheoleiddio yn hanfodol i lwyddiant sefydliad.

Mae marchnata yn sicrhau bod yr holl berthnasoedd hyn yn rhoi hwb i’ch enw da trwy ddealltwriaeth o ymddygiad, gwneud penderfyniadau ac ymchwil marchnad.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Lluniwyd ein cwrs MSc Marchnata i ychwanegu at eich astudiaethau blaenorol trwy roi dealltwriaeth bellach o gysyniadau, prosesau a sgiliau marchnata craidd. Byddwn ni’n eich helpu i ddatblygu’n weithiwr marchnata proffesiynol sy’n gallu dadansoddi sefyllfaoedd sefydliadol a llunio cynlluniau gweithredu ar sail tystiolaeth.

Byddwch chi’n gweithio gyda’n harbenigwyr sy’n academyddion ac yn ymarferwyr i archwilio egwyddorion ac arferion marchnata a sut mae eu defnyddio mewn llu o sectorau, o weithgareddau sy’n ymwneud â nwyddau i amgylcheddau gwasanaeth ac ar draws cyd-destunau rhyngwladol cyferbyniol. Byddwch chi’n defnyddio gwaith ymchwil blaenllaw ac enghreifftiau bywyd go iawn i ganfod sut mae sefydliadau’n cyflawni gwerth trwy weithgareddau marchnata ac ymchwil.

Daw’r rhaglen i ben gyda phrosiect marchnata byw terfynol. Byddwch yn gweithio mewn tîm i gwblhau adroddiad marchnata ar gyfer sefydliad yn seiliedig ar friff wedi’i ddiffinio a chymhwyso’r cysyniadau marchnata creiddiol a ddysgwyd ar y cwrs yng nghyd-destun sefydliad penodol.

Achrediadau

Mark Toon
“Mae ein cwrs MSc Marchnata wedi’i ddylunio a’i gyflwyno gan academyddion sy’n arwain y ffordd y fyd-eang yn eu maes. Mae’n herio myfyrwyr i ddatblygu sgiliau marchnata creiddiol o fewn ymchwil, dadansoddi a chymhwyso.”
Dr Mark Toon Darlithydd mewn Marchnata a Strategaeth

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Candidates will normally be graduates from a recognised institution with a minimum of a 2:1 (GPA 3.0/4.0) from an approved institution.

Non-graduates with approved professional qualifications or significant work experience may also be considered.

Candidates who have previously studied 3 or more marketing-related modules may wish to consider the MSc Strategic Marketing course.

Applicants whose first language is not English are required to obtain a minimum IELTS score of 6.5 with a minimum of 6.0 in each sub score (or an equivalent English language qualification).

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The programme comprises six module blocks, plus a marketing consultancy project. The first and last module blocks are scheduled on their own as introductory and capstone learning experiences. The four other modules are scheduled in pairs. The block approach provides an enriched opportunity for extended learning activities, class interaction and review of learning to enhance understanding. It also enables us to offer extra support for individual students to build their confidence.

The introductory module sets the scene for the rest of the programme by exploring the fundamentals of marketing. It immerses you into the study environment and learning group.

You will study two core modules in marketing research and service marketing before choosing two of the four optional modules offered within the programme. Within all modules you will be exposed to the latest research and practice in marketing.

A capstone ‘Marketing in Context’ module explores contemporary issues in marketing, with overarching theory delivered earlier in the programme challenged against context specific backdrops. This is designed to develop your insight and dexterity in the subject.

The programme concludes with a Marketing Consultancy Project, in which you will work as a group to develop a brief with an organisation and then undertake a marketing investigation in response.

Key academic and professional skills are integrated into all the modules, helping to build your confidence and the skills required to succeed both within the programme and in your future career.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Marketing ProjectBST36060 credydau
Marketing FundamentalsBST35020 credydau
Services MarketingBST35120 credydau
Marketing ResearchBST35220 credydau
Marketing in ContextBST35320 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Brand ManagementBST35420 credydau
Marketing AnalyticsBST35520 credydau
Digital MarketingBST35620 credydau
International MarketingBST35720 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

An active learning approach is embedded in the MSc Marketing.  We believe that effective learning is founded on two things – your involvement in diverse experiences, and the way you make sense of those experiences, both individually and with others.

Consequently, each block of learning includes a variety of activities such as case studies, videos, mini team challenges, role-play, company visits, and industry speakers, all designed to introduce new ideas and develop your understanding.

We will help you to enhance the higher order reflective skills you were introduced to during your first degree, including observation, analysis, and synthesis to ensure that you are able to develop comprehensive insight and clear conclusions about these experiences.

We will also support you to work with other students to reflect on your existing knowledge and skills.  Sharing your understanding with others is also important and the collaborative learning will enable you to build new insights into the nature of marketing in a variety of contexts.  You will be encouraged to work collaboratively in diverse teams to consider a range of alternative understandings and practices.

Trying out new learning is important too.  You will integrate and apply new understandings, together with new marketing skills, in practical tasks embedded in each learning block, and in formal coursework activities. 

Alongside assessed modules, a series of programme-level activities support skills development and further interpretation of the contemporary realities of marketing take place.

Sut y caf fy asesu?

The block programme structure provides plenty of opportunities for you to reflect on your learning and development informally.  Short knowledge/skill review activities are built into each module to help you check your progress and improve your approach to learning. This will build your confidence and enhance your approach to formal assessment tasks.

A variety of formal assessment tasks provide the opportunity to explore concepts and models in creative and practical ways.  These include presentations, case studies, reports, and exams.  You will work individually and as part of a team, just as you would in the workplace.

All formal assessments are completed within each module.  This enables more in-depth consolidation and application required for successful performance in assessment tasks based on the complex functional level work undertaken by professionals. It also reflects realistic workplace timescales for the completion of tasks.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wealth of support for postgraduate students.  These include:

Careers & Placement Support

Our dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support for job applications and interview techniques is also available from the Business School’s in-house Careers Consultant.

Learning Central

Learning Central is the University’s virtual learning environment.  All programme and module materials are posted here for students to access before, during and after lectures.

Libraries

You will have access to libraries across campus which hold over 1.1 million printed books. You will also have access to more than 1.5 million online books, journals, resources and databases.

Personal Tutor System

Each student is allocated a Personal Tutor.  This member of academic staff will maintain an overview of your learning and educational experiences.  If you are experiencing difficulties, your Personal Tutor will be there to listen and where possible provide professional guidance or else direct you to the appropriate source of support.

The Student Advisory Service

A free, impartial, non-judgemental and confidential service is offered to students on a wide range of personal, financial and academic matters.

Disability & Dyslexia Service

Confidential advice and support is provided for students who are disabled or who have a specific learning difficulty (e.g., dyslexia) or long term medical condition.

Counselling Service

The Cardiff University Counselling Service provides members of the university community with an opportunity to examine issues that prevent them from maximising their full potential and to explore options for change. The Counselling Service is confidential and free of charge. It has had international recognition as a Centre for Excellence for individual and group counselling.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Demonstrate an in-depth understanding of key marketing concepts.
 • Evaluate the principles, theory and applications of marketing.
 • Analyse contemporary issues in marketing and their societal impact.
 • Evaluate important aspects of marketing contexts.

Intellectual Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Apply the principles of marketing to practice.
 • Analyse marketing scenarios and formulate evidence-based recommendations.
 •  Apply knowledge in an original way.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Evaluate the applications of theory to practice, generating workable solutions.
 • Solve problems in applied marketing scenarios.
 • Deal with complex issues in a systematic and creative way.
 • Analyse complex problems based on rigorous data, and clearly communicate to specialist or non-specialist audiences.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the programme you will be able to demonstrate:

 • Communicate ideas, principles and theories effectively by oral, written and practical means.
 • Work effectively in a team and as an individual.
 • Use digital technology in an applied learning environment.
 • Work to a range of timescales to fit the requirements of programme tasks and outputs.

 

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Marchnata, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

The programme will enable new opportunities for a career in Marketing, supplementing the skills and knowledge you acquired in your first degree. The MSc Marketing offers advancement in the student’s own discipline through complementary expertise and differentiation from other candidates in the field.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Business, Marketing


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.