Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs Hyfforddi Bar (PgDip)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Rydym wedi cynnig hyfforddiant o safon uchel ar gyfer y Bar ers 1997, gyda chefnogaeth gref gan y Bar sy’n cyflogi’n lleol, y Bar annibynnol a’r Farnwriaeth.

scroll

Arlwy unigryw

Ni yw'r unig Brifysgol Grŵp Russell i gynnig Diploma mewn Hyfforddiant Bar.

mortarboard

Dysgu gan weithwyr proffesiynol

Mae ein holl diwtoriaid wedi ymarfer fel bargyfreithwyr neu gyfreithwyr ac mae eu hethos yn un o broffesiynoldeb cyfeillgar a pharch at ei gilydd.

star

Hyfforddiant uchel ei barch

Rydym yn un o'r darparwyr sy'n perfformio orau ar draws yr arholiadau canolog a osodwyd gan y BSB ar gyfer Cwrs Hyfforddi'r Bar.

people

Cefnogaeth wyneb yn wyneb sylweddol

Mae ein cymhareb staff/myfyrwyr yn sicrhau eich bod yn derbyn adborth a chymorth unigol sylweddol i'ch paratoi ar gyfer asesiadau canolog y BSB.

Mae ein Pg Dip Cwrs Hyfforddiant y Bar yn gwrs 10 mis dwys amser llawn sy’n canolbwyntio ar sgiliau wedi’i dylunio er mwyn paratoi darpar Fargyfreithiwr ar gyfer cyfnod o ddysgu yn y gwaith, a elwir yn dymor prawf.

Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i gaffael y sgiliau, y wybodaeth am weithdrefnau a’r dystiolaeth i fodloni meini prawf Bwrdd Safonau’r Bar yn unol â’u Datganiad Proffesiynol i Fargyfreithwyr.

Nod ein rhaglen yw meithrin dull ymarfer proffesiynol a moesegol fel bargyfreithiwr, gan roi golwg gynhwysfawr i chi o fywyd gwaith y bargyfreithiwr a’r cyfle i ystyried yr heriau sy’n wynebu’r proffesiwn cyfreithiol yn yr oes sydd ohoni.

Mae eich addysg wedi’i amserlenni rhwng dydd Llun a dydd Iau (h.y. dim mwy na phedwar diwrnod), er mwyn rhoi amser i chi astudio’n annibynnol.

Bydd gennych y cyfle i ymgymryd â’r asesiadau BSB a osodir yn ganolog ym mis Rhagfyr, Ebrill ac Awst yn ystod y flwyddyn academaidd rydych chi wedi cofrestru fel myfyriwr.

Ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus, byddwch chi’n gymwys i gael eich galw i’r Bar yng Nghymru a Lloegr (yn amodol ar fodloni gofynion sesiwn gymhwysol Neuaddau’r Brawdlys).

Achrediadau

Mae gan yr Ysgol gyfleusterau gwych a staff cyfeillgar, nodedig sy’n mwynhau agosatrwydd – yn ddaearyddol ac o ran y berthynas – gyda sefydliadau a’r proffesiwn cyfreithiol lleol.
Nicolas Wolfe Cwrs Hyfforddi Bar, 2012

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

The Bar Training Course (BTC) is suitable for graduates in Law or any other subject in combination with the relevant ‘conversion course’ (CPE/GDL). Applicants should show a commitment to the legal profession, specifically practice at the Bar (e.g. via placements, mooting competitions, public speaking).

To enrol on the course you need to have:

 • completed your academic stage;
 • obtained a 2:1 class degree or higher (a 2.2 class degree will be considered on a case-by-case basis taking into consideration the application in its entirety);
 • been admitted as a student member of one of the four Inns of Court;
 • satisfied the English language requirement; and
 • passed the Bar Aptitude test.

Application deadline

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. Applications overall close on 31st July. 

Selection process

Applications will only be treated as having been received by Cardiff University when both the application and the reference supporting the application have been received. We will review your completed application and if you meet the entry requirements, your application will be scored against a set of evaluative criteria taking into account academic achievement, the quality and content of your responses to the questions posed, and your written English and communication skills. If you meet the minimum score required you will be made an offer.

 

English language requirements 

 • IELTS with an overall score of 7.5 with at least 7.5 in all subskills
 • or Pearson Test of English (PTE) Academic with an overall score of 73 and at least 73 in all communicative skills.

You must have taken the test within two years of the course start date and all required scores must have been achieved in one sitting of the test.

Exemptions

If you graduated no more than three years prior to the course start date, you will be able to self-certify that you meet the English language requirement if you:

 • Have completed a full degree or a 1 or 2 yea top-up degree through the medium of English in one of the following countries: Antigua & Barbuda, Australia, the Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Guyana, Ireland, Jamaica, New Zealand, St Kitts & Nevis, St Lucia, St Vincent & the Grenadines, Trinidad & Tobago, United Kingdom and Northern Ireland, USA.

Please note that applicants requiring a Student visa to study in the UK will not be permitted to transfer between the Diploma and LLM courses once they have arrived in the UK due to Home Office visa rules. Applicants should decide which course they wish to pursue at the time they make their visa application, otherwise they will be required to apply for another visa at further cost, as they will be unable to change course once their visa has been granted. In light of this, applicants should consider carefully which programme of study they wish to apply for.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Bar Training Course is a one-year course studied over two semesters. All modules within this programme are compulsory and comprise knowledge areas, core skills, and an elective option. An attendance record is kept and 100% attendance at teaching sessions is expected.

You will complete compulsory modules (that cover practice areas and course skills) and one elective option.  

Students are expected to attend all classes and timetabled activities but must attend a minimum of 80% of sessions to achieve a pass on the BTC. A student who falls below 80% attendance shall fail the BTC and/or may be required to withdraw from the course. This requirement may be relaxed or adjusted by the provider in an individual case where this is necessary in order to comply with the Equality Act 2010 (or any replacement of that Act).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a mixture of large and small group sessions. Large groups take the form of lectures to all students. A significant number of large group sessions are pre-recorded and accessed online. Most teaching is delivered to small groups of up to 18 students, all advocacy and conferencing sessions are taught to groups of six students.

Knowledge teaching

The teaching will take place in small group sessions (SGS) and large group sessions (LGS), a number of the LGS will be pre-recorded. In addition, use will be made of introductory and recap short recordings, drop-in sessions and online tests.

Each SGS takes account of the fact that these subjects are assessed entirely via multiple choice questions (‘MCQs’) and single best answer questions (SBAQs). The small groups will be discussion based and prior to the sessions you will be given specific questions to research and prepare answers for. There will also be a test in each small group under timed conditions so that tutors can monitor progress as the course progresses. The majority of SGSs will be of a two hour duration.

Skills teaching

The timing of teaching sessions and assessments has been carefully considered to ensure that you have enough opportunity to practise and receive feedback. This is essential to enable you to reflect on your oral performances and your written work, and then make refinements taking into account both peer and tutor feedback.

You will be encouraged to take an active role in your learning, particularly in relation to the feedback and assessment criteria. You will be continually required to self-reflect on your performances and to identify both your strengths and ways in which your performance can be improved. The ability to learn in this way is an essential skill for future practice. Furthermore, you will be required to undertake peer review on a regular basis and as a result develop the ability to critically and constructively analyse a performance.

Within the curriculum, you will develop your ability to undertake independent learning and team-working skills.  Communication skills are developed in small groups, where you will be required to work collaboratively on problems and tasks.

The Bar Training Course is a practical course which emphasises the synthesis of legal knowledge and factual information in order to provide clear, accurate and well-reasoned advice to a client. You will need take into account the rules of professional conduct and the commercial and business needs of the client. 

Additional learning opportunities

 • Law in Justice: the Innocence Project (dealing with alleged miscarriages of justice);
 • Law in Healthcare: the NHS Continuing Healthcare Scheme (helping families claim back care home fees that arguably should have been covered by the NHS);
 • Law in Sport: the Rugby Union Project (providing legal advice and legal newsletters to rugby clubs).’
 • Law in Court: the Personal Support Unit (PSU) (offering practical support and assistance to people at court, in family and civil matters)
 • Law in Mental Health: the Hafal Appropriate Adult Scheme (students are trained to support vulnerable adults being interviewed after having been arrested)

Other activities including mooting, negotiating and client interviewing competitions.

Sut y caf fy asesu?

The Bar Training assessments are designed to be fair, rigorous, realistic and provide sufficient depth and/or breadth of coverage of the skills and subjects assessed. Individual assessments will cover a representation of the outcomes in the particular subject or skills area. A practical emphasis will appear throughout.

You will undertake both formative and summative assessments throughout your studies. These take a variety of forms, including closed book examinations comprised of multiple-choice questions, oral assessments, recorded simulations and written assessments. For all Cardiff-produced Bar Training Course assessments, the assessment criteria (set by the BSB) and, where relevant, guidance/explanatory notes will be made available to you from the outset of the subject. The assessment criteria for each subject are clearly aligned with its learning outcomes to ensure you can demonstrate you have achieved the learning outcomes for the subject through the assessment. 

You will be permitted a maximum of 3 attempts at an assessment.

Your attendance will form a part of the attendance threshold required to achieve a pass on the BTC. Students are expected to attend all classes and timetabled activities but must attend a minimum of 80% of sessions to achieve a pass on the BTC. A student who falls below 80% attendance shall fail the BTC and/or may be required to withdraw from the course. This requirement may be relaxed or adjusted by the provider in an individual case where this is necessary in order to comply with the Equality Act 2010 (or any replacement of that Act).

Sut y caf fy nghefnogi?

Your face to face learning will be supported by e-learning as follows;

 • all teaching materials will be made available via Learning Central - a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules;
 • all lectures are recorded and a number of lectures will be pre-recorded enabling you to participate in these sessions at a time and in a place which best suits you;
 • all oral skills sessions (small group sessions) are also recorded using Panopto allowing you to review your performance and the feedback given by staff;
 • online quizzes;
 • discussion boards;
 • video examples.

You will receive dedicated pastoral support through:

 • our personal tutor scheme;
 • an extensive programme of careers lectures and workshops within the School with a specialist Advisor;
 • a designated Disability and Diversity Officer who ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities;
 • a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist law librarians and resource centres;  
 • support for your research module will be by way of face to face tuition, materials on Learning Central and supervision.

Feedback
Feedback is regarded as a priority and is intended to raise your levels of competence. You will be given feedback based on the relevant assessment criteria in skills teaching sessions.  You will also receive and give feedback from and to your peers. You will receive feedback in relation to your research module outline.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you.  On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate the learning outcomes for the individual modules to the standard set by the Bar Standards Board in the Professional Statement for Barristers.

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Critically reflect and synthesize the rules and procedures of civil litigation, dispute resolution and criminal litigation to be competent to progress to the pupillage/work-based learning component of training to be a barrister;
 • Critically reflect and synthesize the principle aspects of law and procedure relevant to your professional practice as a barrister;
 • Review and synthesize the core duties and regulatory requirements set down by the Bar Standards Board including the Code of Conduct;

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Critically review the rules and procedures of civil litigation, dispute resolution and criminal litigation to reflect and apply a range of appropriate solutions for your client;
 • Critically analyse and evaluate complex information to make professional judgements which demonstrate an understanding of the short and long term implications of the judgements made;

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Take responsibility, exercising autonomy and professional judgment, for planning and preparing a case effectively, critically reflecting on the relevant law and facts whilst observing the rules of professional conduct;
 • Ensure your professional judgement is informed by appropriate critical analysis, synthesis and evaluation and where appropriate identify and evaluate the consequences of different options;
 • Author and articulate fluently, using correct and appropriate vocabulary and English grammar, in order to present, to a range of audiences, a reasoned argument in a clear, logical, succinct and persuasive way;

Transferable/Key Skills:

All of the skills noted above are relevant employability skills for professional practice.  You will also practise and develop the following transferable skills:

 • Self-management – You will be required to plan and manage your time in order to undertake the workload required for the individual BTC modules;
 • Self-reflection - You will be provided with guidance to assist you with developing your ability to reflect on your performance and identify how it can be improved;
 • Application of IT – You will be required to make use of basic IT skills such as word processing to prepare written communication, which is clear, accurate and produced to professional standards. You will use and apply information technology to undertake relevant and comprehensive legal research.
 • Application of numeracy – You will be required to undertake some simple mathematical calculations and make use of these calculations during their verbal and written communication.
 • Social and cultural awareness – You will develop an appreciation of the social context in which the law operates, the other professionals involved and the principles of inter-disciplinary working.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Applicants to courses in the Centre for Professional Legal Studies will be subject to a separate deposit process and information regarding this will be communicated separately by the Centre.

Myfyrwyr o'r DU

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2022/23 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

For all oral skills you will be required to dress as you would in practice (i.e. a business suit).

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

After completion of the BTC, you will be able to be Called to the Bar and undertake pupillage. The BTC may also lead to legal work in some other capacity, e.g. paralegal, with the option of obtaining pupillage at a later date.

Lleoliadau

Rwyf yn Uwch-gwnselydd Cyfreithiol ac yn Is-lywydd mewn cwmni rheoli asedau rhyngwladol yn Munich, yn arbenigo mewn buddsoddiadau rhyngwladol. Rwyf yn defnyddio’r sgiliau nes i eu dysgu yn ystod y BTC bron yn ddyddiol, er nad wyf yn Gyfreithiwr nac yn ymwneud ag ymgyfreitha. Fe wnaeth y cwrs fy addysgu sut i ymarfer y gyfraith yn hytrach na’i damcaniaethu. Hynny ydy, sut i ymchwilio i’r gyfraith berthnasol yn gyflym ac yn gywir, a’i defnyddio mewn achos penodol.
Nicolas Wolfe Cwrs Hyfforddi Bar, 2012

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cardiff University Bar Training Course Scholarship

Our 2020 Cardiff University Bar Training Course Scholarship is available to any student who has been awarded a first-class degree.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Law


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.