Ewch i’r prif gynnwys

Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r rhaglen yn gyfle i ymchwilio i’r damcaniaethau a’r cysyniadau presennol, a’r rhai sy’n datblygu, ynghylch iacháu clwyfau a thrwsio meinweoedd, ac i’w dadansoddi.

globe

Enw da cenedlaethol a rhyngwladol

Rhaglen gyda thros ddau ddegawd o lwyddiant gyda chefnogaeth arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol.

globe

Astudio rhyngbroffesiynol

Gweithio, dysgu a chydweithio â myfyrwyr a staff o ystod o broffesiynau gofal iechyd a disgyblaethau academaidd eraill.

people

Cyfadran arbenigol

Addysgu gyda chefnogaeth amrywiol arbenigwyr rhyngbroffesiynol mewn iacháu clwyfau a thrwsio meinweoedd.

screen

Cefnogaeth ar gyfer dysgu

Cymorth unigol drwy gydol eich rhaglen astudio yn ogystal â chyfleoedd i ryngweithio gyda'ch cyfoedion.

tick

Asesiadau sy'n berthnasol yn glinigol

Mae'r asesiadau a'r traethawd ymchwil yn eich caniatáu i archwilio meysydd o ddiddordeb clinigol i chi a hwyluso defnydd o wahanol ddulliau ymchwil.

The MSc in Wound Healing and Tissue Repair is a three-year, inter-disciplinary, part-time, distance learning course. 

The course attracts healthcare professionals from fields such as nursing, medicine, pharmacy, podiatry and the pharmaceutical industry, and offers the opportunity to study online alongside an international group of professionals from countries around the world.

It aims to enable you to explore and analyse existing and developing theories and concepts that underpin wound healing and tissue repair so facilitating professional and personal growth, building upon your educational and vocational experience and developing your ability to become a life-long learner.

You will be required to attend a five-day study block in Cardiff in year one and year two, otherwise no further attendance is required.

This course at Cardiff University was the course I particularly wished to pursue due to that fact it is world renowned nationally and internationally for its high calibre of teaching. The course has undoubtedly given me a confidence in clinical practice to critically analyse and demonstrate a high level of clinical reasoning in practice. Continuous assessment throughout proved a valuable experience and the support from Cardiff University was exceptional. The whole experience of undergoing an MSc at Cardiff University was challenging and demanding but a once in a lifetime experience and one that has transformed my practice and I will always remain entirely grateful to have had this outstanding opportunity.
Connie Traynor, MSc Wound healing and Tissue Repair, 2016

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

The minimum requirement for the MSc in Wound Healing and Tissue Repair is an undergraduate degree from an approved UK or overseas university, or a recognised professional qualification. This requirement may be waived for candidates with relevant professional experience (a minimum of two years’ experience in a position of responsibility relevant to the programme). Applications are therefore considered from doctors, nurses, pharmacists, podiatrists and other professionals who meet the above criteria.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc consists of three stages:

Stage T1 (first taught stage)
This stage lasts for one academic year, and consists of one five-day study block and five modules totalling 60 credits (of which no greater than 20 credits shall be at level 6, with the remainder at Level 7).

You may exit after this stage with a Postgraduate Certificate, if you have gained at least 60 credits (of which no greater than 20 credits shall be at level 6, with the remainder at Level 7), including the award of credit for any ‘required’ modules.

Stage T2 (second taught stage)
This stage lasts for a further academic year, to a total of two years for the taught stages, and consists of a further five-day study block and three 20-credit modules totalling 60 credits, at Level 7, to achieve a total of 120 credits (of which no greater than 20 credits shall be at level 6, with the remainder at Level 7), to complete the taught stages.

You may exit after this stage with a Postgraduate Diploma, if you have gained at least 120 credits (of which no greater than 20 credits shall be at level 6, with the remainder at Level 7), including the award of credit for any ‘required’ modules.

Stage R: MSc research dissertation stage
The dissertation stage lasts for a further academic year, to a total of three years, and will include a dissertation of 60 credits at Level 7, to achieve a combined total of 180 credits (of which no greater than 20 credits shall be at level 6, with the remainder at Level 7), to complete the MSc programme.

The total normal duration to complete the full MSc course is three academic years (stages T1, T2 & R), from the date of initial registration.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Taught stages

You will be taught through lectures, workshops, student presentations; tutorials; distance learning material; asynchronous discussion forums; synchronous online tutorials; written text in modules; self-assessment tests; recommended reading/links within module; feedback on plans, drafts and aims; feedback on assignments; external examiners’ feedback.

You will be required to attend a five-day study block in year one and year two, otherwise no further attendance is required. 

The on-campus study blocks will consist of: introduction to e-learning on the Internet and using your individual home page; introduction to study skills, library resources and tutorial support; introduction to course work and assignment briefs; lead lectures – introduction to module content and theory; group interactive sessions - via workshop, discussions, case presentation; private and group tutorials; course committee meetings - providing an on-going evaluation of the course.

Research dissertation stage

The research dissertation stage will largely consist of guided independent study and research, making use of the extensive learning and research facilities available. 

Sut y caf fy asesu?

Summative assessment:
Coursework in the form of written assignments and moderated discussions including critical evaluation of recent research evidence are used to assess your critical reasoning and ability to present coherent written material.

Formative assessment:
Self-assessment tests and opportunities for reflection in the modules are included as a formative method of assessing progress. In addition you are allowed to submit a draft assignment prior to final submission. You can also seek further advice on both pieces of coursework via the discussion board, online tutorial and also by email.

MSc dissertation:
The MSc dissertation stage will be wholly assessed based on the final dissertation. 

Your dissertation, which will normally be no longer than 20,000 words and supported by such other material as may be considered appropriate to the subject, will embody the results of your period of project work. The subject of each student’s dissertation will be approved by the Chair of the Board of Studies concerned or his/her nominee.

The dissertation is worth 60 credits and, in combination with the Postgraduate Certificate/Postgraduate Diploma taught stages, will be weighted 50% for the purpose of calculating the final mark:

Stage Weighting

 • Taught modules (Stages T1 and T2 combined) 50%.
 • Dissertation (Stage R) 50%.

Sut y caf fy nghefnogi?

The course is delivered via blended learning, i.e. face-to-face contact for the study blocks and via our virtual learning environment (VLE), where you will find course materials, links to related materials and assessments.

We are aware that some of you may not have studied recently or may not be used to studying on a part-time, distance-learning basis.  Therefore there will be a period of readjustment while you settle into the requirements of the programme of study. 

To assist you on the course you can expect:

 • High-quality teaching during the study blocks from leading experts in the specialist field of wound healing
 • Provision of up-to-date modular material that is based on current evidence and research. This will be supported by relevant further and recommended reading
 • Administrative and academic support via emails and chat rooms
 • Regular electronic communication and guidance for the assessed element of the programme and timely response to queries and requests for support. To include feedback on draft assignments submitted
 • Reliable and fair marking according to the University guidelines and provision of constructive feedback on all coursework marked
 • Provision of an appropriate supervisor for the dissertation stage of the programme
 • Compliance with Cardiff University regulations in relation to the provision of postgraduate taught programmes of study

You will be allocated a personal tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who you can contact to discuss progress and for advice and guidance as needed. 

During the dissertation stage, you will also be allocated a project supervisor to support and advise you on researching and writing up your specific dissertation topic.

Between the annual study blocks, students are supported by online personal and group tutorials, and personal tutorials by email or telephone. In addition, there are dedicated distance learning library support staff to help ensure you can access necessary databases and full-text journals. The online information and resources are constantly updated for students to access through a virtual learning environment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this course, you will have the opportunity to gain a wealth of skills and abilities you can apply to any professional setting.  In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will have the opportunity to practise and develop abilities in critical analysis, the application of evidence-based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively. 

Your studies should also help you develop your problem-solving and decision-making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others. Through the research focused elements you will have the opportunity to develop and enhance skills in aspects such as reviewing and evaluating literature, critical analysis, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

After fully engaging in this course, you should be able to:

 • Critically examine current practices and evaluate traditional methods of management of wounds
 • Demonstrate a knowledge of controversial and contentious issues related to wound healing and tissue repair
 • Illustrate an understanding of modern key concepts of wound healing by applying them to challenges within their own environment
 • Display mastery of a complex and specialist area of practice
 • Appreciate the benefit of inter-professional teamwork through learning alongside others from different professions
 • Demonstrate independence of thought and contribute via your own research to the development of knowledge and evidence base of their profession
 • Build upon their own life-long learning needs
Our students will get various opportunities to present their work during their course. Pictured here, Programme Director, Samantha Holloway (centre) with two students presenting posters at a Wound Healing conference (Wounds UK Annual Conference 2017).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,850 £1,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £7,850 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You will need a reliable computer with high speed internet access (and up-to-date virus and malware protection) and appropriate software.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

This programme is particularly suitable for those who wish to increase their knowledge of wound healing in order to help improve patient care.

Completion of this course could help you in the following areas:

 • Securing a specialist professional role
 • Writing for publication
 • External examining for other academic institutions
 • Membership of wound healing association executive committees

This Masters programme enables you to demonstrate you are taking the opportunity to develop your abilities in critical analysis, problem-solving, decision-making, finding and using evidence and in dealing with complex issues. Whilst we do not formally assess clinical skills or competencies in a face-to-face context (so the programme is not a substitute for a formal specialty training programme), studying at this level should help successful students demonstrate numerous academic skills that should be highly regarded in relation to their career development and progression.

In particular, the programme offers opportunities to demonstrate the development of knowledge and skills in relation to the application of evidence-based medicine and the potential enhancement of services and governance frameworks. As such, it should provide evidence of commitment and potential that may assist you in relation to taking on greater responsibilities or perhaps seeking management, research, scholarship, or leadership roles.

"I chose the course because although I had a lot of practical experience in dealing with wounds I felt I needed the theoretical knowledge to back up what I was seeing in clinical practice. The reputation of Cardiff University and the longstanding work of the Wound Healing Research Unit was very appealing coupled with the comprehensive course syllabus. The course was very challenging with the rigor of mastering academic writing. However the support provided by the staff was fantastic and I was able to achieve way beyond my expectations. The course has been a positive life changing experience. My clinical work has been changed and enhanced. I have had several journal articles published and I lecture on a postgraduate course in Norway. The biggest change has been the development in my confidence for which I am truly grateful."

Vanessa Goulding, MSc Wound healing and Tissue Repair, 2017

I chose the course because although I had a lot of practical experience in dealing with wounds I felt I needed the theoretical knowledge to back up what I was seeing in clinical practice. The reputation of Cardiff University and the longstanding work of the Wound Healing Research Unit was very appealing coupled with the comprehensive course syllabus. The course was very challenging with the rigor of mastering academic writing. However the support provided by the staff was fantastic and I was able to achieve way beyond my expectations. The course has been a positive life changing experience. My clinical work has been changed and enhanced. I have had several journal articles published and I lecture on a postgraduate course in Norway. The biggest change has been the development in my confidence for which I am truly grateful.
Vanessa Goulding, MSc Wound healing and Tissue Repair, 2017

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth, Gofal iechyd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.