Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Video providing an overview of MSc International Planning and Development. School of Geography and Planning.

Mae cynllunio trefol yn ddiddorol iawn ac yn mynd i’r afael â heriau newid a datblygu mewn byd sy’n trefoli, ac mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i’ch helpu i lunio eich gyrfa yn y dyfodol mewn ymarfer proffesiynol.

briefcase

Professionally recognised

Fully accredited by the Royal Town Planning Institute and the Royal Institution of Chartered Surveyors - providing access to membership.

globe

A global outlook

Undertake a field-study visit and benefit research and teaching links with countries throughout Europe, Asia, Africa and the Americas.

rosette

Open and accessible

Follow your passions - no previous planning education or experience required.

star

Make a difference

Develop the skills, knowledge and confidence to help tackle the grand challenges facing cities and their populations.

The MSc International Planning and Development aims to provide a broad education in international planning and development, enabling you to acquire the knowledge and critical understanding to make a significant contribution to the management of human settlements and urban systems. The course is suitable for those who want to work in the planning profession and especially those who want to gain an international perspective on planning and development issues.

The course tackles the challenges of urbanisation in the 21st century. Since 2008, more than half the world's population has lived in cities. Cities are crucibles of culture, knowledge and innovation, but also harbour poverty and exclusion; globalisation, environmental pollution, and climate change all threaten the well-being of urban residents.

This course spans the disciplines of spatial planning and development studies, enabling you to acquire the knowledge and critical understanding to make a significant contribution to the design and management of cities.

Core teaching focuses on issues of development and underdevelopment, city futures in a globalising world, and creation of space and place within different political, cultural, economic and environmental contexts. Options enable you to follow specialisms in urban design, real estate and housing – or a general route with options in planning, environment, transport, real estate, site planning, regeneration and housing. The dissertation is an opportunity for you to develop your specialist interests.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio a mynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, datblygiad ac amgylcheddol sy'n effeithio ar ble a sut yr ydym ni'n byw.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Applicants should normally hold a minimum 2:2 degree in Economics, Geography, Planning, Architecture, Sociology, Engineering, Politics and History, Crop Protection, Land Resource Management, Finance/Business. The course is appropriate for both international students, and UK students interested in international planning.

English Language Requirements: For students whose first language is not English, a minimum standard in English language of either IELTS total score 6.5 (no sub-score may be below 5.5) or the equivalent.

If your offer to study at Cardiff University is conditional on IELTS, we recommend that you take the ‘IELTS for UKVI’ test at an approved centre. This will give you greater flexibility regarding how to meet the English Language conditions of your offer. Please note that ‘IELTS for UKVI’ is the only test outside the UK that can be accepted for entry to Pre-sessional English Language programmes.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This course is offered full-time over 12 months and is divided into two parts:

 • Part one includes the taught programme of core and optional modules, allowing you to develop specialist skills and knowledge to support a range of career paths. Cutting-edge techniques in planning and international development are taught where relevant.
 • Part two is the individual dissertation which allows you to develop advanced postgraduate research skills.

Your taught modules will have a credit value of 120 and the dissertation is 60 credits. Acquisition of 120 credits will lead to an award of a Diploma in International Planning and Development, and acquisition of 180 credits to the award of MSc International Planning and Development.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Core teaching focuses on issues of development and underdevelopment, city futures in a globalising world, and creation of space and place within different political, cultural, economic and environmental contexts.

Optional modules will enable you to follow specialisms in urban design, real estate and housing – or a general route with options in planning, environment, transport, real estate, site planning, regeneration and housing.

The dissertation provides an opportunity for you to develop your specialist interests.

Sut y caf fy asesu?

Modules are summatively assessed by way of coursework. Assessment methods used may include essays, reports, project work and verbal presentations.

Essays and reports will be used to test your core knowledge and powers of analysis. They will allow you to employ knowledge generated during the modules in pieces of policy evaluation or sustainable development in action.

Project work will develop your skills in project design and implementation, and spatial awareness to test subject skills in planning.

Seminar presentations and debates will encourage you both to develop and clarify your understanding of core knowledge (in order to defend a debating a position) and give you an opportunity to enhance your oral presentation skills.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have access to a range of facilities and resources, including:

 • A dedicated 40 PC laboratory with high quality peripherals including; network account laser printing, large format colour printing, A4 colour printing
 • GIS facilities/workstation/access to Edina digimap digital mapping facility
 • An additional  30 PC open-access laboratory in the Glamorgan Building
 • An excellent Planning library containing around 12,000 books, 280 journal titles and substantial annual stock expenditure
 • Access to online international databases/computerised library facilities
 • Access to Dyslexia resource facilities
 • Use of Learning Central  in all modules  to provide module information and learning resources. 

You will have regular meetings with your allocated personal tutor to review your progress.

English language support will be available if your first language is not English.

Support will also be available if you are working/being assessed through the medium of Welsh.

We will support the development of your professional skills during induction week by providing training on computer use and presentation skills.

Feedback

Formative feedback is given in tutorials, discussion classes and problems classes as well as through individual written comments on coursework.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

As a graduate of the programme you will be critical and analytical, and will develop the conceptual resources to appraise and influence the foundations of planning in different contexts – legislation, institutions, or practice – with particular expertise in applied research and in evaluating policies and interventions.

You will be able to:

 • Develop critical skills as a foundation for the understanding of spatial planning (making space and mediating place), and will contribute to high quality planning and development practice in a wide range of international contexts.
 • Develop a framework for comparative assessment of the potential for planning and development interventions in different international contexts.
 • Understand the potential of spatial and development planning to contribute to the agendas of poverty reduction, good governance and sustainable development.
 • Evaluate the interaction of theory, policy and practice, and develop a critical self-awareness of their own work and practice.
 • Develop transferable and specialist skills within the broad specialism of international planning research and practice, based on independent and critical thought about the resolution of urban planning problems and policy issues.
 • Assess the roles of key actors in planning and development processes, including government, private sector and civil society, and the value of transparent governance in the creation of equitable urban policy.

Transferable skills:

 • Analytical skills, including research skills
 • Communication skills, especially report writing and presentations
 • Time management
 • ICT skills
 • Team working.

Professional:

 • Using the planning policy process
 • Planning law (introductory)
 • Site planning.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

You will need to pay towards your field study visit. This will be partly subsidised by the School.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

This course offers the knowledge and expertise for a career in academia, government and the private sector, in a wide variety of organisations including international agencies, central or local government, consultancy and NGOs.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Gwaith maes

You will take part in a UK-based field study visit. The trip is subsidised by the School but you should be prepared to pay towards this yourself.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Geography and planning