Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Galwedigaethol (MSc)

 • Hyd: 18 mis
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod y cwrs hwn, ar gyfer therapyddion galwedigaethol sy'n ymarfer, yw datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau hanfodol i'ch helpu i ddatblygu eich gyrfa.

people

Cymuned ddysgu

Byddwch yn elwa ar ddysgu ochr yn ochr â grŵp amrywiol sy'n astudio ar gamau gwahanol yn eu gyrfaoedd.

tick

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Bydd gennych gefnogaeth academaidd ac yn cael tiwtor personol penodol gydol cyfnod eich astudiaethau gyda ni.

academic-school

Addysgu o ansawdd uchel

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff clinigol ac addysgol profiadol sydd ag enw da sylweddol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Join a School ranked 1st in the UK for Occupational Therapy (BSc) by the Complete University Guide 2021. Our programme has close links with the College of Occupational Therapists which means that your learning is both current and relevant. It provides a sound grounding in the theory and occupation-focused practice whilst also building on your critical thinking and problem-solving skills.  You will develop the knowledge required to approach your practice innovatively, apply research and evidence to shape current and future practice in your home country and beyond.

This is a flexible course that allows you to tailor your own professional development to suit your needs, through a range of occupational therapy and interprofessional modules such as developing your skills in patient safety or transforming care systems and services through leadership. You will also cover core areas such as Occupational Science and Occupational Therapy Theory and Application.

Your learning will be supported by experienced researchers and academics who are experts in their field. You will be designated a personal tutor who will support you throughout your studies.

In addition, you will be learning alongside a globally diverse group who are studying at various points in their career, sharing knowledge and gaining understanding of Occupational Therapy practice across the world.

Be part of something life-changing and take on a new challenge today.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

The programme is for qualified occupational therapists.

To be admitted to the course, students must be in possession of either:

A BSc honours degree in Occupational Therapy (with or without post registration clinical experience) awarded a 2.2 or higher (or equivalent).

OR

A Diploma in Occupational Therapy, plus two years' practice experience.

Applications are judged on a ‘personal statement’ where a judgement is made on your suitability for the programme.

You must address the following points in your personal statement, this list is not exhaustive: 

 • Why have you selected this programme? 
 • What interests you about this programme? 
 • Any relevant experience related to the programme or module content. 
 • How you plan to use the qualification in your career. 
 • How you and your profession will benefit from your studies. 
 • Why you feel you should be given a place on the programme. 

Application deadline: End of July of each academic year. Your application may be considered after this date, but it may be for a later intake.

English Language Requirementsfor non-UK applicants

Students whose first language is not English will be required to pass an IELTS test (or recognised equivalent).

Requirement is IELTS overall 6.5 and no less than 5.5 in any subsection. Please see our English Language Requirements guidance for more details.
 

Please note that applicants with an IELTS score of overall 6 may be eligible for an offer based upon attendance on pre-sessional English language course offered by Cardiff University. Please be advised that places on these courses are limited so please apply early. Further information can be accessed via the following link:


http://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-and-foundation-programmes/english-language-programmes/pre-sessional-summer-courses

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc Occupational Therapy programme is modular, and students must complete 120 credits in the taught component of the programme and a further 60 credits in the dissertation component. 90 credits are core modules and must be undertaken, and 30 credits are optional. Taught modules are arranged in block format and run throughout the semester.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn Un byddwch yn cwblhau tri modiwl craidd (90 credyd) ac un modiwl dewisol (30 credyd) sy'n cyfateb i 120 credyd yn elfen a addysgir y rhaglen.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is mainly through discussions, lecturer-led sessions, student-led seminars, presentations and individual tutorials. There are also some lectures.

Self-directed study forms an important part of the course, and you will be guided in the areas for study.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through written assignments and oral presentations. This enables you to demonstrate your ability to analyse and evaluate situations and to use different ways to present your ideas and abilities. The research project is a culmination of the development of these skills.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wide range of services and activities designed to support you. These include a student counselling service, a student advisory service, crèche and day facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

This programme gives you the opportunity to share ideas with health professionals. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables you to learn and benefit from the experiences of others. Opportunity is given for this sort of discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

You are given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist with any pastoral care as well as advice on writing style, grammar and academic mentoring.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which students will find programme materials, links to related materials and assessment exemplars.

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark.  You can discuss your overall performance with your personal tutor.

The University offers a wide range of services and activities designed to support you. These include a student counselling service, a student advisory service, day care facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

Our student app allows you to access Cardiff University services and personalised information in one place in a simple and convenient way from a smartphone via the app store. 

Features include: 

 • Campus maps
 • Student library renewals, payments and available items
 • Student timetable
 • Find an available PC
 • Access to help and student support
 • Student news
 • Receive important notifications
 • Links to launch other University apps such as Outlook (for email) and Blackboard (for Learning Central).
 • Links to recommended apps such as Nextbike to help make the most of their student experience.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

 • Develop an analytical and problem-solving approach and show advanced skills in implementing the occupational therapy process.
 • Develop an in depth understanding of occupational therapy theory, the evidence behind it, and its application in practice.
 • Confidence in initiating change and advancing the occupational therapy profession through scholarship and leadership.

Intellectual Skills:

 • Evaluate practice and critically appraise advances or changes in professional practice.
 • Ability to reflect on own practice and therapeutic use of self.
 • Ability to engage in critical analysis, advanced scholarship, and research.

Professional Practical Skills:

 • Develop standards of practice based on reflective thinking and problem-solving.
 • Confidently link theory to practice.

Transferable/Key Skills:

 • Critical appraisal skills and ability to manage a research-based project.
 • Ability to initiate change and advance the profession through research and critical thinking.
 • Ability to communicate clear and concisely in both speech and writing, presenting well-considered arguments.
 • Ability to work to deadlines and prioritise workload.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

No

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nid

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae’r MSc Therapi Galwedigaethol yn cynnig cyfle i ddatblygu eich sgiliau o ran gwerthuso, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, a chynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o ffisiotherapi fel eich bod yn gallu cymhwyso’r sgiliau hynny at symud eich proffesiwn ymhellach yn ei flaen.

Gall cymhwyster ôl-raddedig proffesiynol arwain at gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa mewn nifer o gyfeiriadau, o ymarfer uwch yn eich maes clinigol, i rolau rheoli neu arwain, neu i swyddi mewn addysg. Mae astudio ôl-raddedig a addysgir hefyd yn gam delfrydol tuag at astudio neu ymchwilio ymhellach.

Mae ein graddedigion wedi ennill rolau gan gynnwys:

 • Swyddi therapi galwedigaethol
 • Swyddi rheoli therapi galwedigaethol
 • Swyddi addysgol fel darlithydd
 • Cydymaith Ymchwil
 • Ysgoloriaeth PhD

Lleoliadau

No

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Therapi galwedigaethol


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.