Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Pensaernïol (MArch)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn yn rhan o swydd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
deadline-date

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 30 Mehefin.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Rhaglen dwy-flynedd yw hon ac fe gymer hi raddedigion i lefel uchel o ddylunio pensaernïol. Mae’n bodloni Rhan 2 o gymhwyster proffesiynol y DU i benseiri, ac fe’i cymeradwywyd gan RIBA a Bwrdd Cofrestru’r Penseiri (ARB).

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Astudio yn un o'r ysgolion pensaernïaeth gorau yn y Deyrnas Unedig.

certificate

Wedi'i achredu'n broffesiynol

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n broffesiynol gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a'r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) ar lefel Rhan 2.

briefcase

Blwyddyn lleoliad proffesiynol

Ar gael fel cwrs amser llawn dwy flynedd gyda'r flwyddyn gyntaf yn cael ei threulio'n bennaf mewn practis pensaernïol.

star

Mynediad at arbenigedd blaenllaw

Dysgu oddi wrth ein staff academaidd a'n tiwtoriaid profiadol o arferion pensaernïol blaenllaw sydd ag arbenigeddau mewn ystod eang o feysydd.

At the Welsh School of Architecture, we provide a fully accredited route to becoming a professional architect in the UK. This MArch programme is the second stage (Part 2) of this route and is intended for those who wish to continue their education towards becoming a qualified architect. The course is approved by the Royal Institute of British Architects (RIBA) and the Architects Registration Board (ARB). If you do not already have a Part 1 qualification, please take a look at our BSc Architectural Studies.

Our MArch is a two year programme which is studied on a full-time basis. It is unique in that in the first year of study, you will predominantly be based in an architectural practice, undertaking a combination of practice-based and academic work. In your second year you will be based in the Welsh School of Architecture, Bute Building.

Throughout the course, we explore the full range of skills required to be an architect and enable you to develop your personal and professional experience. To prepare you for the demands of the architectural profession, we build on and extend your existing knowledge to include the design of more complex buildings and the demands of urban design. We also study the professional and legal aspects of an architect’s work. We also encourage you to pursue knowledge in a specialist area through a written dissertation project.

Achrediadau


Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements
Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in BSc Architectural Studies awarded by Cardiff University 
 • a RIBA Part I recognised qualification from your first degree with 2:1 honours
 • or an equivalent qualification which carries an exemption from Part I of the RIBA.

English Language requirements
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements
You will also need to provide a portfolio of your artwork to include, for example, architectural drawings, other types of drawing, painting, sculpture, photography, graphics, product design, or any other work in visual design. You can include as many images as you like, but please make sure they are clear and do justice to your work. The portfolio should be A4 or letter-sized pages of content and uploaded to your application as a PDF document no larger than 10 MB in size.

Application deadline
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.
 
Selection process
We will review your application and if you meet the entry requirements, including portfolio review, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The first year of the MArch – the year of education in practice – is spent predominantly in architectural practice. It includes three short courses held in the School and has a modular structure of coursework.

The second year of the MArch is spent full-time in the School and takes students to an advanced level of architectural design. It offers an intense and lively forum for the exploration and discussion of issues in contemporary architecture. It involves a ‘Design Thesis’, a written dissertation and a module in practice management and economics.

Project work is a major component in the second year and includes a comprehensive design for a building or group of buildings selected by yourself and supervised by an appropriate member of staff. You will also complete a dissertation which allows you to pursue and specialise in an area of interest to you. Current areas you can choose from include architectural science and technology, history and theory of architecture, social issues in architecture, and professional and management studies.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

You will spend the first year in an architectural practice, which has been approved by the School, and undertake study and design modules remotely. You will make a number of return visits to the School for short courses.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Design in PracticeAR440160 credydau
Research PreparationAR440220 credydau
Reflective PracticeAR440340 credydau

Blwyddyn dau

In your second year you will undertake project work and complete your dissertation.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Design ThesisAR500180 credydau
DissertationAR500230 credydau
Practice, Management and EconomicsAR500310 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, seminars, workshops, study visits, project work, and group tutorials.

In lectures and workshops we aim to make appropriate use of audio-visual support to aid learning and development of subject-specific skills. You will be given access to relevant teaching materials through the University’s virtual learning environment, Learning Central.

Sut y caf fy asesu?

Taught and project-based modules are assessed in a variety of different ways depending on the module content and learning outcomes (found in the module descriptions). We use class tests, course work (both written assignments and oral presentations or critical assessments/crits), and project work, or a combination of these to assess your progress on the module.

You will also be assessed on a dissertation project, which you will complete in year two. The dissertation is a written report on a piece of research which you have carried out in an agreed subject area under supervision.

Sut y caf fy nghefnogi?

During your year in practice, we will keep in regular contact with you. You will also be visited by a representative from the School.

You will have access to our bespoke Architecture Library, as well as to materials in the other Cardiff University Libraries while you study with us.

We also support students through the University’s virtual learning environment, Learning Central, where you can ask questions in a forum or find course-related documents.

Cardiff University also offers a wide range of support services which are open to our students, such as the Graduate Centre, counselling and wellbeing, financial and careers advisors, the international office and the Student Union.

Feedback

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

This programme is developed with a clear sense of the RIBA graduate attributes (‘level indicators’) for Part 2. In accordance with this, the Part 2 is awarded to students who have:

 • Ability to generate complex design proposals showing understanding of current architectural issues, originality in the application of subject knowledge and, where appropriate, to test new hypotheses and speculations.
 • Ability to evaluate and apply a comprehensive range of visual, oral and written media to test, analyse, critically appraise and explain design proposals.
 • Ability to evaluate materials, processes and techniques that apply to complex architectural designs and building construction, and to integrate these into practicable design proposals.
 • Critical understanding of how knowledge is advanced through research to produce clear, logically argued and original written work relating to architectural culture, theory and design.
 • Understanding of the context of the architect and the construction industry, including the architect’s role in the processes of procurement and building production, and under legislation.
 • Problem solving skills, professional judgement, and ability to take the initiative and make appropriate decisions in complex and unpredictable circumstances.
 • Ability to identify individual learning needs and understand the personal responsibility required to prepare for qualification as an architect.

Detail of the specific requirements and learning outcomes for each of the modules undertaken over the course of the master’s is provided in briefs, handbooks and module descriptors.

Students in the Master of Architecture
We encourage independent and collaborative project work in our studios, as well as peer discussion..

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme, this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors. A financial contribution towards the travel and subsistence costs of the field trip is provided.

Costs associated with your placement, such as travel and accommodation, are not covered by the School.

The University considers that the following costs do not need to be covered by schools as they are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves:

 • Laptop computers
 • Calculators
 • General stationery
 • Text books (assumed to be available in the library)
 • Basic copying / printing

If there are optional costs/fees to be covered by the student, these are not a requirement to pass the degree.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

We will provide any equipment that is essential to the course. However, we recommend that you bring a laptop computer with appropriate software (e.g. word processing), USB or a hard drive, general stationary and some basic drawing equipment.

We provide you with student licenses for most of the specialist simulation software we use on the course, however we can currently only guarantee that these work on computers with a Windows operating system.

During the course, you will have access to the specialist Architecture Library, and other University libraries, and study spaces across campus. Within the School, you may work in our design studios, use our computing suites, and use our facilities which include large-format plotters, a digital laser cutter and a well-equipped workshop.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

The majority of our graduates proceed to a career in architectural practice, and are found in many of the top practices in the UK and across the world.

However, career paths for our graduates also include urban design, teaching and research as well as architectural practice. Other employers of our graduates include architects’ practices, building energy consultants, town planning departments, construction companies and some universities. Some graduates proceed to higher research degrees such as MPhils or PhDs.

After completing our MArch in Architecture and gaining further experience in practice, you may wish to undertake a Part 3 qualification [link to PGDip/MA in Professional Studies if possible], successful completion of which will enable you to register with the Architects Registration Board (ARB) and therefore use the title ‘architect’ in the UK.

Lleoliadau

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith maes

Project work in the second year of the course is based around units, which are frequently combined with study trips in the UK and/or in Europe. In the past, students have travelled to Barcelona, Venice, Rome and the Ruhr Valley, amongst other places.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Architecture


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.