Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Pensaernïol (MArch)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Amser llawn yn rhan o swydd

Dyddiad dechrau
deadline-date

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 30 Mehefin.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Rhaglen dwy-flynedd yw hon ac fe gymer hi raddedigion i lefel uchel o ddylunio pensaernïol. Mae’n bodloni Rhan 2 o gymhwyster proffesiynol y DU i benseiri, ac fe’i cymeradwywyd gan RIBA.

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Astudio yn un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r deyrnas.

certificate

Achrediad proffesiynol

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu’n broffesiynol gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a’r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) ar lefel Rhan 2.

briefcase

Blwyddyn ar leoliad proffesiynol

Ar gael fel cwrs amser llawn dwy flynedd o hyd gyda'r flwyddyn gyntaf yn cael ei threulio'n bennaf gyda chwmni pensaernïol.

star

Mynediad at arbenigedd blaenllaw

Byddwch yn dysgu gan ein staff academaidd a thiwtoriaid profiadol o gwmnïau pensaernïol blaenllaw yn y DU sydd ag arbenigeddau mewn ystod eang o feysydd.

At the Welsh School of Architecture, we provide a fully accredited route to becoming a professional architect in the UK. This MArch programme is the second stage (Part 2) of this route and is intended for those who wish to continue their education towards becoming a qualified architect. The course is approved by the Royal Institute of British Architects (RIBA) and the Architects Registration Board (ARB). If you do not already have a Part 1 qualification, please take a look at our BSc Architectural Studies.

Our MArch is a two year programme which is studied on a full-time basis. It is unique in that in the first year of study, you will predominantly be based in an architectural practice, undertaking a combination of practice-based and academic work. In your second year you will be based in the Welsh School of Architecture, Bute Building.

Throughout the course, we explore the full range of skills required to be an architect and enable you to develop your personal and professional experience. To prepare you for the demands of the architectural profession, we build on and extend your existing knowledge to include the design of more complex buildings and the demands of urban design. We also study the professional and legal aspects of an architect’s work. We also encourage you to pursue knowledge in a specialist area through a written dissertation project.

Achrediadau


Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements
Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in BSc Architectural Studies awarded by Cardiff University 
 • a RIBA Part I recognised qualification from your first degree with 2:1 honours
 • or an equivalent qualification which carries an exemption from Part I of the RIBA.

English Language requirements
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements
You will also need to provide a portfolio of your artwork to include, for example, architectural drawings, other types of drawing, painting, sculpture, photography, graphics, product design, or any other work in visual design. You can include as many images as you like, but please make sure they are clear and do justice to your work. The portfolio should be A4 or letter-sized pages of content and uploaded to your application as a PDF document no larger than 10 MB in size.

Application deadline
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.
 
Selection process
We will review your application and if you meet the entry requirements, including portfolio review, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The first year of the MArch – the year of education in practice – is spent predominantly in architectural practice. It includes three short courses held in the School and has a modular structure of coursework.

The second year of the MArch is spent full-time in the School and takes students to an advanced level of architectural design. It offers an intense and lively forum for the exploration and discussion of issues in contemporary architecture. It involves a ‘Design Thesis’, a written dissertation and a module in practice management and economics.

Project work is a major component in the second year and includes a comprehensive design for a building or group of buildings selected by yourself and supervised by an appropriate member of staff. You will also complete a dissertation which allows you to pursue and specialise in an area of interest to you. Current areas you can choose from include architectural science and technology, history and theory of architecture, social issues in architecture, and professional and management studies.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Byddwch yn treulio'r flwyddyn gyntaf gyda chwmni pensaernïol, sydd wedi'i gymeradwyo gan yr Ysgol, ac yn ymgymryd â modiwlau astudio a dylunio o bell. Byddwch yn dychwelyd i'r Ysgol sawl gwaith ar gyfer cyrsiau byr.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Design in PracticeAR440160 credydau
Research PreparationAR440220 credydau
Reflective PracticeAR440340 credydau

Blwyddyn dau

Yn eich ail flwyddyn byddwch yn ymgymryd â gwaith prosiect ac yn cwblhau eich traethawd hir.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Design ThesisAR500180 credydau
DissertationAR500230 credydau
Practice, Management and EconomicsAR500310 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, seminars, workshops, study visits, project work, and group tutorials.

In lectures and workshops we aim to make appropriate use of audio-visual support to aid learning and development of subject-specific skills. You will be given access to relevant teaching materials through the University’s virtual learning environment, Learning Central.

Sut y caf fy asesu?

Taught and project-based modules are assessed in a variety of different ways depending on the module content and learning outcomes (found in the module descriptions). We use class tests, course work (both written assignments and oral presentations or critical assessments/crits), and project work, or a combination of these to assess your progress on the module.

You will also be assessed on a dissertation project, which you will complete in year two. The dissertation is a written report on a piece of research which you have carried out in an agreed subject area under supervision.

Sut y caf fy nghefnogi?

During your year in practice, we will keep in regular contact with you. You will also be visited by a representative from the School.

You will have access to our bespoke Architecture Library, as well as to materials in the other Cardiff University Libraries while you study with us.

We also support students through the University’s virtual learning environment, Learning Central, where you can ask questions in a forum or find course-related documents.

Cardiff University also offers a wide range of support services which are open to our students, such as the Graduate Centre, counselling and wellbeing, financial and careers advisors, the international office and the Student Union.

Feedback

We offer written and oral feedback, depending on the coursework or assessment you have undertaken. You will usually receive your feedback from the module leader. If you have questions regarding your feedback, module leaders are usually happy to give advice and guidance on your progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

This programme is developed with a clear sense of the RIBA graduate attributes (‘level indicators’) for Part 2. In accordance with this, the Part 2 is awarded to students who have:

 • Ability to generate complex design proposals showing understanding of current architectural issues, originality in the application of subject knowledge and, where appropriate, to test new hypotheses and speculations.
 • Ability to evaluate and apply a comprehensive range of visual, oral and written media to test, analyse, critically appraise and explain design proposals.
 • Ability to evaluate materials, processes and techniques that apply to complex architectural designs and building construction, and to integrate these into practicable design proposals.
 • Critical understanding of how knowledge is advanced through research to produce clear, logically argued and original written work relating to architectural culture, theory and design.
 • Understanding of the context of the architect and the construction industry, including the architect’s role in the processes of procurement and building production, and under legislation.
 • Problem solving skills, professional judgement, and ability to take the initiative and make appropriate decisions in complex and unpredictable circumstances.
 • Ability to identify individual learning needs and understand the personal responsibility required to prepare for qualification as an architect.

Detail of the specific requirements and learning outcomes for each of the modules undertaken over the course of the master’s is provided in briefs, handbooks and module descriptors.

Students in the Master of Architecture
We encourage independent and collaborative project work in our studios, as well as peer discussion..

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £4,500 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £12,725 Dim
Blwyddyn dau £25,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme, this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors. A financial contribution towards the travel and subsistence costs of the field trip is provided.

Costs associated with your placement, such as travel and accommodation, are not covered by the School.

The University considers that the following costs do not need to be covered by schools as they are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves:

 • Laptop computers
 • Calculators
 • General stationery
 • Text books (assumed to be available in the library)
 • Basic copying / printing

If there are optional costs/fees to be covered by the student, these are not a requirement to pass the degree.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu unrhyw offer sy'n hanfodol i'r cwrs. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn dod â gliniadur gyda meddalwedd priodol (e.e. prosesu geiriau), USB neu yriant caled, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer llunio sylfaenol.

Rydym yn darparu trwyddedau i fyfyrwyr ar gyfer y rhan fwyaf o'r feddalwedd efelychu arbenigol a ddefnyddiwn ar y cwrs. Fodd bynnag, ar hyn o bryd dim ond ar gyfrifiaduron gyda system weithredu Windows y gallwn warantu y bydd y rhain yn gweithio.

Yn ystod y cwrs, bydd gennych fynediad i'r Llyfrgell Bensaernïaeth arbenigol, a llyfrgelloedd eraill y Brifysgol, a mannau astudio ar draws y campws. Yn yr Ysgol, gallwch weithio yn ein stiwdios dylunio, defnyddio ein hystafelloedd cyfrifiadura a chyfleusterau eraill sy'n cynnwys plotwyr fformat mawr, torrwr laser digidol, a gweithdy sydd yn helaeth ei offer.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae’r rhan fwyaf o’n graddedigion yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa ym maes pensaernïaeth, ac yn gweithio mewn nifer o gwmnïau blaenllaw yn y DU a ledled y byd.

Fodd bynnag, mae’r gyrfaoedd posibl i’n graddedigion hefyd yn cynnwys dylunio trefol, addysgu ac ymchwil yn ogystal a phensaernïaeth. Ymysg cyflogwyr eraill ein graddedigion, roedd swyddfeydd penseiri, ymgynghorwyr ynni adeiladu, adrannau cynllunio trefi, cwmnïau adeiladu a rhai prifysgolion. Mae rhai graddedigion yn mynd ymlaen i wneud graddau ymchwil uwch fel MPhil neu PhD.

Ar ôl cwblhau ein MArch mewn Pensaernïaeth a chael profiad ymarferol pellach, efallai yr hoffech ymgymryd â chymhwyster Rhan 3 [dolen i PGDip/MA mewn Astudiaethau Proffesiynol os yn bosibl], a bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i gofrestru gyda Bwrdd Cofrestru’r Penseiri (ARB) a chael defnyddio'r teitl 'pensaer' yn y DU yn sgîl hynny.

Lleoliadau

The first year of this course is spent in practice. Students are expected to find a suitable placement in an architectural practice themselves. Our students have an excellent record in obtaining placements and many of our past graduates have taken the opportunity of the year of education in practice to spend time in practice abroad. Students should keep in contact with the School during this time and we will send a representative from the School to visit you. Your placement should last for at least 9 months.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith maes

Project work in the second year of the course is based around units, which are frequently combined with study trips in the UK and/or in Europe. In the past, students have travelled to Barcelona, Venice, Rome and the Ruhr Valley, amongst other places.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Architecture


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.