Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Mae bywyd academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd yn heriol, arloesol ac yn werthfawr. Addysgwyd ein myfyrwyr gan ymchwilwyr ac athrawon blaenllaw sy’n cael eu hysgogi gan greadigrwydd a chwilfrydedd.

Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, ymunwch â ni a manteisiwch o’n cyfleusterau gwych, profiad myfyrwyr da, ac fel myfyriwr graddedig, bod ymhlith galw mawr gan gyflogwyr blaenllaw.

Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Gyda mwy na 7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 130 o wledydd, byddwch yn rhan o gymuned academaidd amrywiol ac ysbrydoledig.

Darganfyddwch fwy am y ddau gampws, y cyfleusterau a'r ddinas.

Mae gennyn ni amrywiaeth o breswylfeydd sy’n addas at ddewis a phoced yr unigolyn yn cynnwys siaradwyr Cymraeg.

Cyrsiau rhan amser yn y dyniaethau, ieithoedd, busnes, cyfrifiadura, gwleidyddiaeth a'r gyfraith, gwyddoniaeth a'r amgylchedd, ac astudiaethau cymdeithasol.

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod o gyrsiau byr ar-lein ar FutureLearn. Mae ein cyrsiau yn eich galluogi i ddysgu sgiliau newydd a datblygu'ch dealltwriaeth o ystod o bynciau.