Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Mae bywyd academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd yn heriol, arloesol ac yn werthfawr. Addysgwyd ein myfyrwyr gan ymchwilwyr ac athrawon blaenllaw sy’n cael eu hysgogi gan greadigrwydd a chwilfrydedd.

Watch our video on YouTube.

Lawrlwytho neu archebu copi papur o brosbectws y Brifysgol.

Bydd ein Diwrnodau Agored yn rhoi’r cyfle i chi edrych o gwmpas ein campws a’r ddinas, cwrdd â'n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i astudio gyda ni yn 2020 neu'n hwyrach, dysgwch fwy am y broses o wneud cais.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Gallwch ddarganfod mwy am y Brifysgol a dinas Caerdydd trwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein.

Cysylltwch â’n tîm o lysgenhadon myfyrwyr gyda chwestiynau am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Mae gennym raglen allgymorth eang sy’n annog myfyrwyr o bob grŵp oedran i anelu at addysg uwch, a pharatoi ar ei chyfer.

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.

Gallwch ddewis o amrywiaeth eang o raddau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil sy’n eich galluogi chi i ddatblygu eich gwybodaeth ac arbenigedd.

Ymunwch â ni rhwng 10:00 a 14:00 ar ddydd Mercher 25 Mawrth i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig.

Astudiwch bwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu yrfa, i’ch cefnogi chi gyda newid llwybr gyrfa.

Barn ein myfyrwyr

Gallwch gael gwybod beth yw barn rhai o’n myfyrwyr ôl-raddedig presennol am sut mae pethau’n mynd yng Nghaerdydd drwy ddarllen ein Blog Bywyd Ôl-raddedig.

Dewiswch o dros 200 o raddau Meistr a addysgir, graddau diploma a thystysgrifau.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc penodol yn drwyadl.

Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Ariannu

Gwybodaeth am y dewisiadau ariannu sydd ar gael i chi.

Gyda mwy na 7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 130 o wledydd, byddwch yn rhan o gymuned academaidd amrywiol ac ysbrydoledig.

Darganfyddwch fwy am y ddau gampws, y cyfleusterau a'r ddinas.

Mae gennyn ni amrywiaeth o breswylfeydd sy’n addas at ddewis a phoced yr unigolyn yn cynnwys siaradwyr Cymraeg.

Cyrsiau rhan amser yn y dyniaethau, ieithoedd, busnes, cyfrifiadura, gwleidyddiaeth a'r gyfraith, gwyddoniaeth a'r amgylchedd, ac astudiaethau cymdeithasol.

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod o gyrsiau byr ar-lein ar FutureLearn. Mae ein cyrsiau yn eich galluogi i ddysgu sgiliau newydd a datblygu'ch dealltwriaeth o ystod o bynciau.

Cyrsiau byr rhan amser i oedolion

Gydag amrywiaeth o bynciau, mae’r cyrsiau hyn ar gyfer eich datblygiad personol a phroffesiynol ac yn cael eu cynnal yn ystod y dydd, y nos a’r penwythnosau.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gallwch gynnal a datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd drwy gydol eich gyrfa gyda’n hamrywiaeth o gyfleoedd DPP gan gynnwys ein modiwlau ôl-raddedig hyblyg.