Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Cewch fywyd academaidd heriol, arloesol a gwerth chweil ym Mhrifysgol Caerdydd. Addysgir ein myfyrwyr gan ymchwilwyr ac athrawon creadigol a chwilfrydig o’r radd flaenaf.

Watch our video on YouTube.

Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, ymunwch â ni a manteisiwch o’n cyfleusterau gwych, profiad myfyrwyr da, ac fel myfyriwr graddedig, bod ymhlith galw mawr gan gyflogwyr blaenllaw.

Gallwch ddewis o amrywiaeth eang o raddau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil sy’n eich galluogi chi i ddatblygu eich gwybodaeth ac arbenigedd.

Darganfyddwch fwy am y ddau gampws, y cyfleusterau a'r ddinas.

Mae gennyn ni amrywiaeth o breswylfeydd sy’n addas at ddewis a phoced yr unigolyn yn cynnwys siaradwyr Cymraeg.


Cyrsiau byr rhan amser i oedolion

Gydag amrywiaeth o bynciau, mae’r cyrsiau hyn ar gyfer eich datblygiad personol a phroffesiynol ac yn cael eu cynnal yn ystod y dydd, y nos a’r penwythnosau.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gallwch gynnal a datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd drwy gydol eich gyrfa gyda’n hamrywiaeth o gyfleoedd DPP gan gynnwys ein modiwlau ôl-raddedig hyblyg.