Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Adnoddau Dynol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch sgiliau Adnoddau Dynol proffesiynol gan ein harbenigwyr academaidd ac ymarfer ar y rhaglen hon sydd ag achrediad CIPD.

tick

Management retreat

Participate in a three-day management retreat and put your negotiation and conflict resolution skills into practice.

briefcase

Industry insights

Get the latest insights on HR research and practice from high-profile business speakers and company visits.

star

Change business for good

Address a contemporary business challenge in your Human Resource Management Project.

structure

Flexible study options

Choose to study alongside employment on a part-time basis.

Mae denu’r math cywir o bobl a meithrin eu doniau yn hanfodol i lwyddiant pob sefydliad ac yn ffynhonnell allweddol o fantais gystadleuol. Fodd bynnag, mewn diwylliant sy’n gwerthfawrogi ac yn gwobrwyo meddylfryd ‘byw i weithio’, mae cydbwysedd a lles yn bethau sydd yn gynyddol o dan fygythiad.

Mae’n rhaid i hyn newid.

Gall gweithwyr proffesiynol hynod fedrus a gwybodus Adnoddau Dynol, sy’n gallu cwestiynu, gwerthuso’n feirniadol a gwneud dyfarniadau effeithiol, fod yn gyfrifol am y newid yma.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Rheoli Adnoddau Dynol yn canolbwyntio ar y gwahaniaethau y gallwch chi eu gwneud i sefydliad a’u cyflogwyr. Byddwch yn datblygu’r hyder, y wybodaeth a’r sgiliau i gwestiynu, gwerthuso a gwneud dyfarniadau effeithiol ar strategaethau ac arferion sy’n cyflawni effaith a sicrhau gwerth.

Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd ac ymarfer yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel gweithiwr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol, gan ddatblygu eich sgiliau dadansoddi beirniadol, trafod a’ch sgiliau datrys problemau a gwrthdaro. Byddant yn defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol i ddangos sut mae ymarferwyr Adnoddau Dynol yn llywio ac yn dylanwadu ar broses recriwtio, diwylliant gweithio a pherfformiad sefydliad.

 

Woman in graduation cap and down
“Ar ôl gweithio fel cyfrifydd am yn agos at 20 mlynedd, roedd hi’n bryd newid gyrfa. Penderfynais ailhyfforddi i fod yn weithiwr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol a meddwl y byddai’r cwrs MSc Rheoli Adnoddau Dynol yn fy helpu i gyflawni’r newid mewn cyfeiriad yma. Fe wnes i wir fwynhau’r her o fynd i’r afael â phwnc cwbl newydd. Roedd yn wych defnyddio fy ymennydd eto a mynd nôl ati i ddysgu. Roeddwn i wrth fy modd gyda rhan ysgrifennu traethawd hir y cwrs; dewis pwnc roeddwn i’n angerddol iawn amdano a chynnal ymchwil yn ei gylch o’r dechrau hyd at y diwedd.”
Sarah Reypert MSc Rheoli Adnoddau Dynol

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0) in a relevant subject area such as business, humanities, law, or social sciences, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Programme is taught from September to June and gives you a thorough grounding in all aspects of Human Resource Management.

You will study eight compulsory modules and complete a project.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

The Programme is offered in full-time mode and lasts 12 months. You will take eight modules, each of which is worth 15 credits.

Upon successful completion of the taught stage you will progress to the project. The purpose of the project is to provide you with the opportunity to test the applicability of the knowledge, understanding, methodologies and skills learnt in the taught modules in a piece of independent research with the benefit of individual academic supervision.

It will introduce you to the methodology of research, the systematic analysis of ideas, the problems of data collection and the presentation of ideas in a clear way.  It also requires reflection on the implications for professional practice from an ethical, professional and continuous professional development standpoint.

During the programme you will develop study skills, personal effectiveness skills and specific HR skills and write reflective accounts detailing how these skills will be used and developed. The reflection will be used to help you identify links between the different modules and develop the range of skills required to operate successfully in an HR role.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up to date real life examples and scenarios and critical business thinking.

Your teaching and learning resources will be provided and we will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

Methods of teaching

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

In a lecture, the lecturer will mainly be giving an overview of a particular aspect of the module content (as well as opportunities for you to ask questions and be reflective), while in classes and workshops you will have an opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate your understanding in the topic.

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor at three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback in relation to examinations following all examination periods and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

When undertaking the dissertation/project you are expected to meet regularly with your supervisor to review progress and discuss any questions. Your supervisor will be able to provide feedback on your research plan and drafts of your work as you progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • Grasp complex issues with confidence.
 • Ask the right questions of complex texts.
 • Have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically.
 • Identify and apply relevant data.
 • Develop practical research skills.
 • Propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence.
 • Communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech.
 • Sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases.
 • Work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time.
 • Work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving.
 • Use IT programmes and standard software packages, where appropriate.
 • Take responsibility for your own learning programme and professional development.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment is needed

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Yn ogystal â dysgu o ymchwil arloesol gan aelodau ein cyfadran, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol lefel 7 Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, sy’n gymhwyster gofynnol gan lawer o gyflogwyr ar gyfer swyddi rheoli Adnoddau Dynol yn y DU.

Byddwch hefyd yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Graduates have gone on to successful HR careers in a range of industries including public and private sector businesses both nationally and internationally. A number of students have also pursued further learning by undertaking a research degree after completing their masters.

Cyflogwyr graddedigion:

 • JoJo Maman Bébé
 • Whitbread
 • Fevertree Tonics
 • BT
 • Capita HR Solutions
 • Pantechnicon
 • Associate British Ports
 • Cartrefi Cymru Co-operative
 • Tîm y Cipolygon Ymddygiadol
 • Focus Enterprise Hub
 • Prifysgol Caerdydd

Gyrfaoedd ein graddedigion

 • Rheolwr Adnoddau Dynol
 • Ymgynghorydd Adnoddau Dynol
 • Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol
 • Gweinyddwr Systemau Adnoddau Dynol
 • Cydlynydd Adnoddau Dynol
 • Cydlynydd Recriwtio
 • Rheolwr Dyfarniadau
 • Cydlynydd Enterprise Hub

Cyflogwyr graddedigion

Logo of children's clothing store Logo for beverage company Logo of telecommunications firm

Headshot of woman in sunshine
“Fe gefais i fy Nghymrodoriaeth Siartredig o fewn chwe blynedd o gwblhau’r MSc HRM yn Ysgol Busnes Caerdydd. Gwnaeth y rhaglen fy ngalluogi i symud fy ngyrfa yn ei blaen yn gyflym i lefel strategol fwy neu lai, tra hefyd yn cynnig llwyfan i barhau â fy natblygiad proffesiynol trwy’r broses uwchraddio CIPD!”
Ceri James MSc Rheoli Adnoddau Dynol

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes , Rheoli