Ewch i’r prif gynnwys

Presgripsiynu Anfeddygol (PgCert)

 • Hyd: 24 wythnos
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r dystysgrif ôl-raddedig mewn rhoi presgripsiynau’n anfeddygol yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i chi gymhwyso fel rhagnodwr annibynnol.

certificate

Rhaglen achrededig

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC) a Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

rosette

Ymchwil o safon fyd-eang

Mae ein hymchwil yn y 4ydd safle yn gyffredinol yn y DU, ac yn 1af o ran Amgylchedd Ymchwil yn asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

people

Cymuned ddysgu

Byddwch yn elwa ar ddysgu ochr yn ochr â grŵp amrywiol sy'n astudio ar gamau gwahanol yn eu gyrfaoedd.

tick

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Bydd gennych gefnogaeth academaidd ac yn cael tiwtor personol penodol gydol cyfnod eich astudiaethau gyda ni.

academic-school

Addysgu o ansawdd uchel

Byddwch yn cael eich addysgu gan staff clinigol ac addysgol profiadol sydd ag enw da sylweddol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

This part-time course is designed to prepare nurses, midwives, physiotherapists, podiatrists and therapeutic radiographers to practise as independent prescribers, meeting standards set by the Nursing and Midwifery Council (NMC), and the Health & Care Professions Council (HCPC).

You can take this course as a stand-alone postgraduate certificate or as part of the MSc Advanced Practice.

Achrediadau


Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

The course is suitable for registered nurses, midwives, and allied health professionals who wish to be trained as independent/supplementary prescribers. Applicants should usually have a first degree and a minimum of 2-3 years clinical experience (dependent on profession), and evidence of further study.

Students wishing to enrol on the programme will need to:

 • be currently registered with the NMC or HCPC;
 • have at least three years appropriate patient orientated experience as a qualified allied health professional, OR have been registered with the NMC for a minimum of one year prior to application for entry onto the programme;
 • identify a potential Designated Prescribing Practitioners clinical area in which to develop your skills;
 • have practised in your proposed field of prescribing for at least 1 year (nurses/midwives/allied health professionals) immediately preceding your application;
 • demonstrate how you reflect on your own performance and take responsibility for your own CPD;
 • demonstrate how you will develop your own networks for support, including prescribers from other professions;
 • satisfy the English Language requirements for entry to the university by attainment of a minimum score of 6.5 on the IELTS no more than 3 years before the proposed date of entry (if English or Welsh is not your first language);

Note: International students pursuing part-time programmes of study are not eligible for Student (previously Tier 4) visas and must have alternative leave to remain in the UK if they intend to study at the University in person.

The personal statement on your application form will be considered when a judgement is made on your suitability for the programme for which you have applied. You must address the following points in your personal statement. This list is not exhaustive.

 • Why have you selected this programme?
 • What interests you about the programme?
 • Any relevant experience related to the programme or module content
 • How you plan to use the qualification in your career.
 • How you and your profession will benefit from your studies.
 • Why you feel you should be given a place on the programme.

It is an NMC/HCPC and University requirement that students undertaking the programme have a DBS of less than three months old. Once all application forms have been reviewed and a conditional offer made, potential students will be sent the appropriate form to apply for a DBS screen.

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

To gain the Postgraduate Certificate you will take two compulsory modules, each worth 30 credits:

There is only one intake in September of each academic year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Non-Medical Prescribing 1NRT08230 credydau
Non-Medical Prescribing 2NRT08330 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The course is taught in a way that is designed to enable you to build upon your previous experience, knowledge and skills, to apply your learning and skill development to the area in which you will prescribe.

You may be taught through lessons, lectures, guided study, e-learning, workshops, and discussion groups.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through written work, such as reflective narratives, evidence based literature reviews, essays and research critiques, as well as examinations, case study analysis, practical tests, oral presentations, seminars, video and playback, tape recordings, viva, dissertations, project work and completion of portfolios.

Wherever possible a proforma is produced to accompany a summative assessment. This may be in the form of marking criteria, competencies to be achieved, standards etc. with clear guidelines relating to what is being assessed.

You must pass each of the two modules at a minimum mark of 50%.

Your clinical competence will be confirmed by achieving the prescribing competencies in the Prescribing Portfolio. These will be signed as appropriate by your Designated Supervising medical practitioner (DSMP), line-manager and/or personal tutor.

You must pass all assessments, including the period of learning in practice, in order to pass the programme. All students must undertake all aspects of the assessment strategy and achieve a 50% or above within module 1 Critical Appraisal and module 2 Reflective Assignment.

Personal Formulary and Consultation work within the portfolio is marked according to pass/fail criteria. The Calculation and Therapeutics class tests must be passed at 100% and 80% respectfully. No compensation is applied to any assessment. The Designated Supervising Medical Practitioner (DSMP) is required to sign the appropriate paperwork within the portfolio (confirming that the student has satisfactorily completed at least 12 x 6.5h days supervised practice. The DSMP must also confirm that in their opinion, the skills and competencies demonstrated within practice confirm the student as being suitable for annotation as an Independent and or Supplementary Prescriber.

If a student at any time fails to identify a serious problem or provides an answer which could cause patient harm then they will fail the overall programme. A Viva Voce may be requested if there is failure to demonstrate fitness to practice. Before this would be actioned, the marker or DSMP would have to draw it to the attention of the programme manager who, along with another member of the prescribing team would make a judgment on whether the incident met such criteria. This would be taken to the exam board as fail criteria for final decision by the Chair of the exam board.

A student who passes module NRT082 and fails module NRT083 may be awarded 30 credits at level 7 but these credits cannot be aligned to prescribing. Failure of module 1 will require withdrawal from the programme. Students cannot retake a single prescribing module as an internal or external student. Students wishing to re retake any failed element of the programme must apply for and then take up the whole programme and the assessments for both modules.

Within the Masters in Advanced Practice pathway, a student who has failed one or more modules on two occasions shall be required to withdraw from the course.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wide range of services and activities designed to support students. These include a student counselling service, a student advisory service, crèche and day facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

This programme gives you the opportunity to share ideas with health professionals. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables them to learn and benefit from the experiences of others.  Opportunity is given for this sort of discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

All students are given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist them with any pastoral care as well as advice on writing style, grammar and academic mentoring.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which students will find course materials, links to related materials and assessment exemplars. You will be allocated a personal tutor at the beginning of the programme who will provide educational and pastoral support and will aim to:

 • maintain regular contact throughout the programme;
 • advise on the academic standards;
 • provide support and guidance with respect to learning;
 • provide feedback of progress and constructive comment on any aspects of learning which will require further development;
 • be available for personal advice and support;
 • ensure the professional requirement has been met.

The personal tutor will aim to be available for support on all academic and practice matters. They will also be responsible for reviewing progress of the Prescribing Portfolio and provide guidance on its construction.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats.  These will include oral feedback during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark.  You can discuss your overall performance with your personal tutor.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of fully engaging in this course, you should be able to:

 • Critically explore current available clinical pharmacological and pharmaceutical knowledge relevant to your own area of practice in a review of non-pharmacological and pharmacological approaches to modifying conditions and promoting health;
 • Evaluate personal limitations applied to patient safety in justifying prescribing decisions in analysis of your current knowledge of drug actions, indications, contraindications, interactions, cautions, dose and side-effects;
 • Appraise and apply professional, regulatory and organisational standards in analysis of prescribing decisions, based on the needs of patients, acknowledging competing pressures;
 • Explore information retrieval systems and apply information to practice within a critical review of evidence underpinning therapeutic strategies;
 • Critically explore therapeutic relationships based on trust and mutual respect;
 • Explore patients presenting problems, health and medication history through analysis of assessment, diagnostic tests and diagnostic decisions regarding treatment options for the patient and potential follow up treatment;
 • Critically interpret local and national policies that impact on prescribing practice;
 • Critically explore the potential for working in partnership with colleagues for the benefit of patients.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer yr holl fodiwlau y byddwch yn eu hastudio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

We will provide any equipment required.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

The non-medical prescribing pathway will provide you with a qualification that enable you to build on your existing role; improving the patient experience and reducing waiting times.

This programme will help you develop your career by undertaking more advanced roles with greater responsibilities for managing patient care.

The PgCert is also available as a pathway through the MSc in Advanced Practice; a programme designed for health, social care and related professionals in primary, secondary and tertiary settings who wish to advance their knowledge base, clinical, leadership and management skills. Students, irrespective of their clinical specialty, will become actively involved in the advancement of practice.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd , Nyrsio a bydwreigiaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.