Ewch i’r prif gynnwys

Dermatoleg Ymarferol (PgDip)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn yn dysgu o bell

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r PgDip yn rhaglen dra rhyngweithiol, dysgu o bell ar-lein a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth gadarn o glefyd y croen fel mae’n ymddangos mewn arfer i gyfranogwyr, ac i alluogi Meddygon Teulu i reoli problemau dermatolegol yn llwyddiannus mewn cleifion. Mae’r MSc blwyddyn-o-hyd yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi cwblhau eu Tyst.Ôl-radd. mewn Dermatoleg Ymarferol ac sydd am astudio’r maes hwn ymhellach.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

building

Perthnasol i'ch ymarfer clinigol

Sicrhau bod y dysgwr yn cael dealltwriaeth gadarn o gyflwyno clefyd croen mewn ymarfer a galluogi meddygon i reoli cyflyrau croenol yn llwyddiannus.

cursor

Rhaglen hynod ragweithiol

Cyfathrebu buan ac effeithlon yn lleihau ynysu. Cefnogaeth tiwtorial a fforymau trafod penodol ar-lein, cymuned gydweithredol.

certificate

Achrediad gan gorff proffesiynol

Mae'r rhaglen wedi'i hachredu yn rhyngwladol, gan gynnwys gan Goleg Meddygon Teulu Hong Kong a Chymdeithas Feddygol Hong Kong.

The Postgraduate Diploma in Practical Dermatology is for practising General Practitioners or other practising doctors who regularly deal with patients with dermatological problems.

This one-year, full-time distance learning course aims to enable doctors to successfully manage dermatological problems in patients presenting to their surgeries. It is a highly interactiveprogramme designed to equip the general practitioner with a sound understanding of skin disease as it presents in practice.

It is delivered entirely online, allowing you the flexibility to balance your studies with your professional and personal commitments, and there is no requirement to travel to Cardiff for a final exam.

Those who successfully complete the PgDip and wish to pursue further studies in this field may be able to apply to progress to our one-year MSc in Practical Dermatology.Students are expected to use their individual study time to complete the modular learning material, which is available online, and complete further reading from dermatology text books and searches for material in journal articles and libraries. The success of the course therefore depends, to a large extent, on the input and enthusiasm of course participants.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

The Postgraduate Diploma course is open to all qualified doctors who are currently working/training as general practitioners or clinical assistants in dermatology and those hoping to pursue a special interest in dermatology. Other specialities are considered, provided written and supporting evidence demonstrating the ability to see patients with skin problems is provided. No previous specific experience or training in dermatology is necessary.

Applicants must hold an undergraduate degree in clinical medicine (MBBCh, BMBS, MBBS, or equivalent) awarded by a recognised institution

AND

Be currently working and managing patients, with part of their clinical practice involving the care of patients with skin problems. This is required in order to complete the case histories required on the course. Please ensure this is clearly confirmed in your personal statement.

AND

Hold continuing professional registration with a relevant medical body prior to and for the full duration of the programme.

AND

Provide evidence of English language ability. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

All students must register initially for the Postgraduate Diploma (PgDip).

The course lasts for two academic years for part-time students or one year for full-time students, and consists of six 20-credit modules, totalling 120 credits, at Level 7.

You will study six 20-credit modules, one per term on the part-time PgDip over two years (Three modules per year).

Students who obtain a minimum of 60 credits at Level 7, including any ‘required core modules’, will be eligible for the exit award of Postgraduate Certificate.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2019/20 academic year. The final modules will be published by September 2019.

Those who successfully complete the PgDip and wish to pursue further studies in this field may apply to progress to our one-year MSc in Practical Dermatology.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The course is delivered entirely online via our virtual learning environment (VLE), allowing regular, rapid and efficient communication between colleagues, tutors and course administrators, reducing the isolation commonly associated with distance learning.

Through dedicated online tutorial support, discussion forums and online assessments, you will become a member of an enthusiastic and supportive online community of doctors with an interest in dermatology. This environment allows collaboration, both academic and clinical, which can extend beyond the life of the programme.

To take advantage of the wealth of experience that already exists among these practitioners the course uses methods that promote co-operative, purposeful learning. This includes the use of small group techniques, problem solving and peer review all within an efficient online environment.

Sut y caf fy asesu?

Each module will be assessed by written work, objective structured tests/questions and online activities.

Sut y caf fy nghefnogi?

The academic staff who teach and oversee the Postgraduate Diploma in Practical Dermatology are assisted by a dedicated postgraduate administrator team and learning technology team. All can be contacted by telephone or e-mail to ensure good communication between students and the University. Most of the communication is via the VLE, where there are discussion boards that also allow the students to support each other.

Each educational or assessment activity is designed such that students receive support and encouragement from the academics and a team of external tutors. The students are divided into tutor groups of approximately 12 people supported in the educational activities by tutors and academics.

Feedback

Depending on the module and assessments, feedback may include:

 • Written comments on assessments
 • Electronic feedback on online tests and quizzes
 • Sample answers
 • Whole-class general feedback – e.g.  via discussion forums
 • Peer feedback, either formally as part of an assessment or informally outside of the classroom
 • Group online meetings with course tutors.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Studying at Postgraduate Diploma level should provide you with a wealth of skills and abilities you can apply to any professional setting.  In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will have the opportunity to practice and develop abilities in critical analysis, in the application of evidence based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively.

Your studies should also help you develop your problem-solving and decision-making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others. Through research focused elements you will have the opportunity to develop and enhance your skills and understanding in aspects such as literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

After fully engaging in the diploma course, you should be able to:

 • Solve diagnostic problems involving skin rashes and lesions
 • Postulate management strategies and treatment solutions for inflammatory dermatoses and skin lesions
 • Critically appraise evidence supporting management plans in dermatology
 • Propose improvements to treatment strategies
 • Design learning materials for use in patient and carer education for skin diseases
 • Modify treatment approaches by incorporating new developments in the dermatology literature as part of lifelong learning

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2022/23 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

You will need a reliable computer with high speed internet access (and up-to-date virus and malware protection) and appropriate software.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

This programme is particularly suitable for doctors who wish to increase their knowledge of dermatology in order to help improve patient care, prescribe more effectively, and better manage referrals to secondary care.

The Postgraduate Diploma can form part of the portfolio of a general practitioner wishing to practice as a GPwSI in dermatology.

This Masters programme enables you to demonstrate you are taking the opportunity to develop your abilities in critical analysis, problem-solving, decision-making, finding and using evidence and in dealing with complex issues. Whilst we do not formally assess clinical skills or competencies in a face-to-face context (so the programme is not a substitute for a formal specialty training programme), studying at this level should help successful students demonstrate numerous academic skills that should be highly regarded in relation to their career development and progression. In particular, the programme offers opportunities to demonstrate the development of knowledge and skills in relation to the application of evidence-based medicine and the potential enhancement of services and governance frameworks. As such, it should provide evidence of commitment and potential that may assist you in relation to taking on greater responsibilities or perhaps seeking management, research, scholarship, or leadership roles.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.