Ewch i’r prif gynnwys

Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r cwrs yn mynd i’r afael â’r angen i weithwyr proffesiynol gyda sgiliau TG, sgiliau ffugio digidol, sgiliau efelychu meddalwedd, neu’r gallu i ddylunio offer datblygu meddalwedd personol i ddatrys problemau dylunio unigryw.

star

Dysgu arloesol

Dysgu dulliau dylunio algorithmic arloesol ym maes pensaernïaeth.

building

Ennill profiad ymarferol

Ennill profiad ymarferol â’n offer llunio digidol blaengar mewnol, gan gynnwys braich robotig ddiwydiannol fawr.

tick

Adeiladu eich offer digidol eich hun

Adeiladu eich offer digidol eich hunain drwy raglennu a sgriptio gweledol.

people

Cymryd rhan mewn gwaith tîm

Cymryd rhan mewn gwaith tîm amlddisgyblaethol sy’n adlewyrchu ymarfer proffesiynol.

academic-school

Manteisiwch ar arbenigedd amlddisgyblaethol

Elwa ar arbenigedd amlddisgyblaethol gan staff ymchwil ar draws yr Ysgol Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg.

notepad

Teilwra'ch dysgu

Gallwch deilwra eich dysgu i’ch diddordebau a’ch anghenion eich hunain, a datblygu arbenigedd penodol drwy fodiwlau dewisol a phrosiect ymchwil dan arweiniad myfyrwyr.

This course addresses the need for creative professionals who are equipped with the IT skills, digital fabrication skills, simulation software skills, or the ability to design custom-software development tools to solve unique design problems. Our multidisciplinary approach will provide students with the knowledge and skills to discover innovative computational methods for use in the creative and design industries. In particular, we will look at form-finding using parametric and generative methods, preparing digital information for further rigorous analysis, and integrating the logic of digital fabrication into the early stages of design.

You will be taught by experts across the subjects of architecture, computer science and engineering, which will give you a distinctly interdisciplinary approach to looking at design.

The ethos of the course is based on the concept of rigorous creativity where algorithmic thinking, systematic parametric design, analytic methods, creative intuition and tectonic sensibilities are integrated into a more innovative design outcome than traditional methods currently allow.

During the course, you will be able to develop and specialise in areas of interest to you through a range of optional modules and your choice of dissertation topic. Topics you may specialise in include algorithmic thinking in parametric design and form-finding, performance-based design and analysis, or design for digital fabrication.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements 
Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in architecture, computer science, engineering, interior design, landscape architecture, or urban design
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements 
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements 
You will also need to provide:

 • an academic or professional portfolio of your work to evidence your understanding of the field of computational methods in architecture and some initial experience in the use of digital tools. Portfolios should be a maximum of eight (8) pages and provide evidence of imaginative, conceptual, and systematic thinking, technical resolution, and clear communication of information and ideas.
 • a personal statement which includes your reasons for studying this programme and any experience with issues related to digital design and computational methods in architecture within your previous studies or professional career.

Application deadline
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This full-time programme is taught over one year, during which you will develop a project-based dissertation, supported by regular tutorials. Some module content will be delivered through intensive workshops during block weeks while other module content will be delivered weekly. The course will include core modules that present fundamental concepts and a series of more optional and advanced modules allowing you to specialise in one or more topics. We use a combination of individual and group work to assess your progress. The course will culminate in a student-led dissertation accompanied by a 5000-word reflective essay. 

 

 

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

.

In each semester, you will sit a total of 60 credits, including both core and optional modules.

The student-led dissertation, from June to September, offers a unique and exciting opportunity for you to develop and pursue your own research agenda, discovering new knowledge and integrating several methods into new and innovative workflows. Working with a supervisor, your dissertation will comprise a computationally-based investigation that can have various deliverables including, but not limited to any combination of: visual presentations, computer code and scripts, digitally manufactured artefacts, video and animations, multi-media performances, or responsive environments and mechanisms. It will be accompanied by a reflective essay that explains the background, the thinking behind the project, the methodology, chronicles your investigation, and presents the main findings and conclusions of the research project. The reflective essay and the research project deliverables will be assessed by a panel of assessors. 

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

We aim to provide an exceptional environment for computational methods in architecture education and reflect our current research strengths and interests. This programme has been carefully designed to enable you to realise your maximum potential. We aim to deliver expert teaching, and comprehensive pastoral care. 

The methods of teaching we employ will vary from module to module, as appropriate depending on the subject matter and the method of assessment. We teach using a mixture of lectures, seminars, workshops, and one-on-one and group tutorials. Lectures will explain overall concepts, seminars and workshops will guide you through the technical aspects of the module, and one-on-one and group tutorials will answer questions and help you with your project. Teaching also includes the provision of online learning materials as appropriate to the module. 

The dissertation element of the programme is conducted through the process of design, continuing on from your taught modules completed in the first part of the course. We advise that you continue to meet with your tutor on a weekly basis. This is usually followed by a period of reflection and writing where you will work independently under the guidance of your tutor and under the supervision of the programme leader or another member of the academic staff. 

Sut y caf fy asesu?

The modules are normally assessed through a combination of coursework and examinations. Coursework assessments may take the form of written practical reports, structured reports, class tests, structured answer tests, group work, poster and oral presentations and computing problem-solving exercises. Assessments may be summative and count towards the final module mark, or formative, helping you to learn and practice key skills and knowledge through feedback. Final examinations at the end of each module may comprise a structured answer section (assessing breadth of knowledge) and/or a written answer section (assessing depth of knowledge in specific topics). Your dissertation project is assessed by a supervisor’s evaluation and a written report.

Sut y caf fy nghefnogi?

The Course Coordinator is assigned as your Personal Tutor and will be able to provide you with advice, whilst maintaining an overview of your learning and educational experiences. If you are experiencing difficulties, your Personal Tutor will be there to listen and where possible provide professional guidance or else direct you to the appropriate source of support. At a minimum, Personal Tutor meetings will take place at least once per semester. This meeting can also serve as an opportunity for the discussion of your career goals, employability and professional development. 

All of the academic staff in the Welsh School of Architecture are experienced researchers in their respective fields and are passionate about sharing their knowledge and expertise with students. 

The primary interaction with academic staff will be during lectures, workshops or small-group tutorials. 

Lecturing staff are contactable at teaching sessions or by email, and operate either an ‘open door’ policy for students who have specific queries about course material, or a system of booking meeting times. Our Teaching Office is located in the Bute Building with friendly and experienced professional staff who can answer most administrative queries. 

Feedback

Feedback on your study, work, and progress will take many forms, from formal written comments on your submitted work to more informal conversations and advice during classes and practicals, or from your Personal Tutor. Throughout the course, we will provide detailed feedback on all assessed coursework. This is normally provided online through the ‘Feedback Studio’ system, allowing you to conveniently access your feedback via a computer or tablet device. You will also have the opportunity to discuss your academic and personal development progress with your Personal Tutor, and to discuss your work in order to improve your performance. During the research project, you will receive additional regular feedback from the supervising academic.

 

 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you.

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Understand and critically evaluate theories of computing and computational methods.
 • Understand and critically evaluate the role of computational methods in the design process.
 • Understand and critically evaluate the role of computational methods in the digital fabrication process.
 • Understand and critically evaluate the role of computational methods in the construction process.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Think algorithmically, systematically and creatively about integrating computational methods in the design process.
 • Think algorithmically, systematically and creatively about integrating computational methods in the digital fabrication process.
 • Think algorithmically, systematically and creatively about integrating computational methods in the construction process.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Master practical methods in software development.
 • Master use of software for computational methods in design, digital fabrication, and building construction.
 • Effectively and creatively present abstract computational processes and their integration into a larger context.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Lead and work in teams efficiently.
 • Set learning goals and identify resources for learning in a process of lifelong learning.
 • Identify and critically review relevant literature.
 • Recognise and respond to opportunities for innovation.
 • Develop and critically advance an individual research agenda to be concluded and presented in an original, academic work – written and/or design.
Our in-house robotic arm
Students on this course have access to extensive facilities, including our in-house robotic arm..

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The University will cover any additional costs that are essential for you to pass the programme.  For this reason you will be provided with a small financial allocation as required.  The details of this will be provided by your Programme Lead throughout the academic year.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

This master’s is an intensive programme that relies heavily on computational tools and methods. You should therefore have some existing knowledge or interest in computational methods in architecture (e.g. parametric design, digital fabrication, visual programming methods). It is highly recommended that you possess an up-to-date laptop capable of handling complex 3D graphics. If you do not have a laptop, the school has an IT lab with several workstations that you may use for your work. Most software will need to be run using the Microsoft Windows operating system. However, Mac laptops can run Windows software through emulation. The software essential for this programme is available with a free student license or provided by the School. The following is a minimal initial list of software that is needed: 

 • Rhinoceros 3D + Grasshopper 3D 
 • Autodesk Revit + Dynamo 
 • Autodesk 3ds Max 

We will provide students with student licenses for additional specialist software (e.g. energy simulation etc) we use on the course, however we can currently only guarantee that these work on computers with a Windows operating system. Other software downloads will be given to you by your module leader. 

You will have access to a suite of PC computers running the necessary software and use large-format plotters, a digital laser cutter, CNC router, large industrial robotic arm and a well-equipped workshop. We will provide any additional equipment that is essential to the course. 

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Whilst many of our graduates may choose to undertake a career within architecture or other built environment professions (e.g. engineering and construction, landscape, interior design), the programme provides a large number of transferable skills which will be of benefit across a wide range of professions. 

The knowledge and skills gained in computational methods such as 3D modelling, rendering, animation, parametric design, digital fabrication, and building information modelling (BIM) are highly desired by employers from various industries who are seeking experts with IT skills. Examples include: furniture designers, jewellery design firms, graphic design firms, computer game development firms, and even movie and theatre set design firms. These companies regularly need IT skills, digital fabrication skills, simulation software skills, or custom-software development tools to solve unique design problems. 

The focus on independent, project based learning as well as the ability to solve complex problems individually and in groups is often welcomed by employers in that it provides graduates with skills in creative thinking, conceptual organisation, critical reflection and taking initiative. 

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.