Ewch i’r prif gynnwys

Gweinyddu Busnes (MBA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Ewch i’r afael â heriau arwain ac ystyried effaith economaidd, gymdeithasol ac amgylcheddol busnesau byd-eang.

people

Leadership development

Assess your leadership capability, craft a personal development path and build key leadership skills on our bespoke, wrap-around programme.

structure

Make Cardiff connections

Become part of our capital business community through networking events, access to business leaders and alumni.

tick

Accelerator project

Consolidate your learning and professional experiences as you respond to a complex, multi-faceted problem posed by a business client.

star

A Cardiff welcome

Springboard into the programme and learning community with a custom-made orientation and team building programme.

Ydych chi’n weithiwr proffesiynol uchelgeisiol sy’n ceisio symud ymlaen at uwch-arweinyddiaeth a gyrru newid cadarnhaol busnes? Os yw hyn yn swnio fel chi, yna mae’r MBA Caerdydd yn gam nesaf gwych.

Beth bynnag yw eich cefndir fel rheolwr, rydym yn cynnig profiad heriol a fydd yn eich ymestyn ac yn eich cefnogi, yn datblygu eich gwybodaeth am fusnes, yn gwella eich hunanymwybyddiaeth ac yn mireinio eich gallu fel arweinydd effeithiol ac ysbrydoledig ar hyd y ffordd.

Cymerwch y cyfle hwn i ffynnu ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol profiadol sydd o’r un anian â chi wrth ystyried effeithiau masnachol, cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach gwneud penderfyniadau ar fusnes byd-eang.

Newid y byd yw ein busnes ni. Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.

Credwn fod dysgu effeithiol wedi’i seilio ar ddau beth: cymryd rhan mewn profiadau amrywiol a heriol a’r ffordd rydych yn gwneud synnwyr o’r profiadau hynny, yn unigol a gydag eraill.

O gofio hynny, caiff y cwrs MBA Caerdydd ei gyflwyno mewn blociau trochol sydd wedi’u dylunio i ysgogi eich chwilfrydedd, llywio eich proses o ymholi a chryfhau cymhwysiad eich dysgu. Fe welwch chi fod pob bloc o ddysgu’n cynnwys amrywiaeth gyfoethog o weithgareddau sy’n cynnwys ymweliadau a chwmnïau, siaradwyr o’r diwydiant, heriau â chyfyngiad amser, chwarae rôl ac efelychiadau.

Byddwch yn elwa ar weithio mewn grwpiau bach ac addysg fesul bloc sy’n eich galluogi i feistroli dulliau rhyngddisgyblaethol penodol cyn cael cyfle i ddatblygu arbenigedd drwy ein prosiect cyflymu. Daw’r rhaglen i ben gyda modiwl clo sy’n dod â’r darnau o arbenigedd a gasglwyd dros gyfnod eich profiad MBA at ei gilydd.

Mae amrywiaeth ein carfan o fyfyrwyr a’n saff academaidd yn gaffaeliad mawr. Bydd cyfleoedd i gydweithio gyda chymheiriaid, academyddion ac ymarferwyr i herio eich strwythurau gwybodaeth, rhagdybiaethau, gwerthoedd a’r sgiliau a oedd gennych eisoes yn eich helpu i ailystyried eich dealltwriaeth bresennol ac i archwilio materion o safbwyntiau gwahanol.

Mae ein cwrs MBA wedi’i ddylunio i fynd i’r afael â heriau bywyd go iawn, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn ein hasesiad o’ch gwaith. Gan efelychu’r gweithle, byddwch chi’n gweithio yn unigol ac yn rhan o dîm i gwblhau tasgau asesu sy’n cwmpasu strategaeth, personél, ymgynghoriaeth, arloesedd ac argyfwng.

Mae’r strwythur hwn yn eich galluogi i addasu eich rhaglen MBA ar chwech o fodiwlau sy’n canolbwyntio ar her gyda chyfle i fod yn hyblyg er mwyn cyd-fynd â’ch dyheadau o ran gyrfa.

 

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0)
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • an approved professional qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements:

You must provide evidence of at least 3 years of relevant work experience. References should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview, either in person or by Skype, to establish your level of work experience, your aptitude for the programme, and your motivation.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Cardiff MBA is structured around a series of six challenge-focussed modules, based on cross-functional and action-based scenarios typically found in the workplace. A number of themes will provide integration across the modules.  These may include Responsible Leadership, Digital Transformation and The Future of Work. Choice and specialisation is embedded in modules.  For example, the ‘Confronting Grand Challenges’ module will provide you with the opportunity to focus on a challenge that has particular relevance for your future career.

The learning required to engage with the challenges is experienced in immersive blocks designed to stimulate your curiosity, inform your process of enquiry and strengthen the application of your learning.

This approach provides an enriched opportunity for:

 • the use of multiple and extended activities to enhance understanding
 • student interaction to support shared sense making
 • guided in-depth inquiry
 • collaboration between students and the programme team
 • frequent review of insights and development
 • focussed learning rather than the distracting demands of multiple modules
 • structured independent learning

Challenges include a business strategy simulation, a time-constrained solution to a brief from a senior management team, the development of an innovative business solution and a complex multi-stakeholder challenge.  The Accelerator Project is a real-world project carried out in partnership with a corporate client to develop solutions to a significant strategic issue. The concluding module then uses a crisis management simulation to consider the multiple facets of current leadership challenges.  It also anticipates the future landscape and transformative change this requires.

This immersive challenge-based structure will enhance your capability in four interrelated areas. You will:

 • develop a holistic understanding of core business areas and processes, drawing on contrasting functional, disciplinary and contextual perspectives;
 • integrate theory and practice to promote critical thinking and problem solving;
 • engage with the complex, dynamic and ambiguous nature of strategic decision-making; 
 • gain enhanced insight into your personal potential and develop advanced leadership skills.

Running throughout the programme is a supporting package of activities provided by the MBA’s Leadership Development Programme.  These directly address the personal and professional skills needed for you to perform effectively in each challenge, and in the next stage of your career. There will be a particular focus on being resilient, resourceful, responsible and relational.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

An active learning approach is embedded in the Cardiff MBA.  We believe that effective learning is founded on two things – your involvement in diverse and challenging experiences, and the way you make sense of those experiences, both individually and with others. A team that includes academics from multiple disciplines, and practitioners representing a range of functions and sectors will facilitate each module.  This will reflect workplace practice and encourage the cross-fertilisation of different perspectives.

You will find that each block of learning involves a rich variety of activities including company visits, industry speakers, time-limited challenges, role-play,and simulations. These are all designed to reconsider your existing understanding and to explore issues from different perspectives. The diverse backgrounds within the student cohort make a valuable contribution here.

We will help you to enhance your higher order reflective skills, including observation, analysis, and synthesis to develop comprehensive conclusions about these experiences.

We will also encourage you to reflect collaboratively with peers, academics and practitioners to challenge your existing knowledge structures, assumptions, values and skills.  This will also enable you to negotiate and build new insights into the nature of leadership and business practice and develop creative responses to business problems. 

You will have opportunities to integrate and apply new understandings, together with skills from the Leadership Development workshops, in practical tasks embedded in each learning block, and formal coursework challenges around which each module is designed.

Sut y caf fy asesu?

The block programme structure provides plenty of opportunities for you to reflect on your learning and development informally.  Short knowledge/skill review activities are built into each module to help you check your progress and improve your approach to learning. This will build your confidence and enhance your approach to formal assessment tasks.

Realistic work problems form the basis of formal module assessments. You will be expected to show extended academic reflection on each task, and also adopt typical business formats to present your findings, including oral presentations, and written reports.

Assessment tasks require you to work individually and as part of a team, just as you would in the workplace.

All formal assessments are completed within each module block.  This enables more in-depth consolidation and application required for successful performance in assessment tasks based on the complex work undertaken by business leaders. It also reflects realistic workplace timescales for the completion of tasks.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wealth of support for postgraduate students.  These include:

Learning Central

Learning Central is the University’s virtual learning environment.  All programme and module materials are posted here for students to access before, during and after lectures.

Libraries

A variety of hard and electronic copies of books, journals and databases are available for participants on the programme.  The Aberconway library is located in the main Business school site, and additional resources are available at other libraries throughout the campus. Many journals and books are also available electronically.

Personal Tutor System

Each student is allocated a Personal Tutor.  This member of academic staff will maintain an overview of your learning and educational experiences.  If you are experiencing difficulties, your Personal Tutor will be there to listen and where possible provide professional guidance or else direct you to the appropriate source of support.

The Student Advisory Service

A free, impartial, non-judgemental and confidential service is offered to students on a wide range of personal, financial and academic matters.

Disability & Dyslexia Service

Confidential advice and support is provided for students who are disabled or who have a specific learning difficulty (e.g., dyslexia) or long-term medical condition.

Counselling Service

The Cardiff University Counselling Service provides members of the university community with an opportunity to examine issues that prevent them from maximising their full potential and to explore options for change. The Counselling Service is confidential and free of charge. It has had international recognition as a Centre for Excellence for individual and group counselling.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Draw on discipline-based knowledge and management experience to design integrated solutions to complex organisational problems.
 • Critically evaluate current management frameworks, models, debates and evidence and integrate with practice.
 • Critically evaluate contrasting research and consultancy skills for engaging with multi-faceted business problems.
 • Analyse the complex environmental context that informs strategic decision making in organisations and practice.
 • Demonstrate a holistic awareness of challenges faced by businesses in making both an economic and social contribution.

Intellectual Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Find and discriminate between competing sources of research and consulting evidence.
 • Analyse methods for generating primary data and management information.
 • Critically analyse and synthesise contrasting perspectives and their supporting evidence.
 • Integrate theory and diverse workplace experiences.
 • Develop compelling arguments to support viable and creative plans of action to convince and brief a range of audiences.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Evaluate the practical applications of theory and practice to generate practice-based solutions to unstructured problems.
 • Demonstrate proactivity and the ability to take the initiative
 • Demonstrate responsible and ethical leadership.
 • Identify and address personal and professional development needs.
 • Develop credible methods for gathering primary data.
 • An ability to make decisions in challenging situations.
 • Work effectively in a leadership team.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the programme you will be able to:

 • Solve problems creatively.
 • Communicate to diverse audiences through a range of media.
 • Demonstrate self-reflection and self-awareness.
 • Work independently and collaboratively.
 • Use digital technology.
 • Manage self and others.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £17,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £28,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg MBA fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Mae’r cwrs MBA Caerdydd wedi’i ddylunio gyda’ch dyfodol chi mewn golwg. Byddwch yn elwa ar ein Gwasanaeth Mantais Gyrfaol (CAS), sy’n rhoi mynediad i chi at wybodaeth ac arbenigedd ymgynghorydd gyrfa a hyfforddwr ar gyfer datblygiad proffesiynol personol.

Ochr yn ochr â’r CAS, bydd Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth gofleidiol, bwrpasol yn eich helpu i asesu eich gallu o ran arwain, datblygu llwybr datblygu personol ac adeiladu sgiliau arwain allweddol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd cwblhau’r profiad dysgu eang ac amrywiol hwn yn eich galluogi i ymgeisio am swyddi uwch neu chwilio am newid gyrfa trawsnewidiol.

This programme is designed for those with existing work experience. Successful completion of the programme will enable you to apply for more senior positions or seek transformative career change.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Business


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.