Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Newyddion (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rhai hynny sy’n dymuno dilyn gyrfa fel newyddiadurwr newyddion, boed hynny ar lefel hyperleol, rhanbarthol neu genedlaethol.

tick

Excellent job prospects

We teach practical skills to make you a better journalist who stands out to news media - something our employability record demonstrates.

rosette

Top performing course

We are the NCTJ's top performing postgraduate course for 2019 and 2020, a reflection of our commitment to the highest standards of journalism training.

certificate

Get accredited

We are accredited by the National Council for the Training of Journalists (NCTJ) - giving you a professional qualification.

people

Industry placements

Putting into practice what you have learned builds self-confidence, prepares you for your first job and grows your network of contacts.

building

Join the press pack

Our location in the city centre means you’re located next to Cardiff’s local and national media companies such as the BBC and Wales Online.

location

Never miss an interview

You’ll be connected to the entire city with Cardiff’s main train station Cardiff Central just 100 metres away.

News Journalism offers a comprehensive professional introduction to the theory, ethics, application and promotion of quality journalism.

The course offers an industry accredited skill-set enabling you to work across a range of modern journalistic roles.

You’ll learn the basics of how to find, produce, and publish a story using the most effective – and relevant – tools available.

You’ll be taught how to write news, features, and opinion, how to research stories, build up contacts, and work a news patch that you are allocated.

In addition, you’ll learn how to shoot short videos and stills on mobile for online reporting on our own public-facing news site and how to maximise the use of social media to share and promote your stories.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:2 honours degree, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant alternative qualifications.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.5 with 7.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements:

You will also need to provide two references, one of which should be academic. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

If you meet the entry requirements, we will invite you to a panel interview. Interviews normally take place in December and April each year. Offers are made based on the outcome of the interview.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You will spend an intense nine months learning the fundamentals of the business - how to write, report, and interview for newspapers and online channels, the technical and production skills needed to project stories effectively and, importantly, the attitudes, news sense, judgement, and discipline the profession demands.

After a few weeks, you will be learning most of this, not in a classroom, but by fulfilling realistic briefs which require you to find, research, and write a variety of stories for online and, later, also in print. You are expected to find stories on your own initiative from contacts you develop during the course. Practical work includes the coverage of press conferences, public meetings, court, councils, politics, sports events, and entertainment.

In addition, you will also choose one of six specialist elective journalism subjects to study before progressing after nine months to the dissertation stage.

Course Structure

Teaching is through a programme of lectures and exercises. Assessment of course work is by written examination and continuous assessment. News Journalism features an attachment in April with a local/national news outlet for typically three weeks.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Major ProjectMCT56130 credydau
Public AdministrationMCT50810 credydau
Reporters and the ReportedMCT50910 credydau
News Reporting and ProductionMCT54940 credydau
Media Law and EthicsMCT55320 credydau
Data JournalismMCT55910 credydau
Professional DevelopmentMCT56010 credydau
News JournalismMCT60040 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Lifestyle and Consumer JournalismMCT55610 credydau
Political ReportingMCT55710 credydau
Sports JournalismMCT55810 credydau
Investigative JournalismMCT57010 credydau
Environmental and Scientific JournalismMCT59710 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a variety of practical workshops and productions days which replicate an industry environment as well as lecture series to support the more academic elements of the course.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a wide range of formative and summative assessments throughout the course. These range from practical class room activities to academic essays and examinations.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completion of the course you will be able to:

 • take a shorthand note to 100 wpm
 • construct a narrative
 • be precise with grammar and sentence construction
 • understand social media
 • take and edit video for social media.

You will also be able to understand news and current affairs developments.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

The range of careers open to those who succeed on this course includes reporting for online providers, from the BBC to local start-ups, and various news organisations with print and online operations in Britain and abroad.

Graduates typically work for local and national organisations, news websites, blogs, news agencies and PR agencies.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Media


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.