Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Newyddion (MA)

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rhai hynny sy’n dymuno dilyn gyrfa fel newyddiadurwr newyddion, boed hynny ar lefel hyperleol, rhanbarthol neu genedlaethol.

News Journalism offers a comprehensive professional introduction to the theory, ethics, application and promotion of quality journalism. The course offers an industry accredited skill-set enabling you to work across a range of modern journalistic roles.

You will learn the basics of how to find, produce, and publish a story using the most effective – and relevant – tools available. You will be taught how to write news, features, and opinion, how to research stories, build up contacts, and work a news patch that you are allocated.

In addition, you will also learn how to shoot short videos and stills on mobile for online reporting on our own public-facing news site and how to maximise the use of social media to share and promote your stories.

Nodweddion unigryw

  • Winner of the NCTJ's top performing postgraduate course for 2019.
  • An accredited National Council for the Training of Journalists (NCTJ) course.
  • Industry placements in the second semester.
  • An outstanding alumni network across the media.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2019
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMA
FfurfAmser llawn
AchrediadauNational Council for the Training of Journalists (NCTJ)
Cysylltu

Meini prawf derbyn

Applicants that meet our Entry Criteria will be invited to attend an interview. The main interview periods will take place between December and April.

Applicants will normally be expected to hold a UK higher education degree of lower second class Honours or above, or a qualification recognised by the University as equivalent. This requirement may be waived for students with appropriate alternative qualifications.

In addition, applicants whose first language is not English must obtain an IELTS score of at least 7.5.

Supporting material

You will be asked to provide references in support of your application, one of which will need to be from previous academic study.

Application deadline

Applicants are advised to submit applications between October and February.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

You will spend an intense nine months learning the fundamentals of the business - how to write, report, and interview for newspapers and online channels, the technical and production skills needed to project stories effectively and, importantly, the attitudes, news sense, judgement, and discipline the profession demands.

After a few weeks, you will be learning most of this, not in a classroom, but by fulfilling realistic briefs which require you to find, research, and write a variety of stories for online and, later, also in print. You are expected to find stories on your own initiative from contacts you develop during the course. Practical work includes the coverage of press conferences, public meetings, court, councils, politics, sports events, and entertainment.

In addition, you will also choose one of six specialist elective journalism subjects to study before progressing after nine months to the dissertation stage.

Course Structure

Teaching is through a programme of lectures and exercises. Assessment of course work is by written examination and continuous assessment. News Journalism features an attachment in April with a local/national news outlet for typically three weeks.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Public AdministrationMCT50810 credits
Reporters and the ReportedMCT50910 credits
News Journalism 1MCT54720 credits
News Journalism 2MCT54820 credits
News Reporting and ProductionMCT54940 credits
Media Law and EthicsMCT55320 credits
Data JournalismMCT55910 credits
Professional DevelopmentMCT56010 credits
Major ProjectMCT56130 credits
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Motoring JournalismMCT55410 credydau
Business and Financial JournalismMCT55510 credydau
Lifestyle and Consumer JournalismMCT55610 credydau
Political ReportingMCT55710 credydau
Sports JournalismMCT55810 credydau
Data JournalismMCT55910 credydau
Yr Agenda CymreigMCT56410 credydau
Investigative JournalismMCT57010 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a variety of practical workshops and productions days which replicate an industry environment as well as lecture series to support the more academic elements of the course.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a wide range of formative and summative assessments throughout the course. These range from practical class room activities to academic essays and examinations.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completion of the course you will be able to:

  • take a shorthand note to 100 wpm
  • construct a narrative
  • be precise with grammar and sentence construction
  • understand social media
  • take and edit video for social media.

You will also be able to understand news and current affairs developments.

The range of careers open to those who succeed on this course includes reporting for online providers, from the BBC to local start-ups, and various news organisations with print and online operations in Britain and abroad.

Graduates typically work for local and national organisations, news websites, blogs, news agencies and PR agencies.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£10,950Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£20,200£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Placements are required as part of the Professional Development module and Programme Accreditation through the NCTJ.

Placements will take place during the Easter Recess period.

All placements will be co-ordinated in correspondence with course directors ahead of the recess period.