Ewch i’r prif gynnwys

Polisi Morol a Rheoli Llongau (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Archwiliwch y diwydiant morol trwy nifer o ddisgyblaethau ar y rhaglen hon sy’n canolbwyntio ar agweddau ymarferol.

tick

Research-led teaching

Learn from internationally leading academics in the field of maritime affairs.

star

Change business for good

Collaborate with an industrial partner on a research project while collecting primary data for your dissertation.

globe

Make Cardiff connections

Join a global network of students past and present now working in Greece, Singapore, South Korea, Taiwan, China and the UK.

rosette

Professional accreditation

Access exclusive industry intelligence, seek personal career advice and attend workshops and training with our CILT membership.

Mae twf cyflym a chystadleuaeth yn y diwydiant llongau byd-eang wedi gadael diffyg gweithwyr proffesiynol sydd â’r adnoddau a’r technegau i reoli porthladdoedd a gweithrediadau llongau, yn unol â chyfraith forol a rheoliadau diogelwch.

Ochr yn ochr â systemau cymhleth llywodraethu’r cefnforoedd, sy’n amrywio o godau ymddygiad i bolisïau rhanbarthol a rhyngwladol sy’n rhwymo’n gyfreithiol, mae galw mawr am weithwyr proffesiynol morol sy’n gallu mapio’r cwrs o’u blaenau.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Polisi Morol a Rheoli Llongau yn mynd i’r afael â’r heriau mawr hyn o amrywiaeth o safbwyntiau. Byddwn yn eich helpu i fod yn weithiwr proffesiynol ym maes rheoli neu lunio polisïau sy’n gallu gwneud penderfyniadau sy’n ystyried ystod lawn o effeithiau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a chyfreithiol busnes morol.

Bydd ein harbenigwyr yn tynnu ar arbenigedd academaidd ac ymgynghori i wella eich rhagolygon o ran gyrfa rhyngwladol, gan eich cyflwyno i longau o fewn systemau logisteg ehangach. Byddant yn defnyddio ymchwil o safon fyd-eang i roi dealltwriaeth feirniadol i chi o’r diwydiant morol, y polisi amgylcheddol mae’n gweithredu ynddo, a rheolaeth gweithrediadau llongau.

Achrediadau

Young woman smiling
“Mae rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol ifanc o’r un anian yn ogystal â staff arbenigol o wahanol ddiwylliannau wedi ehangu fy ngorwelion a rhoi dealltwriaeth mwy hyblyg ac addasadwy i mi o’r diwydiant morol.”
Lydia Alexandra Koumarela MSc Polisi Morol a Rheoli Llongau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0) in a relevant subject area such as business/management, engineering, geography, humanities, law, maths, social sciences, or transport, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • sea captaincy qualifications
 • or relevant marine-related professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This course runs from September to September. Between September and June you will study 120 credits of taught modules from a range of both compulsory core modules and a range of options.

Following on from this taught stage, you will undertake a dissertation project, submitted in September, with support from an academic supervisor.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

In total, you will take modules totalling 120 credits. In most cases, modules are worth 15 credits and taught over one semester, but one optional module is worth 30 credits and is taught over two semesters.

In the first semester, you will study two compulsory modules that aim to give you a detailed understanding of maritime policy and shipping management. The remaining two modules are drawn from a range of options that complement the compulsory components.

You will also study four 15 credit modules in the second semester. Here, one compulsory module provides research methods training to particularly support the dissertation. The remaining modules are drawn from a pool of options. Many of these are tailored towards the shipping industry although opportunities are provided to study subjects that help you place sea transport within wider logistics systems. In doing so, you are able to customise your learning experience while meeting the overall learning outcomes of the programme.

The taught phase concludes in June and, subject to successful completion, you then progress to the dissertation phase. Through the writing of the dissertation, you will acquire and develop research skills relevant to your choice of subject. The dissertation is submitted in early September.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up-to-date real-life examples and scenarios and critical business thinking. Reflecting the Business School’s wider strategy, Public Value is embedded within our teaching. The range of available options encourages a multi-disciplinary approach to be taken.

Many teaching and learning resources will be provided electronically through Learning Central. In order to successfully complete the course, you will need to work during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). In a lecture, the lecturer will mainly give an overview of a particular aspect of the module content. You will have opportunities to ask questions and be reflective in lectures. Classes and workshops provide you with the opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate understanding of the topic.

In addition to timetabled classes, guest presentations by practitioners will also be available, enabling students to relate the knowledge provided by the lecturers to real-world examples.

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wealth of support for postgraduate.  These include:

Learning Central

Learning Central is the University’s virtual learning environment.  All programme and module materials are posted here for students to access before, during and after lectures.

Libraries

A variety of hard and electronic copies of books, journals and databases are available for participants on the programme. The Aberconway library is located in the main Business school site, and additional resources are available at other libraries throughout the campus. Many journals and books are also available electronically.

Personal Tutor System

You will be allocated a Personal Tutor. This member of academic staff will maintain an overview of your learning and educational experiences. If you are experiencing difficulties, your Personal Tutor will be there to listen and where possible provide professional guidance or else direct you to the appropriate source of support.

The Student Advisory Service

A free, impartial, non-judgemental and confidential service on a wide range of personal, financial and academic matters is available to you.

Disability & Dyslexia Service

Confidential advice and support is provided for you if you are disabled or have a specific learning difficulty (dyslexia) or long term medical condition.

Counselling Service

The Cardiff University Counselling Service provides members of the university community with an opportunity to examine issues that prevent them from maximising their full potential and to explore options for change. The Counselling Service is confidential and free of charge. It has had international recognition as a Centre for Excellence for individual and group counselling.

The Graduate Centre

The Centre is on the 3rd floor of the Students’ Union Building in Park Place, and serves all enrolled postgraduate taught and research students at Cardiff University, offering facilities and activities specifically designed for the postgraduate community.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. a systematic and in-depth knowledge of the concepts and the processes involved in the creation of the policy framework within which international shipping operates.
 2. a critical awareness of current approaches shipping management as identified by leading research.
 3. an ability to evaluate the impact of emerging trends and issues on the organisation, regulation, and management of international shipping.
 4. a systematic understanding of the impact of changes in the maritime regulatory framework on international shipping.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. an ability to apply knowledge in an original way in the research of maritime related issues.
 2. a capability in methodologies used in the empirical investigation of maritime issues.
 3. a competence in capturing the interdisciplinary nature of maritime and shipping-related learning.
 4. full appreciation of the relationship between regulatory functions, operations and management of shipping and maritime affairs.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. an ability to recognise the role of and interaction between public and private stakeholders in the shipping industry.
 2. originality and autonomy in tackling and solving a range of different problems in the context of the shipping industry.
 3. a capability to deal with complex issues in a systematic and creative way.
 4. a competence in analysing complex problems on the basis of rigorous data and communicate clearly their solutions to specialist or non-specialist audiences.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. a competence in communicating ideas, principles and theories effectively by oral, written and practical means.
 2. an ability to work effectively in a team and as an individual
 3. a capability in the usage of it (e.g. the internet, spreadsheets, word processing) in an applied learning environment.
 4. a capacity to work to a range of timescales to fit the requirements of programme tasks and outputs.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £21,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment is needed

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Polisi Morol a Rheoli Llongau, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd gan aelodau o Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

The programme provides a wide range of professional skills and can lead to a wide variety of job opportunities. Many of our graduates find employment nationally and internationally, in ship operating/management companies, protection and indemnity clubs, industry associations and policy organisations. Recent graduates have found employment with Shipping Lines, Port Authorities, Vessel Traffic Management Organisations, the International Maritime Organisation, and in Risk Management Companies

Lleoliadau

Within the dissertation phase you are offered the opportunity (subject to academic performance) to undertake a project in conjunction with an industrial partner. This provides you with the chance to gain knowledge of industrial practice, while contributing primary data for the dissertation study. A limited number of projects are available each year, and a competitive process is undertaken to identify students suitable for the project.

Young man smiling
“Mae’r rhaglen yn darparu’r wybodaeth fanwl sydd ei angen i lwyddo, gan ymdrin â phynciau sy’n ymwneud â Pholisi Morol, y Morlys a Chyfraith Masnach Rhyngwladol, Economeg Forol a Siartro. Mae hyn wedi fy helpu i gael dealltwriaeth gadarn o’r diwydiant llongau a denu sylw yn y farchnad swyddi rhyngwladol.”
Panagiotis Katsionis MSc Polisi Morol a Rheoli Llongau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes, Gwyddor amgylcheddol, Rheoli