Ewch i’r prif gynnwys

Llywodraethiant a Datganoli (LLM)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiwch ddyddiad i ddechrau'r cwrs
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

The LLM Governance and Devolution explores the structural changes to the constitutional arrangements of the United Kingdom, namely the creation of legislative and executive bodies in Scotland and Wales and the resumption of devolved government in Northern Ireland.

The past decade has seen massive structural changes to the constitutional arrangements of the United Kingdom. 

The LLM Governance and Devolution programme explores these structural changes, the most obvious being the creation of legislative and executive bodies in Scotland and Wales, together with a resumption of devolved government in Northern Ireland.  

The programme explores the opportunities and tensions created by these innovations and will also explore the less public shifts in the relationships between the three branches of government.  Issues concerning accountability, democratic engagement and what constitutes ‘good governance’ are explored to give an understanding of the broader relationships between the ‘regions’ and tiers of government/governance at the state and EU levels. 

Nodweddion unigryw

The LLM Governance and Devolution programme is suitable for graduates from or with a legal practice qualification in any legal tradition or jurisdiction who have a special interest in constitutional legal theory and regional governance. 

The LLM Governance and Devolution programme:

 • provides you with a general appreciation of current issues in specific areas of  law, both domestic and international;
 • stimulates a critical approach to evaluation of current and proposed regulation and cultivate independent and original thought;
 • enables you to undertake in-depth research and demonstrate advanced knowledge in specific areas of law;
 • offers close contact with the devolved institutions in Wales: the National Assembly for Wales and the Welsh Assembly Government;
 • allows you to benefit from the activities of the Wales Governance Centre.

The LLM Governance and Devolution programme is very flexible and offers a wide range of modules providing you with the ability to customise the programme to meet your own professional and/or employment needs.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Suitable for graduates from any legal tradition or jurisdiction, or with a legal practice qualification from any legal tradition or jurisdiction, who have a special interest in constitutional legal theory and in regional governance.

You should ideally have obtained at least a 2:1 class degree or equivalent in Law. Applicants with a 2.2 class degree or equivalent will be considered taking into account the application in its entirety.

Those whose first language is not English must obtain an IELTS overall score of 6.5 with 6.5 in writing and no less than 6 in the other sub-scores, or the equivalent.

Early application is strongly advised, normally well before the end of July. Later applications will be considered, but international students must bear in mind the time needed to obtain a visa.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You must select at least two of your four taught modules and complete the dissertation in the area of Governance and Devolution. You may also select up to two modules from those listed in any other LLM programme or from a combination of LLM programmes.

The programme is delivered in two stages. Stage One (the taught component) comprises four 30 credit modules. Stage Two comprises the dissertation. Two of the Stage One modules will be taught and assessed in the first semester and the remaining two in the second semester. You will progress to the dissertation upon successful completion of Stage One.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Year One comprises four taught modules totalling 120 credits. Upon successful completion of the taught stage, you will progress to the 60 credit dissertation. 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationCLT60060 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Competition LawCLT20130 credydau
Insurance LawCLT20430 credydau
International Sales LawCLT20530 credydau
Comparative Corporate GovernanceCLT21130 credydau
World Trade LawCLT21830 credydau
Criminal Justice in EuropeCLT33830 credydau
Marine InsuranceCLT40530 credydau
Consent to TreatmentCLT51130 credydau
International Humanitarian LawCLT60330 credydau
The Law of Devolution in WalesCLT60530 credydau
Constitutionalism and GovernanceCLT60630 credydau
International Affairs: Legal and Political AspectsCLT61430 credydau
Human Rights and Global JusticeCLT61530 credydau
Environmental and Climate Change LawCLT62230 credydau
The Child and The State: Law and PolicyCLT62330 credydau
Social Care Rights and the LawCLT63230 credydau
Law of the SeaCLT63330 credydau
International Refugee Law and AsylumCLT63730 credydau
Comparative Commercial LawCLT63830 credydau
Copyright: Comparative and International PerspectivesCLT64330 credydau
Patents and Trade Secrets: Comparative and International PerspectivesCLT64430 credydau
Innovation Policy and the LawCLT64530 credydau
EU Internal Market LawCLT64930 credydau
Money Laundering and Financial CrimeCLT65030 credydau
Admiralty LawCLT65630 credydau
Themes in Socio-Legal StudiesCLT65930 credydau
Carriage of Goods by SeaCLT66130 credydau
International Energy LawCLT66330 credydau
International Disability Human Rights LawCLT66430 credydau
International Investment LawCLT66530 credydau
Contemporary Welsh PoliticsPLT05330 credydau
Devolution and Public Policy in WalesPLT07430 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Study for an LLM is intensive and challenging and it is important that you take full advantage of the teaching that is provided in order to succeed.  Attendance at classes and dissertation supervisions is compulsory and we will expect you to be well prepared. 

Our teaching is very flexible and your modules may be delivered through seminars or a combination of lectures and seminars.  Other teaching methods include the online use of discussion boards, self-access study packs and formative quizzes and activities.

Modules may be diverse in content to cater for a high proportion of overseas students or students with previous qualifications other than in law. Modules are typically led by experienced staff actively engaged in research relevant to their subject area.

Sut y caf fy asesu?

We make use of both formative and summative assessment.

Formative assessments do not count towards your degree but are designed to give you the opportunity to practice for your summative assessments and enable you and your tutors to assess your progress in your modules.  Formative assessments will normally involve written coursework or a class test or may comprise individual student presentations.  

Summative assessments count towards your degree. Your marks in these assessments count towards your formal progression from stage one (taught modules) to stage two (the dissertation), and towards the determination of your final award.  Summative assessments in stage one will vary by module but will typically involve written coursework (5,000 word essays), unseen examinations or pre-release examinations.  The dissertation (up to 15,000 words) comprises the stage two summative assessment.

Sut y caf fy nghefnogi?

We have created a specially designed research and study skills module which is studied by all LLM students at the beginning of the programme.  We also offer writing skills support for students whose first language is not English.

Your learning will be supported through e-learning. All modules are supported by Learning Central, a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules.

You will receive dedicated pastoral support through our personal tutor scheme.  We offer an extensive programme of careers lectures and workshops within the School with an in-house Law Careers Consultant and a Pro-bono Scheme Co-ordinator.  A designated Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.  The University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist law librarians and resource centres. 

Feedback is available through oral feedback during seminars and you will receive written feedback on both your formative and summative assessments.  Individual feedback on formative work will help you identify strengths and weaknesses in your learning, as well how you might improve your performance in summative assessments.  Written feedback will be made available no later than four weeks from the submission of your assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You are expected to assume a greater responsibility for your education as you undertake your postgraduate studies. Through the LLM, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic employability skills.  During the programme you will be able to extend your communication and presentation skills, both oral and written.  You will also be able to develop collaborative skills, take leadership roles and enhance skills of disciplined and independent study.

You will be encouraged to work independently to seek out legal materials for yourself, to read and analyse these materials critically and to present structured and reasoned argument under the guidance of your tutors and supervisors.  You will be provided with training in postgraduate research skills to develop your independent legal analysis, research and writing.

Outside the curriculum you will have the opportunity to develop wider “employability” skills through participation in the School’s Law in Action pro-bono schemes run with partner organisations, in which student volunteers assist real people in their dealings with the law.  The schemes currently include: 

 • Law in Justice: the Innocence Project (dealing with alleged miscarriages of justice);
 • Law in Healthcare: the NHS Continuing Healthcare Scheme (challenges to NHS healthcare funding assessments);
 • Law in Sport: the Rugby Union Project  (providing legal advice and legal newsletters to rugby clubs).

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£8,450Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£18,200£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Gyrfaoedd graddedigion

A law degree doesn’t restrict graduates to careers within the legal profession and law graduates enter professions as diverse as finance, sales and marketing, digital communications and recruitment.

We are committed to extending extracurricular opportunities to our students, helping to enhance their CVs in a competitive graduate job market. We work in partnership with lawyers, charities and voluntary organisations to give students the opportunity to practise and extend their skills and we run several Pro Bono schemes and provide advice to members of the community on different legal issues.

Students successfully completing the LLM programme may have the opportunity to continue their legal study through the School’s PhD programme or through the Centre for Professional Legal Studies professional programmes (the Legal Practice Course or Bar Professional Training Course). 

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Law, Politics