Ewch i’r prif gynnwys

Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol (MA)

 • Hyd: 1 year
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Reflecting contemporary knowledge, theory, practice and research around the creative industries this programme will help you develop the skills needed to meet the challenges of this exciting sector.

people

Creative networking

Through our partnership with Creative Cardiff you'll have access to the city’s biggest professional network of creative businesses.

star

Research excellence

You'll study in one of the UK’s leading schools for cultural studies research, ranked 2nd in the UK

location

Cardiff central

You’ll be based in the heart of Cardiff’s vibrant media quarter in a purpose-built facility adjacent to the new BBC Cymru/Wales building.

structure

Industry placement

A placement opportunity in Cardiff’s vibrant creative sector will equip you with both professional skills and valuable work experience.

Mae’r rhaglen MA Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol, sydd wedi’i chefnogi gan yr ymchwil a’r ymarfer proffesiynol diweddaraf, yn cynnig cydbwysedd o theori ac astudiaeth broffesiynol.

Rydym yn darparu’r wybodaeth gysyniadol a’r sgiliau proffesiynol a fydd yn eich galluogi i nodi meysydd o gyfleoedd sy’n dod i’r amlwg o fewn y diwydiannau creadigol. Byddwch yn datblygu i fod yn ymarferwr hyblyg a myfyriol, gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i addasu i ofynion newidiol y gweithle creadigol.

Byddwch yn edrych ar yr effaith mae cyd-destunau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol gwahanol yn eu cael ar y ffordd mae’r diwydiannau hyn yn gweithredu, fel bod modd i chi feddwl yn feirniadol mewn sefyllfaoedd proffesiynol er mwyn gwella eich effeithiolrwydd yn eich gyrfa o ddewis.

 • Dysgu sut i reoli cynhyrchu ym maes y cyfryngau

Byddwch chi hefyd yn dysgu am ymarfer a theori creadigrwydd digidol a’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn rheoli’r cyfryngau digidol a chymdeithasol mewn cyd-destun creadigol yn ogystal ag edrych ar y ffyrdd arloesol y mae ymarferwyr creadigol yn cysylltu gyda’u cynulleidfaoedd, gan groesawu dulliau cyfryngau digidol, trochol a chymysg. 

Yn ogystal â magu sgiliau ymarferol a phroffesiynol gwerthfawr a phrofiad gwaith yn y diwydiant, byddwch yn gwneud darn unigol o ymchwil. Bydd hwn yn werthusiad o gyflwr presennol eich maes o ddiddordeb dewisol ac hefyd yn gyfrwng ar gyfer datblygu eich sgiliau proffesiynol eich hun sy’n addas i’ch dyheadau o ran gyrfa yn y dyfodol.

 • Gweithio gyda’r sector creadigol

Rhan allweddol o’r MA Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol a’r hyn sy’n gwneud y rhaglen yn arbennig yw ei phwyslais ar gydweithio â diwydiant, sy’n cynnwys modiwl lleoliad gwaith proffesiynol. Rydym yn ymgysylltu’n uniongyrchol â phartneriaid allanol o’r diwydiannau diwylliannol a chreadigol ac yn gwneud defnydd o’n cartref yng nghanol Caerdydd.

Rydym yn cynnwys busnesau, sefydliadau ac ymarferwyr y diwydiannau creadigol sydd ar flaen y gad yn y maes mewn gweithdai, ymweliadau maes ac fel darlithwyr gwadd trwy gydol y rhaglen.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0)29 2087 4786
 • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Academic requirements

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree, or an equivalent international degree, in arts, humanities, or social science disciplines
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English language requirements

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application Deadline

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process

We will review your application and if you meet all of the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The programme runs for one academic year, starting in September.
The early part of the programme provides a robust theoretical and practical grounding on cultural and creative industries theory and research via a range of core and optional taught modules. Following on from this taught stage, you will undertake a Professional Development and Placement module. Together, these modules are worth 150 credits

Subject to successful completion, you will then progress to the Professional Research Project module (30 credits), which is submitted at the end of August and which you will develop with support from your supervisor.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

You will study a number of core and optional modules as part of the programme that combine to give a comprehensive understanding of all aspects of the cultural and creative industries. You will gain practical industry experience via the Professional Development and Placement module during semester 2.  There will also be an opportunity to study a number of optional modules drawn from our suite of current Master’s level modules. The taught phase concludes in May/June and, subject to successful completion, you will progress to the Professional Research Project phase, through which you will develop and practice research skills relevant to your choice of subject. The Professional Research Project is submitted at the end of August. The Professional Research Project is designed to build on your placement experience and acts both as a critique of the current state of your chosen field of interest, and as a vehicle for the development of professional skills appropriate to your future career ambitions.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Most modules are delivered through a mix of workshops, lectures and seminars or tutorials which complement the practical and academic elements of the programme.  To encourage collaborative learning, you will be taught in organised lecture and seminar/workshop sessions and there are ample opportunities for one-to-one tutorial and specialist support throughout the programme, both from academic staff and from industry specialists.

In lectures, you will be given an overview of a particular aspect of the module content. You will have opportunities to ask questions and be reflective in these sessions. Workshops and seminars provide you with the opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate your understanding of the lecture topic.

In addition to timetabled classes, we invite creative industries businesses, organisations and practitioners to take part throughout the programme as guest speakers, to provide contextual, first-hand knowledge of current debates and trends and enabling you to relate the knowledge provided in class sessions to real-world examples.

In order to successfully complete the programme, you will be required to work during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.
 

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across the MA programme as a whole, you can expect a mixture of coursework, essays, portfolio work, presentations, individual and group projects, and research projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

resources are available at other libraries throughout the campus. Many journals and books are also available electronically.

 

The Student Advisory Service

A free, impartial, non-judgemental and confidential service on a wide range of personal, financial and academic matters is available to you.

Disability & Dyslexia Service

Confidential advice and support is provided for you if you are disabled or have a specific learning difficulty (dyslexia) or long term medical condition.

Counselling Service

The Cardiff University Counselling Service provides members of the university community with an opportunity to examine issues that prevent them from maximising their full potential and to explore options for change. The Counselling Service is confidential and free of charge. It has had international recognition as a Centre for Excellence for individual and group counselling.

The Graduate Centre

The Centre is on the 3rd floor of the Students’ Union Building in Park Place, and serves all enrolled postgraduate taught and research students at Cardiff University, offering facilities and activities specifically designed for the postgraduate community.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • critically discuss and explain concepts, theoretical frameworks and models, both contemporary and historic, underpinning scholarship and research in the creative industries as well as the inter-disciplinary nature of this field.
 • critique contemporary issues and debates that frame discourse about the creative industries; cultural policy-making; creative work and labour and creative practice, and how and why these are evolving in both a local and global context.
 • critically appraise emerging or new models of creative practice, creative production and participation, and the ways in which different political, cultural, economic and business contexts influence these.
 • distinguish working and professional practices relevant to particular creative industry sectors and the skills required to work in a variety of contexts within these sectors.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate the ability to:

 • engage in critical debate around the principles, theories, philosophies and practices related to the creative industries.
 • critically evaluate the appropriateness of strategies, practices, techniques and methods used for, by and within the creative industries; and within own research and practice.
 • draw upon and synthesise ideas from both professional and academic sources of knowledge and apply these to generate new and compelling insights.
 • analyse and solve complex problems or issues, dealing with these systematically and creatively, and making sound judgements in the absence of complete data.
 • consider and evaluate their own work in a reflexive manner, with reference to academic and/or professional conventions, issues and debates.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Ability to select and apply appropriate techniques, methods and approaches for generating original insights relevant to the study of a wide range of practical and/or theory-informed issues in the creative industries.
 • Ability to carry out independent research and inquiry for essays, projects or creative productions involving sustained and critical enquiry.
 • Ability to apply a range of digital tools to a high level of proficiency to build a professional presence.
 • Ability to choose and utilise appropriate formats and media with which to present ideas and findings to an audience.
 • Adaptability, creativity and self-reflection in conceiving, producing and delivering projects and outputs of industry relevance using a range of platforms.
 • Originality and autonomy in tackling and solving a range of different problems.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate the ability to:

 • exercise initiative and self-direction and take personal responsibility for own learning and personal development, adopting a self-reflective approach.
 • determine the scope of a task/project, and identify, schedule and appropriately manage resources required to complete the task/project on time with the flexibility to respond to changing circumstances.
 • analyse situations, solve problems and evaluate solutions (understand and interpret instructions, grasp new ideas and concepts, put forward innovative solutions), demonstrating sound critical judgement in decision making in complex and unpredictable situations.
 • deliver work to a given length, format, brief and deadline, properly referencing sources and ideas and making use, as appropriate, of a problem-solving approach
 • organise, synthesise and communicate ideas or arguments in a persuasive and effective manner.
 • work productively with others in a group or team, showing abilities at different times to set common goals; manage or coordinate task/projects as needed; listen effectively; gain the cooperation of others and negotiate.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,700 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

We recognise the majority of our students undertake postgraduate qualifications to improve their prospects in the job market. That’s why we’ve designed our MA Cultural and Creative Industries to give you the opportunity to follow a wide variety of careers in any number of cultural, creative or associated sectors.

You may want to consider work as a freelancer or start your own creative business. Other options include working within small and medium sized enterprises (SMEs), or as an ‘embedded’ creative in a non-creative business. You may decide to pursue policy-making or go down an academic career path and pursue further study.

Lleoliadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.