Ewch i’r prif gynnwys

Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch y wybodaeth a’r sgiliau i reoli’r swyddogaethau busnes hanfodol hyn.

people

Addysgu a arweinir gan ymchwil

Fe gewch chi eich addysgu gan un o’r grwpiau mwyaf o arbenigwyr logisteg a rheoli gweithrediadau yn y DU.

star

Newid busnes er gwell

Cyfle i weithio â phartner diwydiannol ar brosiect ymchwil gan gasglu data sylfaenol ar gyfer eich traethawd hir.

tick

Deall Diwydiant

Cyfle i gael y wybodaeth ddiweddaraf o ymchwil ac arfer logisteg a gweithrediadau, gan siaradwyr gwadd proffil uchel a chwmnïau sy’n ymweld.

rosette

Achrediad proffesiynol

Bydd gennych fynediad at wybodaeth unigryw am y diwydiant, a gallwch gael cyngor gyrfaol personol a mynychu gweithdai a hyfforddiant gyda'n haelodaeth CILT.

Mae creu a darparu cynnyrch a gwasanaethau ar amser, o fewn cyllideb, yn effeithiol ac effeithlon, yn hanfodol i hyfywedd economaidd sefydliadau cyfoes. Fodd bynnag, gyda galw cynyddol ar draws tirweddau eang, mae hyfywedd o dan fygythiad cyson.

Er mwyn diwallu’r galw hyn, mae gweithwyr proffesiynol logisteg a rheoli gweithrediadau yn cael eu denu fwyfwy o gefndiroedd disgyblaeth amrywiol gan gynnwys mathemateg, economeg, peirianneg, daearyddiaeth, y gyfraith, rheoli a seicoleg.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn cydnabod pwysigrwydd aml-ddisgyblaeth. Byddwn yn eich helpu i fod yn weithiwr rheoli proffesiynol sydd cael ei drysori am ei alluoedd wrth ddatrys problemau; yn rhywun sy’n creu trefn o gymhlethdod, yn adnabod problemau ac yn creu atebion ac yn sicrhau effeithlonrwydd ar bob cam, heb gyfaddawdu ar foeseg logisteg a gweithrediadau ar draws cynnyrch a gwasanaethau sefydliadau.

Bydd ein harbenigwyr yn tynnu ar arbenigedd academaidd ac ymgynghori er mwyn eich paratoi ar gyfer cyfleoedd gyrfa byd-eang, gan eich helpu i archwilio cludiant a logisteg carbon isel, rhestrau eitemau, warysau a chaffael, a rheoli adnoddau a deunyddiau. Byddant yn defnyddio ymchwil o safon fyd-eang ac enghreifftiau bywyd go iawn er mwyn eich cyflwyno i ddatblygiadau arloesol technolegol ym maes logisteg, ochr yn ochr â’r technegau rheoli, systemau a’r meddylfryd diweddaraf.

Achrediadau

Cardiff Business School is accredited by AACSB international - The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Young man using desktop computer
“Roedd ein taith maes i warws Amazon yn Abertawe yn brofiad gwych. Fe wnes i ddysgu pa mor bwysig i lwyddiant busnes yw trefn ac arweinyddiaeth dda, yn ogystal â chyfathrebu effeithiol a pharch ymysg staff.”
Vasileios Efstathiou MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0) in a relevant subject area such as business/management, computer science, economics, engineering, finance, logistics, operations management, supply chain, or trade, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This course runs from September to September. Between September and June you will study 120 credits of taught modules from a range of both compulsory core modules and a range of options.

Following on from this taught stage, you will undertake a dissertation project, submitted in September, with support from an academic supervisor.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Yn y semester cyntaf, byddwch yn astudio pedwar modiwl gwerth 15 credyd yr un. Nod dau fodiwl gorfodol yw rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o logisteg a rheoli gweithrediadau. Daw'r ddau fodiwl sy'n weddill o amrywiaeth o opsiynau sy'n ategu'r cydrannau gorfodol.

Byddwch hefyd yn astudio pedwar modiwl 15 credyd yn yr ail semester. Yma, mae un modiwl gorfodol yn darparu hyfforddiant dulliau ymchwil i gefnogi'r traethawd hir yn arbennig. Daw gweddill y modiwlau o gronfa o opsiynau, sy'n eich galluogi i archwilio amrywiaeth o wahanol agweddau ar logisteg a rheoli gweithrediadau. Wrth wneud hynny, gallwch addasu eich profiad dysgu tra'n bodloni deilliannau dysgu cyffredinol y rhaglen.

Daw'r cyfnod a addysgir i ben ym mis Mehefin ac, yn amodol ar gwblhau'n llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i'r cyfnod traethawd hir. Drwy ysgrifennu'r traethawd hir, byddwch yn caffael ac yn datblygu sgiliau ymchwil sy'n berthnasol i'ch dewis o bwnc. Cyflwynir y traethawd hir ddechrau mis Medi.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up-to-date real-life examples and scenarios and critical business thinking. Reflecting the Business School’s wider strategy, Public Value is embedded within our teaching.

Many teaching and learning resources will be provided electronically through Learning Central. In order to successfully complete the course, you will need to work during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). In a lecture, the lecturer will mainly give an overview of a particular aspect of the module content. You will have opportunities to ask questions and be reflective in lectures. Classes and workshops provide you with the opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate understanding of the topic.

In addition to timetabled classes, guest presentations by practitioners will also be available, enabling you to relate the knowledge provided by the lecturers to real-world examples.

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

The University offers a wealth of support for postgraduates. These include:

Learning Central

Learning Central is the University’s virtual learning environment.  All programme and module materials are posted here for students to access before, during and after lectures.

Libraries

You will have access to libraries across campus which hold over 1.1 million printed books. You will also have access to more than 1.5 million online books, journals, resources and databases.

Personal Tutor System

You will be allocated a Personal Tutor. This member of academic staff will maintain an overview of your learning and educational experiences. If you are experiencing difficulties, your Personal Tutor will be there to listen and where possible provide professional guidance or else direct you to the appropriate source of support.

The Student Advisory Service

A free, impartial, non-judgemental and confidential service on a wide range of personal, financial and academic matters is available to you.

Disability & Dyslexia Service

Confidential advice and support is provided for you if you are disabled or have a specific learning difficulty (dyslexia) or long term medical condition.

Counselling Service

The Cardiff University Counselling Service provides members of the university community with an opportunity to examine issues that prevent them from maximising their full potential and to explore options for change. The Counselling Service is confidential and free of charge. It has had international recognition as a Centre for Excellence for individual and group counselling.

The Graduate Centre

The Centre is on the 3rd floor of the Students’ Union Building in Park Place, and serves all enrolled postgraduate taught and research students at Cardiff University, offering facilities and activities specifically designed for the postgraduate community.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. a systematic understanding and critical awareness of the principles, theory, philosophy and practice of logistics and operations management.
 2. a comprehensive knowledge of the critical issues in modern logistics and operations management.
 3. an ability to evaluate and appraise the impact of emerging logistics and operations management trends on organisations.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. creativity in applying the principles of logistics and operations management in complex practical environments and in scenarios with incomplete data.
 2. an ability to innovatively and originally apply knowledge to the research of logistics and operations management problems.
 3. a capability to critically evaluate methodologies used in the empirical investigation of logistics and operations management issues and assess the solutions they obtain.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. an ability to evaluate the trade-offs inherent in logistics and operations management decision making.
 2. originality and autonomy in tackling and solving a range of different problems in the context of logistics and operations management.
 3. a capability to deal with complex issues in a systematic and creative way.
 4. a competence in analysing complex problems on the basis of rigorous data and communicate clearly their solutions to specialist or non-specialist audiences.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. a competence in communicating ideas, principles and theories effectively by oral, written and practical means.
 2. an ability to work effectively in a team and as an individual
 3. a capability in the usage of it (e.g. the internet, spreadsheets, word processing) in an applied learning environment.
 4. a capacity to work to a range of timescales to fit the requirements of programme tasks and outputs.

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,450 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,950 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd gan aelodau o Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

Mae ein graddedigion MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn mynd ymlaen i ystod eang o yrfaoedd yn y diwydiannau logisteg a/neu reoli gweithrediadau.

Gall hyn fod gyda chwmnïau aml-genedlaethol byd-eang fel Huawei, Panalpina, DHL, PDO neu Amazon, neu fentrau BBaCh llai.

Mae graddedigion yn ymgymryd â swyddi arwain a gweithredol, yn ogystal â dilyn llwybrau llunio polisïau a gyrfa academaidd – mae nifer o gynfyfyrwyr wedi cwblhau eu PhD mewn pwnc sy'n ymwneud â logisteg a/neu reoli gweithrediadau.

Lleoliadau

Within the dissertation phase you are offered the opportunity (subject to academic performance) to undertake a project in conjunction with an industrial partner. This provides you with the chance to gain knowledge of industrial practice, while contributing primary data for the dissertation study. A limited number of projects are available each year, and a competitive process is undertaken to identify students suitable for the project.

“Mae’r arbenigedd a gefais o astudio MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn creu argraff ar gwmnïau bob tro. Mae’n rhaglen a gydnabyddir yn rhyngwladol gydag ystod eang o fodiwlau a wnaeth fy ngalluogi i arbenigo mewn meysydd a oedd yn berthnasol i fy nyheadau o ran gyrfa a fy niddordebau. Mae hyn wedi agor llawer o ddrysau i mi a chynnig nifer o gyfleoedd gyrfa.”
Khalid Al-Barwani MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes , Rheoli


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.