Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Ryngwladol (MA)

  • Hyd: 1 flwyddyn
  • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

International Journalism offers a mix of practice and theory for either aspiring journalists or midcareer practitioners to gain a perspective of journalism in different media and in different countries.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd â meddylfryd rhyngwladol. Mae'n cynnig cymysgedd o ymarfer a theori i ddarpar newyddiadurwyr neu ymarferwyr mwy profiadol sydd am ddysgu am newyddiaduraeth mewn gwahanol gyfryngau ac mewn gwahanol wledydd.

screen

All-new facilities

Our new studios and newsrooms use industry standard equipment and software - ensuring you’re fully prepared for your first day in work.

location

Never miss an interview

You’ll be connected to the entire city with Cardiff’s main train station Cardiff Central just 100 metres away.

building

Join the press pack

Our city centre location means you’re next to Cardiff’s local and national media companies such as the BBC and Wales Online.

globe

A global viewpoint

Your fellow students, from a range of national and cultural backgrounds, will provide a richness of exposure to comparative media practices.

The MA International Journalism aims to offer knowledge and expertise for a career in the international media or in related fields.

The course offers the opportunity to gain a perspective on 21st century journalism in different media and in different countries. It offers a mix of practice and theory – blending journalistic techniques and advanced academic study.

The programme offers practical journalism, but remains an academic Master’s degree.

The practical working environment within the degree aims to deepen professional knowledge and challenge understandings.

You will choose to specialise in broadcast, documentary, or multimedia journalism.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Rydym yn darparu amgylchedd ysgolheigaidd er mwyn i chi fagu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich maes penodol yn y cyfryngau.

  • icon-chatGofyn cwestiwn
  • Telephone+44(0)29 2087 4786
  • MarkerCaerdydd, CF10 1FS

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Applicants will need to complete an online applications form which will then be considered by an admissions tutor.

Suitable for aspiring journalists, mid-career practitioners and graduates wishing to deepen their understanding of journalism.

Applicants should possess a higher education degree of at least lower second class honours (2:2), or a non-UK qualification recognised by the University as being equivalent to this. This requirement may be waived for candidates with relevant professional qualifications or experience.

In addition, applicants whose first language is not English must obtain an IELTS score of at least 7.0 (to include 6.0 in each sub-score)or an equivalent English language qualification. However, applicants with an IELTS score of 6.5(to include 4.0 in each sub-score) will be considered provided they undertake and successfully complete the University’s ten-week pre-sessional English course.

You will be asked to provide references in support of your application, one of which will need to be from previous academic study.

Applications are considered throughout the year.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

  • access to computers or devices that can store images
  • use of internet and communication tools/devices
  • curfews
  • freedom of movement
  • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The taught component of the course amounts to 120 credits and is taught across two semesters (Autumn and Spring) from the end of September to the beginning of June and combines core and elective modules.

You will submit a dissertation at the end of August. The dissertation carries 60 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dissertation ProjectMCT52260 credydau
Information Gathering and Analysis 1MCT41420 credydau
Information Gathering and Analysis 2MCT41520 credydau
International News Production 2MCT45320 credydau
International News Production 1MCT45820 credydau
Foreign News ReportingMCT48320 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Media, Science and HealthMC356220 credydau
In the Editor's ChairMCT58820 credydau
Reporting Business, Finance and EconomicsMCT58920 credydau
Citizen Media: Digital StorytellingMCT59020 credydau
Communicating CausesMCT59120 credydau
EMERGING JOURNALISMMCT59220 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a variety of practical workshops which replicate an industry environment as well as a series of lectures and seminars which complement the academic nature of the course.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a wide range of formative and summative classroom activities, essays and practical assessments throughout the course.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop very strong written, spoken and visual communication skills targeted to a career in international journalism but highly transferable to other areas of media and beyond.

You also gain experience of working in multicultural, multilingual global teams and will emerge with a valuable combination of research skills spanning academic method and techniques of investigative journalism.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,950Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Bydd myfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o'r DU dros gyfnod eu cwrs. Dylech nodi y gall ffioedd gynyddu'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ffioedd a chyllid i fyfyrwyr o'r EU sy'n dechrau yn 2021/22 eto. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£18,200£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Gyrfaoedd graddedigion

Graduates of the MA International Journalism programme are employed in a wide and varied range of occupations including editorial positions in International Broadcast and Multimedia Journalism industries such as BBC Worldwide, CNN, NDTV, SABC, Russia Today, Al Jazeera, Reuters and Bloomberg. Graduates have also gone on to work in global marketing and publication industries as well as becoming freelance documentary producers and web content developers.  

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Pilot Scheme

An alumni discount scheme for all master’s programmes offered by Cardiff Business School and conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Journalism, Language and communication