Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Ryngwladol (MA)

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd â meddylfryd rhyngwladol. Mae'n cynnig cymysgedd o ymarfer a theori i ddarpar newyddiadurwyr neu ymarferwyr mwy profiadol sydd am ddysgu am newyddiaduraeth mewn gwahanol gyfryngau ac mewn gwahanol wledydd.

The MA International Journalism aims to offer knowledge and expertise for a career in the international media or in related fields.

The course offers the opportunity to gain a perspective on 21st century journalism in different media and in different countries. It offers a mix of practice and theory – blending journalistic techniques and advanced academic study.

The programme offers practical journalism, but remains an academic Master’s degree.

The practical working environment within the degree aims to deepen professional knowledge and challenge understandings.

You will chose to specialise in broadcast, documentary, or multimedia journalism.

Nodweddion unigryw

The course attracts international applicants wanting to strengthen the journalistic competence in their own countries.

It provides a richness of exposure (through the multicultural nature of the student body) to comparative international media practices.

It is aimed at journalists wanting a period of reflection and study about the practice of 21st century journalism.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2020
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMA
FfurfAmser llawn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

Applicants will need to complete an online applications form which will then be considered by an admissions tutor.

Suitable for aspiring journalists, mid-career practitioners and graduates wishing to deepen their understanding of journalism.

Applicants should possess a higher education degree of at least lower second class honours (2:2), or a non-UK qualification recognised by the University as being equivalent to this. This requirement may be waived for candidates with relevant professional qualifications or experience.

In addition, applicants whose first language is not English must obtain an IELTS score of at least 7.0 (to include 6.0 in each sub-score)or an equivalent English language qualification. However, applicants with an IELTS score of 6.5(to include 4.0 in each sub-score) will be considered provided they undertake and successfully complete the University’s ten-week pre-sessional English course.

You will be asked to provide references in support of your application, one of which will need to be from previous academic study.

Applications are considered throughout the year.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

The taught component of the course amounts to 120 credits and is taught across two semesters (Autumn and Spring) from the end of September to the beginning of June and combines core and elective modules.

You will submit a dissertation at the end of August. The dissertation carries 60 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a variety of practical workshops which replicate an industry environment as well as a series of lectures and seminars which complement the academic nature of the course.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a wide range of formative and summative classroom activities, essays and practical assessments throughout the course.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop very strong written, spoken and visual communication skills targeted to a career in international journalism but highly transferable to other areas of media and beyond.

You also gain experience of working in multicultural, multilingual global teams and will emerge with a valuable combination of research skills spanning academic method and techniques of investigative journalism.

Graduates of the MA International Journalism programme are employed in a wide and varied range of occupations including editorial positions in International Broadcast and Multimedia Journalism industries such as BBC Worldwide, CNN, NDTV, SABC, Russia Today, Al Jazeera, Reuters and Bloomberg. Graduates have also gone on to work in global marketing and publication industries as well as becoming freelance documentary producers and web content developers.  

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£9,950Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£18,200£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.