Ewch i’r prif gynnwys

Diwylliannau Byd-eang (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r diwydiannau creadigol a diwylliannol mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol

globe

Byddwch yn elwa o'n harbenigedd byd-eang

Rydym yn gymuned gefnogol ac yn gartref i ymchwilwyr mewn ffilm, llenyddiaeth, theatr, cerddoriaeth, diwylliannau gweledol ac amgueddfeydd.

people

Pwyslais ar greadigrwydd

Rydym yn cymharu'r broses o wneud cynhyrchion diwylliannol mewn gwahanol leoliadau, ac yn edrych ar yr amrywiaeth o ffactorau sy'n siapio cynhyrchu diwylliannol.

tick

Ennill dealltwriaeth ddamcaniaethol

Rydym yn dod ag ymchwil ac addysgu ynghyd yn y celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol, ac yn astudio cynhyrchu diwylliannol a globaleiddio diwylliant.

academic-school

Datblygu eich gwybodaeth

Cewch ddealltwriaeth o ddiwydiannau diwylliannol, a byddwch yn datblygu'r medrau damcaniaethol i'w dadansoddi, gan eich arfogi eich hun ar gyfer gwaith yn y sector diwylliannol

Mae ein MA mewn Diwylliant Byd-eang yn archwilio diwydiannau diwylliannol yr 21ain ganrif a’r economi greadigol.

Bydd y rhaglen arloesol a rhyngddisgyblaethol hon yn helpu i ddatblygu eich sgiliau dadansoddi ymchwil ac mae wedi’i hanelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa yn y sector diwylliannol.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o esblygiad diwydiannau diwylliannol mewn cyd-destun byd-eang trwy ganolbwyntio ar ledaenu cynhyrchion diwylliannol yn fyd-eang, rhyngweithiadau diwylliannol rhyngwladol yn y sector creadigol, ac amrywiaeth ddiwylliannol a chreadigrwydd unigol yn y byd sydd wedi globaleiddio.

Cewch fewnwelediad at ddiwydiannau diwylliannol byd-eang a pholisi diwylliannol, yn ogystal â chyfle i ddadansoddi astudiaethau achos yn y DU, Tsieina, Siapan, America Ladin, Gogledd America ac Ewrop. Byddwn yn rhoi’r dulliau damcaniaethol i’ch helpu i ddadansoddi’r cynhyrchion diwylliannol rydych yn dysgu amdanynt.

Caiff y rhaglen ei haddysgu yn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar yr Ysgol Ieithoedd Modern a byddwch chi’n elwa ar ddarlithoedd gwadd rheolaidd gan gynrychiolwyr o’r diwydiannau creadigol a diwylliannol.

Alan Waldron
Fe wnaeth y cwrs hwn fy ngwneud i llawer yn fwy ymwybodol o sut i weithredu’n effeithiol o fewn y diwydiant diwylliannol. Er enghraifft, rydw i bellach yn cydnabod, os ydych chi’n chwilio am gyllid gan gorff penodol, bod rhaid i chi fod yn ymwybodol nid yn unig o’r meini prawf maent wedi’u gosod, ond hefyd y dirwedd ddiwylliannol gyffredinol sy’n eich amgylchynu chi a nhw. Byddwch chi’n canfod y wybodaeth mwyaf gwerthfawr y bydd ei hangen arnoch ar gyfer unrhyw gais yn y dirwedd honno. Nid yw hwn yn rhywbeth y byddwn i wedi’i ystyried cyn y cwrs yma.
Alan Waldron Global Cultures, 2019

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Ieithoedd Modern

Un o ysgolion iethioedd modern fwyaf dynamig y Deyrnas Unedig. Rydym yn ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid er mwyn hyrwyddo manteision amlieithrwydd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0824
 • MarkerCathays, Caerdydd, CF10 3AS

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as arts, humanities, or social sciences, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a two-stage postgraduate taught programme, in which you will take a total of 180 credits. During the Postgraduate Diploma Stage of the programme (September – June) you will take taught modules and must achieve 120 credits, consisting of four core modules. On successful completion of this stage, you will progress to the master’s degree stage, when you will write a dissertation of between 15,000 and 20,000 words, worth 60 credits.

You can take a wide range of language modules from the Languages for All programme or from the School's undergraduate degrees as appropriate, but these are not credit bearing. 

The Postgraduate Diploma stage

This stage is designed to progressively develop your skills for independent research, in addition to increasing your capacity for academic study through a series of core taught modules delivered by the School of Modern Languages.  Combined, the four core modules equip you to develop a research project for your final dissertation and to successfully achieve the learning outcomes of the programme. The four core modules specifically develop your conceptual, practical, writing and communication skills.

The programme team, led by the programme coordinator, conducts an annual review of modules to ensure that the programme remains contemporary and relevant to the learning outcomes.

The master’s degree (dissertation) Stage

On successful completion of the Postgraduate Diploma Stage of this programme you will progress to the master’s degree (dissertation) stage.

The 60 credit dissertation is no less than 15,000 words in length and no more than 20,000 words in length. It allows you to develop important independent research skills and to investigate a topic that you regard as central to the debates and challenges of culture in the global context. The dissertation:

 • is an extended piece of independent research;
 • is supervised by appropriate School of Modern Languages staff;
 • conforms to the expectations of an MA dissertation in School of Modern Languages at Cardiff University.

You will identify the theme of your dissertation research project by week five in the Spring semester and are encouraged to take on case studies from one of the cultural sectors covered in the programme. Comparative projects that address developments in more than one country or in a transnational context are particularly encouraged.

The deadline for submission of the dissertation is stipulated in the programme information issued to you. Indicatively, this is usually the second or third week in September. In the case of full-time students, this date may be no later than 50 weeks from the date of initial registration. This date may be extended by three months for any student who is permitted at the end of the Diploma stage to resit modules in the next Re-sit Examination Period. If you fail to submit your Dissertation by the due date, you will be awarded a mark of zero for the dissertation.

Students who do not proceed to the master’s degree stage, subject to successful completion of the requisite number of taught modules, may be awarded a Postgraduate Certificate (60 credits) or Postgraduate Diploma (120 credits). Students who fail the dissertation, but who successfully complete the taught modules, may be awarded a Postgraduate Diploma (120 credits).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Rhennir yr astudiaeth yn ddau gam:

 • Y Cam Diploma Ôl-raddedig; a’r
 • Cam Gradd Meistr (Traethawd Hir).

Yn ystod y cam Diploma Ôl-raddedig byddwch yn astudio 120 credyd o fodiwlau craidd.

Ar ôl cwblhau'r cam Diploma Ôl-raddedig yn llwyddiannus byddwch yn symud ymlaen i'r cam gradd meistr (traethawd hir).  Yn ystod y cam hwn mae'n ofynnol i chi ddilyn modiwl traethawd hir 60 credyd, lefel 7.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Forms of teaching and assessment, formative and summative, are varied and stimulating, incorporating a wide range of methods and approaches. These approaches include lectures, seminars and tutorials, in which you will have the opportunity to benefit from discussions, group work and writing tasks. The skills subsequently developed during the taught (Postgraduate Diploma) stage of the degree will prepare you for the process of researching and writing your dissertation in the second stage of the programme: the master’s degree (dissertation) Stage.

During the Postgraduate Diploma stage you will be taught through a combination of lectures, tutorials, workshops and seminars. Lectures take a range of forms but generally provide a broad structure for each subject, introduce key concepts and convey relevant up-to-date information. In tutorials and seminars, you will have the opportunity to discuss specific themes or topics, to consolidate and get feedback on individual learning and to develop skills in oral presentation. Communication skills are developed in tutorials, where you will be required to make individual contributions to group study, for example by summarising a particular reading or debate for the group.

Participation in diverse learning activities, such as small-group discussions, debates, oral presentations, independent research tasks and written assignments will develop your intellectual and presentation skills.

The School of Modern Languages at Cardiff University benefits from a regular programme of  talks by visiting scholars whose specialisms are relevant to the programme. You will be able to attend these talks in order to broaden your understanding of issues that are key to this programme of study. This master’s programme also incorporates regular contributions from professionals in the cultural and heritage sectors.

The teaching approach set out above aims to enrich your learning experience and deepen your theoretical understanding of the subject of global culture, strengthening your graduate prospects in a global career market.

Sut y caf fy asesu?

Assessment will be made up of formative and summative assessment.

Formative Tasks

Formative tasks do not contribute towards your final degree classification but are designed to give you an opportunity to develop skills and practice for summative assessments.  They enable you and your tutors to evaluate the development of your skills and progress in each module. Formative tasks will normally involve written coursework or a class assessment or may comprise individual student presentations.

Summative Assessments

Summative assessments contribute towards final degree classification. Results in these assessments:

 • Determine formal progression from the Postgraduate Diploma stage to the master’s Degree (Dissertation) stage; and
 • Determine the final award.

The nature of the summative assessments in the Postgraduate Diploma stage will vary by module, but will typically involve final written coursework (essays), practical assignments, such as oral presentations or poster presentations, or workshops. Summative assessment in the master’s Degree (dissertation) stage comprises the dissertation (15,000 words).

You will have an opportunity to review and discuss the type(s) of assessment associated with each module with a member of staff when making decisions about your study pathway.

Sut y caf fy nghefnogi?

On this MA programme, the programme convenor has the overview of programme delivery while core modules and options are managed by module tutors. In the first instance, you will work with the programme convenor to identify your key research interests and to create a programme of study with an appropriate module selection. You are assigned to a personal tutor, who is responsible for your pastoral care and academic development. You will also benefit from the individual supervision of your written assessments by individual members of staff with appropriate research interests. You will be assigned to a dissertation supervisor based on their interests and relevant staff expertise.

A range of other staff are available to provide further support, including the School’s professional services team, specialist librarians, and a Disability and Diversity Officer who ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.

Study skills are incorporated into the core Research Methods and Practice module, but you also have access to the University’s Academic Study Skills programme, delivered by the Academic Study Skills and Mentoring Team.

All modules within the programme make extensive use of the University’s virtual learning environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials, including recordings of lectures, links to related materials, etc.

The programme convenor also supports you in your career planning, in conjunction with the University’s Careers Service.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to critically evaluate and apply theoretical frameworks relating to the globalisation of culture and transnational cultural interactions;
 • The ability to critically assess the role of a range of cultural organisations and individuals in the global context, including creative practitioners, cultural institutions, international organisations, heritage professionals and consumers;
 • The ability to undertake comparative analysis of cultural production and consumption in a global context.

Intellectual Skills:

On successful completion of the programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to design and execute independent research projects focusing on global culture in the context of comparative area studies;
 • The ability to assess the benefits and challenges of inter- and multidisciplinary research in the study of global culture;
 • The ability to analyse the potential utility of such research to those working in the cultural sector or to cultural policymakers;
 • The ability to reflect on your own learning by making use of constructive feedback.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to evaluate and synthesise arguments and data from multiple disciplines in the context of comparative areas studies;
 • The ability to offer an analysis of key global challenges facing the cultural sector, for example in relation to cultural diversity, the dynamics of transnational interactions, and individual creativity;
 • The ability to write to a high standard for a broad range of audiences including academia, funding bodies, policymakers, arts institutions and the media.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to work independently, demonstrating organisational and time-management skills;
 • The ability to communicate ideas effectively and fluently, both orally and in writing;
 • The ability to apply logical and reasoning skills through discussion and debate.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

No

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r MA hwn yn eich galluogi i ganolbwyntio ar gynhyrchu diwylliannol mewn cyd-destun byd-eang ac i ddeall rôl bwysig cynhyrchu diwylliannol, sefydliadau diwylliannol a llunio polisïau diwylliannol yng nghyd-destun ehangach datblygu cymdeithasol ac economaidd. O ystyried pwysigrwydd parhaus y sectorau diwylliannol a’r sectorau cysylltiedig ar gyfer cymdeithasau cyfoes a'u heconomïau, bydd y mewnwelediadau newydd a’r hyfforddiant ymchwil a ddarperir yn y rhaglen yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth mewn ystod o rolau, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i'r canlynol:

 • Ymchwil PhD
 • Cyflogaeth mewn sefydliadau celfyddydol a diwylliannol
 • Llunio polisïau diwylliannol
 • Cyflogaeth mewn sefydliadau cyfryngau
 • Gweithio fel cynhyrchydd annibynnol

Lleoliadau

There is no specific placement provision in this programme however, you are encouraged to  seek relevant work experience opportunities during your studies, for which the programme teaching team can provide advice and support.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Ieithoedd modern


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.