Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Cyfathrebu Di-wifr a Microdonfeddau (MSc)

Nod y radd hon yw cynhyrchu arbenigwyr ôl-raddedig gydag arbenigedd hanfodol mewn peirianneg electronig a microdon, a datblygu ymwybyddiaeth o’r gofod defnyddio sy’n tyfu ar gyfer y technolegau hyn.

This course aims to provide you with key, advanced level knowledge and skills that will allow you to succeed in the rapidly growing wireless and microwave communication industry. You will also develop research skills and other related abilities, enhancing your general engineering competency, employability, and providing you with an excellent platform for career development, whether that be within industry or academic research.

More specifically, the programme aims to:

 • Develop expertise in new and evolving areas of microwave engineering including mobile communications and medical applications of microwaves.
 • Focus on areas including advanced computer aided design (CAD), measurement and characterisation and communication systems engineering.
 • Cover laboratory work and advanced engineering management alongside modules in radio frequency engineering, advanced fabrication and test, advanced communication systems and non-linear RF design and concepts.
 • Provide you with expertise in the areas of micro and nano-technology and optoelectronics.

Nodweddion unigryw

 The distinctive features of this course include:

 • The opportunity to learn in a research-led teaching institution, taught by staff in one of the highest ranked university units in the 2014 Research Excellence Framework (REF), ranked 7th in the UK for research and 1st in the UK for the research impact.
 • The opportunity to work in modern facilities and commensurate with a top-class research university.
 • The participation of research-active staff in programme design and delivery.
 • MSc teaching complemented by guest lectures given by industrial professionals.
 • Formal accreditation by the Institution of Engineering and Technology (IET).

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2019
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfAmser llawn
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
AchrediadauInstitution of Engineering and Technology (IET)
Institution of Engineering and Technology (IET)
CysylltuGofyn cwestiwn

Meini prawf derbyn

An lower 2nd class honours degree in Electrical or Electronic Engineering or a similar field from a good UK university or an equivalent international degree qualification.

Entry to courses in chemistry will be subject to the University requirements for English language

Find out more about English language requirements

Note: International students pursuing part-time programmes of study are not eligible for Tier 4 (General Student) visas and must have alternative leave to remain in the UK if they intend to study at the University in person.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

The course is presented as a one-year full time Masters level programme, and is also available as a part-time scheme run over two years. The programme is presented in two stages: In Part 1 students follow two semesters of taught modules to the value of 120 credits. Part 2 consists of a Dissertation or research project module worth 60 credits.     

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dissertation (Electronic)ENT61560 credits
Dissertation (Electronic)ENT61560 credits
Software Tools and SimulationENT67220 credits
RF Circuits Design and CADENT69110 credits
Research StudyENT69320 credits
Advanced Communication SystemsENT70610 credits
Fundamentals of Micro- and NanotechnologyENT71310 credits
HF and RF EngineeringENT78210 credits
Advanced CAD, Fabrication and TestENT79910 credits
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
High Frequency Device Physics and DesignENT61010 credydau
VLSI DesignENT67510 credydau
High Frequency Electronic MaterialsENT77610 credydau
OptoelectronicsENT79510 credydau
Non-Linear RF Design and ConceptsENT79810 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

A wide range of teaching styles are used to deliver the diverse material forming the curriculum of the programme. You will attend lectures and take part in lab and tutorial based study during the Autumn and Spring semesters. During the summer you will undertake an individual research project.

At the beginning of Stage 2, you will be allocated a project supervisor. Dissertation topics are normally chosen from a range of project titles proposed by academic staff in consultation with industrial partners, usually in areas of current research or industrial interest. You will also be encouraged to put forward your own project ideas.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor to assist you with both academic progress and pastoral support when required. For the dissertation stage, you will be allocated a supervisor in the relevant field of research, whom you should expect to meet with regularly.

Feedback

You will receive written feedback for written coursework assignments and oral feedback for assessed presentations. 
 

Sut y caf fy asesu?

The course is assessed through examinations, written coursework, and a final individual project report.

Achievement of learning outcomes in the majority of modules is assessed by a combination of coursework assignments, plus University examinations set in January and May. Examinations count for 60%–70% of assessment in Stage 1 of the programme, depending on the options chosen, the remainder being largely project work and elements of coursework.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

On completing the course you will have developed key skills which can be applied to a variety of industrial and academic working environments. You will have gained learning skills including:

 • Understanding of the application of Wireless and Microwave Communication Engineering to the design, implementation and management of systems that are able to collect, manipulate, interpret, synthesise, present and report data.
 • The ability to select an appropriate IT-based system development tool for a given task. Examples of applicable tools include those deployed within current research into  microwave and radio frequency systems, electro-magnetic applications, communication systems and software engineering.
 • The ability to undertake detailed device level design and characterisation of communications system components based upon an in-depth understanding of the major issues surrounding architecture and structures.
 • An appreciation of the stages involved in a the realisation of a key wireless microwave communications sub-system - including characterisation and measurement, modelling, computer aided design, optimisation, fabrication and test.
 • An understanding of the hardware and software infrastructures used in the development of computer networks - including an appreciation of relevant industry standards and the use of current software tools associated with the widening role of internet-based communication.
 • The ability to communicate your own ideas, research findings, underlying principles and theories effectively by oral, written and practical means.
 • The ability to work effectively in a team and as an individual.

Career prospects are generally excellent with graduating students following paths either into research or related industry.

If you are interested in working in industry, many of our graduating MSc students achieve excellent employment opportunities in organisations including Infineon, Huawei, Cambridge Silicon Radio, Vodafone and International Rectifier.

In terms of research, Cardiff University has many electrical, electronic and microwave related research areas that require PhD students, and this MSc will provide you with an excellent platform if this is your chosen career path.

 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£9,350Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£20,950£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment is needed for this course.