Ewch i’r prif gynnwys

Why study with us

star

A leading research school

We are one of the top ten engineering research departments in the UK and the impact of our research was recognised as top in the UK in the latest government Research Excellence Framework (REF) survey.

certificate

Wide range of courses

We provide a wide range of master's degree programmes which have been accredited by the professional engineering institutions, and our PhD opportunities cover all of the major engineering disciplines.

briefcase

Excellent graduate prospects

As a postgraduate student, you will have excellent career prospects as we have close links with industry and our graduates are highly regarded by employers.

I found the course particularly interesting as most of the coursework has practical applications and is relevant to what's currently happening within the electricity industry. I was lucky enough to be recruited by Alsthom Grid during my studies and started working with them as soon as I handed in my dissertation. I enjoyed the diversity within the School and met students from Brazil, Greece, Germany, Nigeria, China, Japan and my home country Ireland.
Dan, Electrical Energy Systems (MSc)

Our talks

Dr Mike Harbottle explains more about our postgraduate taught and research degrees, the opportunities available to you, and our entry requirements.

Postgraduate study in the School of Engineering

Dr Mike Harbottle explains more about our postgraduate taught and research degrees, the opportunities available to you, and our entry requirements.

Professor Peter Smowton talks about the PhD opportunities available and explains why compound semiconductors are so important.

PhD opportunities in compound semiconductor manufacturing

Professor Peter Smowton talks about the PhD opportunities available and explains why compound semiconductors are so important.

Our staff and students tell you about our MSc course in Advanced Mechanical Engineering.

Advanced Mechanical Engineering (MSc)

Our staff and students tell you about our MSc course in Advanced Mechanical Engineering.

Dr Aled Davies takes you through our four MSc courses in civil, structural, geoenvironmental and hydroenvironmental engineering.

Civil engineering

Dr Aled Davies takes you through our four MSc courses in civil, structural, geoenvironmental and hydroenvironmental engineering.

Our staff and students tell you about the MSc in Electrical Energy Systems.

Electrical Energy Systems (MSc)

Our staff and students tell you about the MSc in Electrical Energy Systems.

Hear from Dr Tom Beach as to why you should consider studying on our MSc in Building Information Modelling (BIM).

Building Information Modelling (MSc)

Hear from Dr Tom Beach as to why you should consider studying on our MSc in Building Information Modelling (BIM).

Dr Valera-Medina introduces the MSc Sustainable Energy and Environment  including the main features of the course, our students, careers and facilities.

Sustainable Energy and Environment (MSc)

Dr Valera-Medina introduces the MSc Sustainable Energy and Environment including the main features of the course, our students, careers and facilities.

Hear about the course, our students, our facilities, and the career prospects for graduates.

Wireless and Microwave Communication Engineering (MSc)

Hear about the course, our students, our facilities, and the career prospects for graduates.

Dr Roberto Quaglia describes the benefits of studying on our MSc in Compound Semiconductor Electronics.

Compound Semiconductor Electronics (MSc)

Dr Roberto Quaglia describes the benefits of studying on our MSc in Compound Semiconductor Electronics.

Hear how joining our MSc Communication Technology and Entrepreneurship will help you develop your career.

Communication Technology and Entrepreneurship (MSc)

Hear how joining our MSc Communication Technology and Entrepreneurship will help you develop your career.

Courses

Adeiladu a Modelu Gwybodaeth Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Ddeallus (MSc)

Amser llawn

Bydd yr MSc hwn yn rhoi'r hyfforddiant, y sgiliau a'r profiad ymarferol angenrheidiol i lwyddo ym meysydd deinamig a hynod gystadleuol BIM a pheirianneg glyfar.

Arloesi a Rheoli mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu (MSc)

Amser llawn

Nod y rhaglen MSc newydd hwn yw rhoi’r sgiliau i fyfyrwyr cymwys maen nhw eu hangen i gael eu cyflogi fel peirianwyr proffesiynol. Bydd y cwrs yn seiliedig ar arbenigedd ymchwil enwog cyfoes yn thema Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-weithgynhyrchu’r Ysgol.

Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (MSc)

Amser llawn

Dyluniwyd y cwrs hwn i gyflwyno drwy hyfforddiant a phrofiad ymarferol mewn theorïau lled-ddargludyddion cyfansawdd, creu, cymwysiadau, ac integreiddio â thechnoleg silicon.

Peirianneg Adeileddol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae creu adeiladau modern yn waith cymhleth sy’n gofyn am sgiliau proffesiynol mewn sawl disgyblaeth. Mae'r cwrs hwn yn cynnig hyfforddiant uwch mewn dadansoddi, dylunio ac adeiladu strwythurau mewn amrywiaeth o ddeunyddiau.

Peirianneg Cyfathrebu Di-wifr a Microdonfeddau (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Nod y radd hon yw cynhyrchu arbenigwyr ôl-raddedig gydag arbenigedd hanfodol mewn peirianneg electronig a microdon, a datblygu ymwybyddiaeth o’r gofod defnyddio sy’n tyfu ar gyfer y technolegau hyn.

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MSc)

Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod

Nod y radd hon yw cynhyrchu arbenigwyr ôl-raddedig gydag arbenigedd hanfodol mewn peirianneg electronig a microdon, a datblygu ymwybyddiaeth o’r gofod defnyddio sy’n tyfu ar gyfer y technolegau hyn.

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon gyda Blwyddyn Ymchwil (MSc)

Amser llawn

Cwrs MSc sydd â phwyslais ar ymchwil ac sydd hefyd yn ceisio rhoi i chi'r wybodaeth a'r sgiliau lefel uwch, fydd yn eich galluogi i lwyddo yn y diwydiant cyfathrebu di-wifr a microdon, sy'n tyfu'n gyflym.

Peirianneg Fecanyddol Uwch (MSc)

Amser llawn

Nod y rhaglen gradd hon yw darparu gwybodaeth uwch am beirianneg fecanyddol dros amrywiaeth o bynciau arbenigol, gydag astudiaeth fanwl, drwy brosiect uwch dan arweiniad ymchwil, mewn maes o’ch dewis.

Peirianneg Sifil a Dŵr (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Nod y cwrs hwn yw ategu gradd israddedig perthnasol drwy gyflwyno’r myfyrwyr i hydrowybodeg, hydroleg gyfrifiannol a hydroleg amgylcheddol, gan gynnwys dangosyddion ansawdd dŵr a phrosesau cludo gwaddod yn nyfroedd arfordiroedd ac aberoedd a dyfroedd mewndirol.

Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i ddarparu datblygiad proffesiynol ôl-raddedig arbenigol yn y ddisgyblaeth newydd a chynhwysol hon, sy’n cydnabod na ellir datrys nifer o heriau amgylcheddol gan ddefnyddio un ddisgyblaeth draddodiadol yn unig. Mae'r rhaglen yn cwmpasu meysydd traddodiadol mewn peirianneg sifil, gwyddorau daear a bioleg.

Peirianneg Sifil (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae’r cwrs sefydledig hwn yn cynnig y wybodaeth a’r arbenigedd angenrheidiol ar gyfer gyrfa ar draws sbectrwm eang peirianneg sifil.

Systemau Ynni Trydanol (MSc)

Amser llawn

Mae’r MSc mewn Systemau Ynni Trydanol yn canolbwyntio’n benodol ar integreiddiad cynhyrchu adnewyddadwy i rwydweithiau trawsyrru a dosbarthu ynni ac ar baratoi myfyrwyr am gyfnod newydd o gridiau gwirioneddol ‘smart’, ac mae wedi’i ddylunio i fodloni’r angen brys am arbenigwyr mewn systemau ynni trydanol uwch.

Ynni Cynaladwy a'r Amgylchedd (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Yng nghanol cyflwyniad technolegau amgylcheddol ac ynni newydd, nod y cwrs hwn yw hyfforddi graddedigion sy’n gallu gweithio ar draws rhyngwyneb disgyblaethau traddodiadol a bod yn effeithiol mewn amgylchedd amlddisgyblaethol cynyddol.

Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (Efrydiaethau EPSRC) (PhD)

Amser llawn

Mae’r rhaglen gradd PhD hon mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn rhan o Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yr EPSRC.

Peirianneg (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Rydym yn cynnig rhaglen PhD 3 blynedd a rhaglen radd MPhil 1 flwyddyn.

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon (MRes) (MRes)

Amser llawn

Nod y cwrs MRes hwn yw rhoi platfform rhagorol i chi ar gyfer datblygu gyrfa, boed hynny o fewn diwydiant neu ymchwil academaidd.

The Geoenvironmental Engineering MSc appealed to me because there was a broad range of topics and I had the flexibility to focus on areas of interest through optional modules and the dissertation project. I continue to use these skills in my current role as a consultant. The postgraduate study helped me to gain employment and I have since progressed quickly in my field.
Kat, Civil and Geoenvironmental Engineering (MSc)

Studying with us

Solar panels

Links with industry

Find out how we collaborate with business and industry to enhance our teaching and research.

Energy and environment

Priority research areas

Discover key research themes built on our existing research strengths and areas for investment in the future.

Impact

Effaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn dangos rhywfaint o'r ymchwil a gynhelir yn yr Ysgol

Students in the combustion lab

PhD studentships and projects

Search our latest PhD studentships and projects in engineering.

Research careers

Dr Agustin Valera-Medina talks about his research career journey to date in an inspiring video for prospective postgraduate research students.

I chose Cardiff University because of the opportunity to work in an inspired research environment with people who care not only about the quality of the work they are doing but its greater impact. The level of support fosters a positive learning environment and encourages research students to step out of their comfort zones, embrace their abilities and be impactful with their work.
Jon, PhD Engineering

Explore Cardiff University

Student getting advice

Your campus experience

It’s still important to do all we can to keep everyone safe from coronavirus (COVID-19). We’re keeping some measures in place to ensure you have a safe and enjoyable time with us.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Funding your studies

Learn more about the scholarships, UK government support packages and student loans available to you.

Cegin (hygyrch)

Browse our accommodation

We have a variety of halls and houses to suit your preferences, interests and budgets.

Student getting advice

Student support

Get free, impartial and confidential advice on disability and dyslexia, money, careers, counselling and more.

Next steps

mobile-message

Contact us

Just submit an enquiry form and we will be happy to answer any questions or arrange a chat with you.

icon-pen

How to apply

Information on how to apply for our courses.

book

Download our postgraduate brochure

Find out more about our MSc and PhD opportunities and the resources available to you at our School.