Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae ein harbenigedd yn gyfoethog, eang a rhyngwladol ac yn cynnwys hanes Prydain, Cymru, Ewrop (gan gynnwys Canol a Dwyrain Ewrop, a Rwsia), Asia a Gogledd America. Bydd gennych hefyd gyfle i gyflwyno eich gwaith yn uniongyrchol i’r cyhoedd, ac edrych ar faterion ymgysylltu a chynhyrchu addysgol ar y cyd â’r gymuned leol i arddangos pwysigrwydd hanes yn y gymuned ehangach.

people

Cyfleoedd am leoliad gwaith

Ennill profiad proffesiynol yn y sector treftadaeth fel rhan o’n gradd Meistr.

globe

Ymchwilio i fydoedd y gorffennol, croesi cyfandiroedd

Rydym yn ymchwilio i bynciau o'r cyfnod canoloesol i'r cyfnod modern, o rywioldeb yn yr Oesoedd Canol hyd at Ewrop yn ystod y Rhyfel Oer a chaethwasiaeth yng Ngogledd America.

rosette

Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU

Rydym yn y 17eg safle am ein hymchwil arwyddocaol, drylwyr a gwreiddiol (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Cyrsiau

Hanes (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Cadwraeth (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigedd ar draws cadwraeth.

Hanes a Hanes Cymru (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Byddwch yn mynd ar drywydd ymchwil gwreiddiol, ac yn cael eich goruchwylio gan haneswyr blaenllaw sydd ag arbenigedd mewn ystod gronolegol, daearyddol a thematig eang, sy'n cwmpasu’r cyfnod canoloesol i’r cyfnod modern ar draws y byd.

Ein fideos

Cyflwyniad Diwrnod Agored MA Hanes

Cewch ragor o wybodaeth am ein MA Hanes newydd yng nghyflwyniad hwn y diwrnod agored. Bydd yr Athro Keir Waddington yn rhoi cyflwyniad i’r adran hanes gan gynnwys arbenigedd addysgu a themâu ymchwil yr ysgol, a bydd Dr James Ryan yn rhoi rhagor o wybodaeth ar gynnwys ein MA a'r hyn sy'n ei gwneud yn unigryw.

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Dysgu gyda'n gilydd

Dr Jenny Benham a Charlotte Willis o'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sy'n trafod pwysigrwydd dysgu am ddiwylliannau a chymdeithasau eraill.

Mae ein gradd Meistr newydd yn archwilio pynciau'n ddyfnach ar draws ystod o gyfnodau a gwledydd, gan gynnig cyfleoedd cyffrous i wneud gwaith ymchwil a gweithio gyda phartneriaid treftadaeth.
Yr Athro Keir Waddington Professor of History (Study Leave 2022/3)

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Visitors looking at finds

Ymgysylltu o’r radd flaenaf

Mae ein prosiectau ymgysylltu yn meithrin cysylltiadau cadarnhaol mewn cymunedau, yn y sector treftadaeth ac ysgolion drwy brosiectau fel SHARE with Schools. Cydnabyddir bod Prosiect Treftadaeth CAER yn enghraifft o ragoriaeth ryngwladol ac mae wedi rhoi sylw i stori gynhanesyddol prifddinas Cymru a chymunedau Caerau a Threlái.

Setting sun

Ewch â’ch diddordebau i’r lefel nesaf

Mae ein gradd MA Hanes arloesol yn eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymgysylltu â'r cyhoedd sy’n cael effaith ar y byd go iawn, neu gynnal eich ymchwil wreiddiol eich hun ar bwnc o'ch dewis ar y llwybr traethawd hir traddodiadol.

Student listening in seminar

Ymchwil ôl-raddedig

Gwnewch eich cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth mewn cymuned ymchwil ffyniannus sy'n enwog yn rhyngwladol. Rydym yn cynnig llwybrau PhD/MPhil hyblyg mewn Hanes a Hanes Cymru, a Hanes yr Henfyd.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
book
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio..

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student in a classrooom

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth

Ymunwch â'n cymuned academaidd chwilfrydig, sy'n angerddol am astudio crefydd a diwinyddiaeth yng nghyd-destunau'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Student working

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri yn cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn sectorau perthnasol.