Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

Ein henw da

Rydym yn ddarparwr addysg gofal iechyd blaenllaw yn y DU.

people

Ein tîm academaidd

Mae ein rhaglen ôl-raddedig a addysgir yn elwa o gyfraniad ymchwilwyr o fri byd-eang a chlinigwyr sy'n arbenigwyr yn eu maes.

book

Ein hymchwil

Gosodwyd ein hymchwil yn 4ydd yn y DU yn gyffredinol a ni sydd ar y brig am ein hamgylchedd ymchwil (REF 2014).

globe

Ein myfyrwyr

Mae ein rhaglen yn denu myfyrwyr o bedwar ban byd. Rydym ni'n gweithio gyda'n gilydd i rannu syniadau a datblygu'r ymarfer gofal iechyd gorau.

building

Ein cyfleusterau

Ceir amgylchedd perffaith ar gyfer astudio ôl-raddedig yn ein labordai a'n llyfrgelloedd technoleg uchel.

Cyrsiau

Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Fel ymarferydd sy'n chwilio am gymhwyster arbenigol mewn ffisiotherapi chwaraeon, bydd yr MSc hwn yn eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth am wyddor chwaraeon ac anafiadau, yn ogystal â'ch sgiliau meddwl yn feirniadol, er mwyn datblygu eich gyrfa o fewn eich proffesiwn arbenigol.

Ffisiotherapi (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Fel ffisiotherapydd cymwysedig, bydd yr MSc hwn yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau gwerthfawr a fydd yn eich helpu i symud ymlaen yn eich proffesiwn p'un a ydych yn chwilio am ddyrchafiad o fewn ymarfer clinigol neu'n symud i'r byd academaidd neu ymchwil.

Ein cyflwyniadau

Ffisiotherapi (MSc)

Gwyliwch sesiwn holi ac ateb gyda Rheolwr y Rhaglen Amy Bendall i ddysgu mwy am ein cwrs gwych.

Cyfle i glywed gan un o’n myfyrwyr

Cyfle i glywed gan un o’n myfyrwyr MSc Ffisiotherapi, Kavya, am ei phrofiadau o fod yn fyfyriwr ôl-raddedig yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.

Mae mynychu MSc mewn Ffisiotherapi yng Nghaerdydd yn bendant wedi rhoi'r profiad i fi wella fy arfer clinigol. Mae ansawdd yr addysgu'n rhagorol gyda thiwtoriaid yn cyflwyno darlithoedd rhyngweithiol a helpodd fi i ddeall a datblygu gwybodaeth fanwl. Rwy'n teimlo bod fy agwedd fel clinigydd wedi newid yn llwyr ac rwyf wedi dod yn fwy arbenigol, felly rwy'n wirioneddol werthfawrogi profiad cwrs mor ddifyr
Nodoka, cyn-fyfyriwr MSc Ffisiotherapi

Byddwch yn rhan o rywbeth fydd yn newid bywydau, heddiw

Beth mae'n myfyrwyr yn ei feddwl am astudio gyda ni.

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Girl on MOTEK treadmill

Canolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol

Mae’r Ganolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol (RCCK) yn cynnwys offer mesur biomecanyddol a ffisiolegol o’r radd flaenaf.

Llyfrgell Parc y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Darganfod mwy am ein hymchwil

Woman at whiteboard

Ein hymchwil

Rydym ni'n optimeiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws cwrs bywyd yng Nghymru a thu hwnt, gan roi pobl a theuluoedd wrth galon ein hymchwil.

Myfyrwyr yn y ganolfan ymchwil yn Nhŷ Eastgate

Ein PhD mewn gwyddorau gofal iechyd

Drwy gynnal ymchwil sy'n seiliedig ar eich diddordebau eich hun yn un o adrannau ymchwil gofal iechyd mwyaf blaenllaw y DU, byddwch yn gosod y sylfeini ar gyfer gyrfa lle gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i ofal iechyd yn y byd ehangach.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Ewch i wefan ein Hysgol a thudalennau'r rhaglen i gael rhagor o wybodaeth.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych