Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Astudiwch ieithyddiaeth a chyfathrebu ar lefel uwch tra’n ennill sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr fel meddwl yn feirniadol, dadansoddi a datrys problemau ar lefel uwch, ynghyd â sgiliau ymchwil annibynnol.

star

Ymchwil sy’n cael effaith

Yn 4ydd yn y DU ar gyfer effaith ein hymchwil ac yn bumed ar gyfer pŵer ymchwil ym maes Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (REF 2021).

book

Ymhlith y 100 uchaf ar draws y byd

Rydym ymysg y 100 prifysgol gorau yn y byd ar gyfer astudio Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2021).

briefcase

Cyflogadwyedd

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (HESA).

Cyrsiau

Iaith ac Ieithyddiaeth (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Meistrolwch y sgiliau o ddadansoddi ieithyddiaeth mewn rhaglen hyblyg wedi’i haddysgu gan arbenigwyr blaenllaw.

Ieithyddiaeth Fforensig (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Cewch hyfforddiant ochr yn ochr ag arbenigwyr rhyngwladol yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu sy’n gosod yr agenda, cartref MA cyntaf y byd mewn Ieithyddiaeth Fforensig.

Ieithyddiaeth Gymhwysol (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Datblygwch sgiliau arbenigol wrth ddadansoddi ac ymarfer iaith mewn cyd-destunau proffesiynol, sy’n cael eu haddysgu gan arbenigwyr blaenllaw mewn canolfan ymchwil o safon fyd-eang.

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Cymerwch y cam nesaf tuag at eich gyrfa sy’n ymwneud ag iaith, wedi’i feithrin gan arbenigwyr byd-eang yn ein lleoliad sy’n un o’r goreuon yn y byd.

Ein cyflwyniadau a’n fideos

MA Opportunities

Ieithyddiaeth Gymhwysol

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ieithyddiaeth Gymhwysol.

Ieithyddiaeth Fforensig

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ieithyddiaeth Fforensig.

Iaith ac Ieithyddiaeth

Rhagor o wybodaeth am ein MA Iaith ac Ieithyddiaeth.

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu.

Dewch i ddarganfod ein Hysgol

Cymerwch gipolwg ar sut brofiad fyddai astudio gyda ni yng Nghaerdydd.

Gwnes i wir fwynhau gwneud y cwrs MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu, yn enwedig gan ei fod yn canolbwyntio’n helaeth ar ddylunio ymchwil meintiol ac ansoddol, a hefyd yr hyblygrwydd roedd yn ei ganiatáu wrth ddewis y pwnc ar gyfer fy nhraethawd hir MA. Roeddwn i’n gallu archwilio pynciau o ddiddordeb arbennig i fi, tra hefyd yn dysgu sgiliau ymchwil hynod werthfawr. Rydw i’n credu bod y wybodaeth a’r sgiliau a enillais yn ystod yr MA wedi rhoi sylfaen gadarn i mi er mwyn pontio’n llwyddiannus i ymchwil doethurol.
Alex Carr MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

ENCAP student

Ymchwil o'r radd flaenaf

Gan gymhwyso ein hymchwil o heriau cymdeithasol o bwys, rydym yn defnyddio theori ieithyddol ac ystod eang o ddulliau i archwilio sut mae iaith yn gweithio fel system, a sut mae’n cael ei defnyddio i ddiffinio hunaniaeth ac adlewyrchu a mowldio agweddau.

ENCAP students

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu wedi magu enw da rhyngwladol mewn sosioieithyddiaeth, dadansoddi disgwrs yn feirniadol a phroffesiynol cyfathrebu aml-fodd, caffael iaith, ieithyddiaeh swyddogaethol systematig, ieithyddiaeth fforensig, ieithyddiaeth gorpws a iaith fformiwlaig. Dylynwch eich huchelgais PhD neu MPhil yn yr amgylchedd deinamig hwn.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu'ch astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
academic-school
icon-chat

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Woman sitting at a table in the library

Athroniaeth

Cyfle i archwilio materion cyfoes diddorol, a chanolbwyntio ar bynciau sy’n flaenllaw ymhlith ein harbenigeddau.

Lecturer standing in front of a white board in a seminar room

Llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol

Ewch ati i fwynhau amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg a dod o hyd i gysylltiadau ar draws diwylliant poblogaidd a theori, neu fireinio eich sgiliau Ysgrifennu Creadigol gyda’n hawduron proffesiynol.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.