Ewch i’r prif gynnwys

Rydym yn ddarparwr addysg ôl-raddedig blaenllaw ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym meysydd nyrsio, bydwreigiaeth ac iechyd cysylltiedig. Cyflwynir ein rhaglenni drwy gyfuniad o sesiynau hunangyfeiriedig a chyswllt, ac fe'u lluniwyd i’ch helpu i ymateb i heriau gofal iechyd mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym a gwneud cyfraniad gwerthfawr i ofal claf ac ymarfer clinigol.

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

Ein henw da

Rydym yn ddarparwr addysg gofal iechyd blaenllaw yn y DU.

people

Ein tîm academaidd

Mae ein rhaglen ôl-raddedig a addysgir yn elwa o gyfraniad ymchwilwyr o fri byd-eang a chlinigwyr sy'n arbenigwyr yn eu maes.

book

Ein hymchwil

Gosodwyd ein hymchwil yn 4ydd yn y DU yn gyffredinol a ni sydd ar y brig am ein hamgylchedd ymchwil (REF 2014).

globe

Ein myfyrwyr

Mae ein rhaglen yn denu myfyrwyr o bedwar ban byd. Rydym ni'n gweithio gyda'n gilydd i rannu syniadau a datblygu'r ymarfer gofal iechyd gorau.

building

Ein cyfleusterau

Ceir amgylchedd perffaith ar gyfer astudio ôl-raddedig yn ein labordai a'n llyfrgelloedd technoleg uchel.

Cyrsiau

Rhagnodi Annibynnol/Atodol (PgCert)

Rhan amser

Bydd y dystysgrif ôl-raddedig mewn rhagnodi anfeddygol yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi gymhwyso fel rhagnodwr annibynnol.

Ymarfer Clinigol Uwch (MSc)

Dysgu cyfunol llawn amser

Mae'r rhaglen hon wedi'i hanelu at nyrsys a bydwragedd cofrestredig ac ymarferwyr gofal iechyd eraill, yn y DU, sy'n anelu at ddatblygu a gweithio ar lefel uwch o ymarfer clinigol, yn enwedig lle mae gofyn am asesiad clinigol uwch a sgiliau rhagnodi annibynnol/atodol.

Ymarfer Gofal Iechyd Uwch Amser Llawn (MSc)

Amser llawn

Nod rhaglen ein MSc Ymarfer Gofal Iechyd Uwch yw datblygu eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch gwerthfawrogiad beirniadol o’r pedair prif agwedd ar ymarfer lefel uwch.

Cyfleoedd newydd yn dod yn fuan

Ydych chi'n awyddus i ddatblygu eich gyrfa? Neu efallai newid gyrfa? Os felly, rydym yn datblygu rhaglen newydd i ychwanegu at ein portffolio proffesiynol. Darganfyddwch fwy a chofrestrwch eich diddordeb nawr.

Ein sgyrsiau

Rheolwr y Rhaglen, Neil Thomas yn cyflwyno ein rhaglen tystysgrif ôl-raddedig.

Rhagnodi Annibynnol/Atodol (Tystysgrif Ôl-raddedig) (PGCert)

Rheolwr y Rhaglen, Neil Thomas yn cyflwyno ein rhaglen tystysgrif ôl-raddedig.

Geinor Bean yn trafod sut y gallwch fynd â'ch gyrfa i'r cam nesaf er budd eich cleifion a'u teuluoedd.

Ymarfer Uwch (MSc)

Geinor Bean yn trafod sut y gallwch fynd â'ch gyrfa i'r cam nesaf er budd eich cleifion a'u teuluoedd.

Rheolwr y rhaglen Amanda Holland yn darparu gwybodaeth am ein rhaglen ymweld iechyd.

Nyrsio iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol (PgDip)

Rheolwr y rhaglen Amanda Holland yn darparu gwybodaeth am ein rhaglen ymweld iechyd.

Ein myfyrwyr

Byddwch yn rhan o rywbeth fydd yn newid bywydau, heddiw

Beth mae'n myfyrwyr yn ei feddwl am astudio gyda ni...

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Girl on MOTEK treadmill

Canolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol

Mae’r Ganolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol (RCCK) yn cynnwys offer mesur biomecanyddol a ffisiolegol o’r radd flaenaf.

Llyfrgell Parc y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Darganfod mwy am ein hymchwil

Woman at whiteboard

Ein hymchwil

Rydym ni'n optimeiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws cwrs bywyd yng Nghymru a thu hwnt, gan roi pobl a theuluoedd wrth galon ein hymchwil.

Myfyrwyr yn y ganolfan ymchwil yn Nhŷ Eastgate

Ein PhD mewn gwyddorau gofal iechyd

Drwy gynnal ymchwil sy'n seiliedig ar eich diddordebau eich hun yn un o adrannau ymchwil gofal iechyd mwyaf blaenllaw y DU, byddwch yn gosod y sylfeini ar gyfer gyrfa lle gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i ofal iechyd yn y byd ehangach.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Ewch i wefan ein Hysgol a thudalennau'r rhaglen i gael rhagor o wybodaeth.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych