Ewch i’r prif gynnwys

Costau byw

Mae Caerdydd wedi'i henwi y mwyaf fforddiadwy o holl ddinasoedd prifysgol y DU.

Daeth Caerdydd yn gyntaf ym Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2022 sydd yn gyfrifol am ffactorau fel faint mae myfyrwyr yn ei wario ar fynd allan i incwm drwy waith rhan-amser.

Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2022/23.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol -
yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont (Cytundeb 39 wythnos)

Mae'r ffigurau yn yr adran hon yn cael eu cyfrifo dros 39 wythnos/9 mis i roi syniad o gostau byw mwyafrif y myfyrwyr sy'n byw mewn neuadd breswyl. Mae eithriadau i hyn ac os na fyddwch yn byw yn neuaddau preswyl y brifysgol, yna edrychwch ar y costau cyfartalog a amlinellir o dan lety 'preifat'.
Eitem Fesul mis (wedi'i gyfrifo dros 9 mis)Y flwyddyn (39 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau584.46 5,260.11
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad216.671,950
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)43.33390
Cymdeithasu a hamddena216.671,950
Dillad25225
Teithio33.67303
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)
38.25344.25
Cyfanswm1,158.0410,442.36
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Awst 2022.
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent yn y sector preifat (gan dybio lle mewn tŷ 4 gwely)
Gweler isod am droednodyn
3754,500
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang)
(yn seiliedig ar 4 o bobl sy'n rhannu tŷ)
67.09805.26
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad216.672,600
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)32.50390
Cymdeithasu a hamddena216.672,600
Dillad25300
Teithio25.25303
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)
28.31339.75
Cyfanswm986.4911,838.01
Amcan o gostau byw ôisaddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol -yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont (cytundeb 39 wythnos)

Mae'r ffigurau yn yr adran hon yn cael eu cyfrifo dros 39 wythnos/9 mis i roi syniad o gostau byw mwyafrif y myfyrwyr sy'n byw mewn neuadd breswyl. Mae eithriadau i hyn ac os na fyddwch yn byw yn neuaddau preswyl y brifysgol, yna edrychwch ar y costau cyfartalog a amlinellir o dan lety 'preifat'.
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau584.465,260.11
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad216.671,950
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)43.33390
Cymdeithasu a hamddena216.671,950
Dillad25225
Teithio200.331,803
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ)
38.25344.25
Cyfanswm1,324.7111,922.36
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Awst 2022.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn y sector preifat (gan dybio lle mewn tŷ 4 gwely)
Gweler isod am droednodyn
3754,500
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang)
(yn seiliedig ar 4 o bobl sy'n rhannu tŷ)
67.09805.26
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad216.672,600
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)32.50390
Cymdeithasu a hamddena216.672,600
Dillad25300
Teithio150.251,803
Ffôn symudol a thrwydded deledu 
(os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)
28.3339.75
Cyfanswm1,111.4913,338.01
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Llys Talybont
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau
(wedi'i gyfrifo dros 51 wythnos)
589.367,072.30
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad216.672,600
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)32.50390
Cymdeithasu a hamddena216.672,600
Dillad25300
Teithio25.25303
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)38.25459
Cyfanswm1,143.6913,724.30
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Awst 2022.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn y sector preifat (gan dybio lle mewn tŷ 4 gwely)
Gweler isod am droednodyn
3754,500
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang)
(yn seiliedig ar 4 o bobl sy'n rhannu tŷ)
67.09805.26
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad216.672,600
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)32.50 390
Cymdeithasu a hamddena216.672,600
Dillad25 300
Teithio25.25303
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) 28.31339.75
Cyfanswm986.4911,838.01
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell ensuite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau
(wedi'u cyfrifo dros 51 wythnos)
589.367,072.30
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad216.672,600
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)32.50 390
Cymdeithasu a hamddena216.672,600
Dillad 25300
Teithio150.251,803
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)38.25459
Cyfanswm1,268.6915,224.30
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Awst 2022.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn y sector preifat (gan dybio lle mewn tŷ 4 gwely)
Gweler isod am droednodyn
3754,500
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang)
(yn seiliedig ar 4 o bobl sy'n rhannu tŷ)
67.09805.26
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad216.672,600
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)32.50390
Cymdeithasu a hamddena216.672,600
Dillad25300
Teithio150.271,803
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) 28.31339.75
Cyfanswm1,111.4913,338.01

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £1,023 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £9,207.

Ffioedd dysgu