Ewch i’r prif gynnwys

Costau byw

Mae Caerdydd wedi'i henwi y mwyaf fforddiadwy o holl ddinasoedd prifysgolion y DU.

Daeth Caerdydd yn gyntaf ym Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2022 sydd yn gyfrifol am ffactorau fel faint mae myfyrwyr yn ei wario ar fynd allan i incwm drwy waith rhan-amser.

Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2022/23.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol -
yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont
Eitem Y misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)584.46 5,260.11
Bwyd173.331,560
Llyfrau a llungopïo43.33390
Cymdeithasu1171,053
Dillad25225
Golch ac eitemau ymolchi21.67195
Teithio21.67195
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)
38.37345.33
Cyfanswm1,024.839,223.44
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat -
yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent3152,835
Biliau80720
Bwyd173.331,560
Llyfrau a llungopïo43.33390
Cymdeithasu1171,053
Dillad25225
Golch ac eitemau ymolchi
(does dim costau golchdai yn y tai)
21.67195
Teithio21.67195
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)
29.44265
Cyfanswm826.447,438
Amcan o gostau byw ôisaddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol -yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)584.465,260.11
Bwyd173.331,560
Llyfrau a llungopïo43.33390
Cymdeithasu1171,053
Dillad25225
Golch ac eitemau ymolchi21.67195
Teithio188.331,695
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ)
38.37345.33
Cyfanswm1,191.4910,723.44
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat -
yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent3152,835
Biliau - teledu, y we, nwy, trydan a dŵr80720
Bwyd173.331,560
Llyfrau a llungopïo43.33390
Cymdeithasu1171,053
Dillad25225
Golch ac eitemau golchi21.67195
Teithio188.331,695
Ffôn symudol a thrwydded deledu 
(os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ)
29.44265
Cyfanswm993.118,938
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos oni bai am
gostau llety, sef 51 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)589.367,072.30
Bwyd173.332,080
Llyfrau a llungopïo32.50390
Cymdeithasu1171,404
Dillad25300
Golch ac eitemau golchi21.67260
Teithio21.67260
Ffôn symudol38.25459
Cyfanswm1,018.7812,225.30
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat - yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent315 3,780
Biliau - teledu, y we, nwy, trydan a dŵr80960
Bwyd173.332,080
Llyfrau - costau dechrau tymor32.50 390
Cymdeithasu 117 1,404
Dillad25 300
Golch ac eitemau golchi21.67260
Teithio21.67260
Ffôn symudol 28.33340
Cyfanswm814.509,774
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell ensuite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (51 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)589.367,072.30
Bwyd173.332,080
Llyfrau a llungopïo32.50 390
Cymdeithasu1171,404
Dillad 25300
Golch ac eitemau golchi21.67260
Teithio146.671,760
Ffôn symudol38.25459
Cyfanswm1,143.7813,725.30
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat 
- yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent3153,780
Biliau - teledu, y we, nwy, trydan a dŵr80960
Bwyd173.332,080
Llyfrau a llungopïo32.50390
Cymdeithasu 1171,404
Dillad25300
Golch ac eitemau golchi21.67260
Teithio146.671,760
Symudol 28.33340
Cyfanswm939.5011,274

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £1,023 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £9,207.

Ffioedd dysgu