Costau Byw

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU. Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau.

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn y broses o gael ei ddiweddaru. Mae costau byw rhyngwladol (tu allan i’r UE) ar gyfer 2017/18. Mae costau byw y DU neu UE ar gyfer 2015/16, a dylid eu defnyddio fel canllaw yn unig. Yn ychwanegol, mae ein tudalennau Llety'r Brifysgol yn cynnwys prisiau ar gyfer 2016/17 ar y dudalen berthnasol ar gyfer pob preswylfa ac eto dylid eu defnyddio fel canllaw yn unig.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol
EitemYr wythnos Y mis Y flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)105.26421.054,210.50
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi5.0021.74193.57
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae trwydded teledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)8.5036.96329.07
Cyfanswm207.01863.478149.68
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat
EitemYr wythnosY mis Y flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent75.00300.003,000.00
Biliau12.5054.35483.93
Bwyd33.00143.491277.57
Llyfrau a chopïo8.7538.05338.75
Cymdeithasu30.00130.441161.43
Dillad7.5032.61290.36
Golch ac eitemau ymolchi (does dim costau golchdai yn y tai)3.7516.31145.18
Teithio9.0039.13348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae un trwydded teledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)5.0021.74193.57
Cyfanswm184.50776.127289.22
Amcan o gostau byw israddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.703926.79
Bwyd1201084
Llyfrau - costau dechrau tymor35.40319
Cymdeithasu1371238.47
Dillad31.50284.55
Golch ac eitemau ymolchi31.50284.55
Teithio30271.00
Symudol21.30192.41
Cyfanswm846.307,644.91
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent297.602,688.32
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr78.90712.73
Bwyd1201084
Llyfrau -costau dechrau tymor35.40319.78
Cymdeithasu137.101238.47
Dillad36.30327.91
Golch ac eitemau golchi44.40401.08
Teithio48.90441.73
Ffôn/symudol21.30192.41
Cyfanswm819.907406.43
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd1201159.88
Llyfrau -costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn Symudol20236.94
Cyfanswm703.249572.96
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.543561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd1201159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor80320
Cymdeithasu1281529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi (gan nad oes costau golchdai yn y tai) 26.10312.33
Teithio40.50484.65
Ffôn symudol20236.94
Cyfanswm703.248783.16
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)434.705201.91
Bwyd96.651159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad27.33327.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50485
Symudol19.80236.94
Cyfanswm800.289573.31
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent297.603561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a Dŵr71.10850.83
Bwyd96.631159.88
Llyfrau - costau dechrau tymor27.40320
Cymdeithasu127.801529.34
Dillad28.50341.91
Golch ac eitemau golchi26.10312.33
Teithio40.50484.65
Symudol20236.94
Cyfanswm735.638797.16

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £820 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £7,380.