Ewch i’r prif gynnwys

Costau byw

Caerdydd sydd â'r rhent misol isaf ond un o holl ddinasoedd prifysgol y DU.

Daeth Caerdydd yn bedwerydd ym Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2021 ar gyfer costau rhent misol yn ninasoedd prifysgolion y DU, ac roedd yn yr unfed safle ar bymtheg o ran costau byw cyffredinol. Roedd y costau byw cyffredinol o dan sylw yn y Mynegai yn seiliedig ar incwm myfyrwyr, gwariant misol a chydbwysedd bywyd.

Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2020/21.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol -
yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont
Eitem Y misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)564.585,081.25
Bwyd151.671,365
Llyfrau a llungopïo43.33390
Cymdeithasu1171,053
Dillad25225
Golch ac eitemau ymolchi37.92341.25
Teithio21.67195
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)
37.78340
Cyfanswm998.948,990.50
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat -
yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent3002,700
Biliau55495
Bwyd151.671,365
Llyfrau a llungopïo43.33390
Cymdeithasu1171,053
Dillad25225
Golch ac eitemau ymolchi
(does dim costau golchdai yn y tai)
25225
Teithio21.67195
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)
24.44220
Cyfanswm 763.116,868
Amcan o gostau byw ôisaddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol -yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)564.585,081.25
Bwyd151.671,365
Llyfrau a llungopïo43.33390
Cymdeithasu1171,053
Dillad25225
Golch ac eitemau ymolchi37.92341.25
Teithio132.781,195
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ)
42.78385
Cyfanswm1,115.0610,035.50
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat -
yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent3002,700
Biliau - teledu, y we, nwy, trydan a dŵr55495
Bwyd151.671,365
Llyfrau a llungopïo43.33390
Cymdeithasu1171,053
Dillad25225
Golch ac eitemau golchi22225
Teithio132.781,195
Ffôn symudol a thrwydded deledu 
(os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ)
29.44265
Cyfanswm879.227,913
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos oni bai am
gostau llety, sef 51 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)560.94 6,731.25
Bwyd151.671,820
Llyfrau a llungopïo32.50390
Cymdeithasu1171,404
Dillad25300
Golch ac eitemau golchi37.92455
Teithio21.67260
Ffôn symudol33.33400
Cyfanswm980.0211,760.25
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat - yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent300 3,600
Biliau - teledu, y we, nwy, trydan a dŵr55660
Bwyd151.671,820
Llyfrau - costau dechrau tymor32.50 390
Cymdeithasu 117 1,404
Dillad25 300
Golch ac eitemau golchi 25300
Teithio21.67260
Ffôn symudol 23.33 280
Cyfanswm 751.179,014
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell ensuite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (51 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)560.946,731.25
Bwyd151.671,820
Llyfrau a llungopïo32.50 390
Cymdeithasu1171,404
Dillad 25300
Golch ac eitemau golchi37.92455
Teithio1051,260
Ffôn symudol38.33460
Cyfanswm1,068.3512,820.25
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat 
- yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent3003,600
Biliau - teledu, y we, nwy, trydan a dŵr55660
Bwyd151.671,820
Llyfrau a llungopïo32.50390
Cymdeithasu 1171,404
Dillad25300
Golch ac eitemau golchi25300
Teithio1051,260
Symudol 28.33340
Cyfanswm839.5010,074

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £1,023 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £9,207.

Ffioedd dysgu