Ewch i’r prif gynnwys

Costau byw

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU.

Yn ôl Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019, Caerdydd yw’r ail ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU. Seiliwyd y Mynegai ar incwm myfyrwyr, gwariant misol a chydbwysedd bywyd.

Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2018/19.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Nhe Talybont
EitemYr wythnos Y misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)GBP 124.26GBP
537.00
GBP
4851.00
BwydGBP 33.00GBP 143.49GBP 1277.57
Llyfrau a chopïoGBP 8.75GBP 38.05GBP 338.75
CymdeithasuGBP 30.00GBP 130.44GBP 1161.43
DilladGBP 7.50GBP 32.61GBP 290.36
Golch ac eitemau ymolchiGBP 5.00GBP 21.74GBP 193.57
TeithioGBP 9.00GBP 39.13GBP 348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae trwydded teledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)GBP 8.50GBP 36.96GBP 329.07
CyfanswmGBP 207.01GBP 863.47GBP 8149.68
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat.
EitemYr wythnosY misY flwyddyn (271 diwrnod)
RhentGBP 75.00GBP 300.00GBP 3,000.00
BiliauGBP 12.50GBP 54.35GBP 483.93
BwydGBP 33.00GBP 143.49GBP 1277.57
Llyfrau a chopïoGBP 8.75GBP 38.05GBP 338.75
CymdeithasuGBP 30.00GBP 130.44GBP 1161.43
DilladGBP 7.50GBP 32.61GBP 290.36
Golch ac eitemau ymolchi (does dim costau golchdai yn y tai)GBP 3.75GBP 16.31GBP 145.18
TeithioGBP 9.00GBP 39.13GBP 348.43
Ffôn/trwydded teledu (os mae un trwydded teledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)GBP 5.00GBP 21.74GBP 193.57
CyfanswmGBP 184.50GBP 776.12GBP 7289.22
Amcan o gostau byw israddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol -yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Nhe Talybont
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)GBP 434.70GBP 3926.79
BwydGBP 120GBP 1084
Llyfrau - costau dechrau tymorGBP 35.40GBP 319
CymdeithasuGBP 137GBP 1238.47
DilladGBP 31.50GBP 284.55
Golch ac eitemau ymolchiGBP 31.50GBP 284.55
TeithioGBP 30GBP 271.00
SymudolGBP 21.30GBP 192.41
CyfanswmGBP 846.30GBP 7,644.91
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat.
EitemY misY flwyddyn (271 diwrnod)
RhentGBP 297.60GBP 2,688.32
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a DŵrGBP 78.90GBP 712.73
BwydGBP 120GBP 1084
Llyfrau -costau dechrau tymorGBP 35.40GBP 319.78
CymdeithasuGBP 137.10GBP 1238.47
DilladGBP 36.30GBP 327.91
Golch ac eitemau golchiGBP 44.40GBP 401.08
TeithioGBP 48.90GBP 441.73
Ffôn/symudolGBP 21.30GBP 192.41
CyfanswmGBP 819.90GBP 7406.43
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Nhe Talybont
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)GBP 544.00GBP 6426.00
BwydGBP 120GBP 1159.88
Llyfrau -costau dechrau tymorGBP 80GBP 320
CymdeithasuGBP 128GBP 1529.34
DilladGBP 27.33GBP 327.91
Golch ac eitemau golchiGBP 26.10GBP 312.33
TeithioGBP 40.50GBP 484.65
Ffôn SymudolGBP 20GBP 236.94
CyfanswmGBP 703.24GBP 9572.96
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
RhentGBP 297.54GBP 3561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a DŵrGBP 71.10GBP 850.83
BwydGBP 120GBP 1159.88
Llyfrau - costau dechrau tymorGBP 80GBP 320
CymdeithasuGBP 128GBP 1529.34
DilladGBP 27.33GBP 327.91
Golch ac eitemau golchi (gan nad oes costau golchdai yn y tai)GBP 26.10GBP 312.33
TeithioGBP 40.50GBP 484.65
Ffôn symudolGBP 20GBP 236.94
CyfanswmGBP 703.24GBP 8783.16
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent (yn cynnwys biliau)GBP 434.70GBP 5201.91
BwydGBP 96.65GBP 1159.88
Llyfrau - costau dechrau tymorGBP 27.40GBP 320
CymdeithasuGBP 127.80GBP 1529.34
DilladGBP 27.33GBP 327.91
Golch ac eitemau golchiGBP 26.10GBP 312.33
TeithioGBP 40.50GBP 485
SymudolGBP 19.80GBP 236.94
CyfanswmGBP 800.28GBP 9573.31
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat.
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
RhentGBP 297.60GBP 3561.28
Biliau - Teledu, Y We, Nwy, Trydan a DŵrGBP 71.10GBP 850.83
BwydGBP 96.63GBP 1159.88
Llyfrau - costau dechrau tymorGBP 27.40GBP 320
CymdeithasuGBP 127.80GBP 1529.34
DilladGBP 28.50GBP 341.91
Golch ac eitemau golchiGBP 26.10GBP 312.33
TeithioGBP 40.50GBP 484.65
SymudolGBP 20GBP 236.94
CyfanswmGBP 735.63GBP 8797.16

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £820 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £7,380.