Ewch i’r prif gynnwys

Costau byw

Mae Caerdydd wedi'i henwi yn un o'r rhai mwyaf fforddiadwy o holl ddinasoedd prifysgolion y DU.

Caerdydd ddaeth yn ail ym Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2023 sydd yn gyfrifol am ffactorau fel faint mae myfyrwyr yn ei wario ar fynd allan i incwm drwy waith rhan-amser.

Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2023/24.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol -
yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont (Cytundeb 39 wythnos)

Mae'r ffigurau yn yr adran hon yn cael eu cyfrifo dros 39 wythnos/9 mis i roi syniad o gostau byw mwyafrif y myfyrwyr sy'n byw mewn neuadd breswyl. Mae eithriadau i hyn ac os na fyddwch yn byw yn neuaddau preswyl y brifysgol, yna edrychwch ar y costau cyfartalog a amlinellir o dan lety 'preifat'.
Eitem Fesul mis (wedi'i gyfrifo dros 9 mis)Y flwyddyn (39 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau613.665,522.98
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad**255.542,299.83
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)*17.00153.00
Cymdeithasu a hamddena*153.011,377.09
Dillad*35.00315.00
Ffôn symudol* a thrwydded deledu***
(os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)
31.25281.25
Cyfanswm1,105.469,949.15
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Medi 2023.
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent yn y sector preifat450.005,400.00
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang)*64.00768.00
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad**255.543,066.44
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)*17.00204.00
Cymdeithasu a hamddena*153.011,836.12
Dillad*35.00420.00
Ffôn symudol* a thrwydded deledu***
(os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)
21.32255.84
Cyfanswm995.87 11,950.40
Amcan o gostau byw ôisaddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol -yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont (cytundeb 39 wythnos)

Mae'r ffigurau yn yr adran hon yn cael eu cyfrifo dros 39 wythnos/9 mis i roi syniad o gostau byw mwyafrif y myfyrwyr sy'n byw mewn neuadd breswyl. Mae eithriadau i hyn ac os na fyddwch yn byw yn neuaddau preswyl y brifysgol, yna edrychwch ar y costau cyfartalog a amlinellir o dan lety 'preifat'.
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau613.665,522.98
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad**255.542,299.83
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)*17.00153.00
Cymdeithasu a hamddena*153.011,377.09
Dillad*35.00315.00
Ffôn symudol* a thrwydded deledu***
(os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ)
31.25281.25
Cyfanswm1,105.469,949.15
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Medi 2023.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn y sector preifat450.005,400.00
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang)*64.00768.00
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad**225.543,066.44
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)*17.00204.00
Cymdeithasu a hamddena*153.011,836.12
Dillad*35.00420.00
Ffôn symudol* a thrwydded deledu***
(os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)
21.32255.84
Cyfanswm995.8711,950.40
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Llys Talybont
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos, ac eithrio costau Neuaddau sy'n 51 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau
(wedi'i gyfrifo dros 51 wythnos)
618.987,427.71
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad**255.543,066.44
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)*17.00204.00
Cymdeithasu a hamddena*153.011,836.12
Dillad*35.00420.00
Ffôn symudol* a thrwydded deledu*** (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)21.32255.84
Cyfanswm1,100.84 13,210.11
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Medi 2023.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn y sector preifat450.005,400.00
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang)*64.00768.00
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad**255.543,066.44
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)*17.00204.00
Cymdeithasu a hamddena*153.011,846.12
Dillad*35.00420.00
Ffôn symudol* a thrwydded deledu*** (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) 21.32255.84
Cyfanswm995.87 11,950.40
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell ensuite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos, ac eithrio costau Neuaddau sy'n 51 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau
(wedi'u cyfrifo dros 51 wythnos)
618.987,427.71
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad**255.543,066.44
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)*17.00204.00
Cymdeithasu a hamddena*153.011,836.12
Dillad*35.00420.00
Ffôn symudol* a thrwydded deledu*** (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)21.32255.84
Cyfanswm1,100.84 13,210.11
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Medi 2023.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn y sector preifat450.005,400.00
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang)*64.00768.00
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad**255.543,066.44
Costau astudio (llyfrau a llungopïo)*17.00204.00
Cymdeithasu a hamddena*153.011,836.12
Dillad*35.00420.00
Ffôn symudol* a thrwydded deledu*** (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) 21.32255.84
Cyfanswm995.87 11,950.40

* Ffigurau a gymerwyd o Costau Byw Myfyrwyr yn y DU 2023
** Ffigurau a gymerwyd gan y Sefydliad Bwyd a Gwasanaethau Golchi Dillad 
*** Ffigurau a gymerwyd gan Drwyddedu Teledu

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £1,023 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £9,207.

Ffioedd dysgu


This tool is intended to give you an example of living costs for a student at university. Actual living costs will vary from student to student.

All living costs quoted are reasonable estimates but should not be relied upon. It is your responsibility to ensure you have sufficient funds to meet living costs while studying at the university.