Ewch i’r prif gynnwys

Costau byw

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU.

Yn ôl Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019, Caerdydd yw’r ail ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU. Seiliwyd y Mynegai ar incwm myfyrwyr, gwariant misol a chydbwysedd bywyd.

Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2019/20.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol -
yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont
Eitem Y misY flwyddyn (40 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)5685,110
Bwyd1521,400
Llyfrau a llungopïo43390
Cymdeithasu1081,000
Dillad25231
Golch ac eitemau ymolchi33300
Teithio22200
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)
33304
Cyfanswm9838,934
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety preifat -
yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (40 wythnos)
Rhent3002,769
Biliau55508
Bwyd1521,400
Llyfrau a llungopïo43390
Cymdeithasu1081,000
Dillad25231
Golch ac eitemau ymolchi
(does dim costau golchdai yn y tai)
22200
Teithio22200
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)
23214
Cyfanswm 7506,912
Amcan o gostau byw ôisaddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol -yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (40 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)5685,110
Bwyd1521,400
Llyfrau a llungopïo42390
Cymdeithasu1081,000
Dillad25231
Golch ac eitemau ymolchi33300
Teithio1001,200
Ffôn symudol a thrwydded deledu
(os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ)
38350
Cyfanswm1,0659,980
Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion o du allan i'r DU/UE mewn llety preifat -
yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (40 wythnos)
Rhent3002,769
Biliau - teledu, y we, nwy, trydan a dŵr55508
Bwyd1521,400
Llyfrau a llungopïo42390
Cymdeithasu1081,000
Dillad25231
Golch ac eitemau golchi22200
Teithio1001,200
Ffôn symudol a thrwydded deledu 
(os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ)
28260
Cyfanswm8327,958
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)550 6,598
Bwyd1521,785
Llyfrau a llungopïo33390
Cymdeithasu1081,275
Dillad25294
Golch ac eitemau golchi33383
Teithio22255
Ffôn symudol33387
Cyfanswm95411,367
Amcan costau byw ar gyfer ôl-raddedigion y DU/UE sy'n byw mewn llety preifat - yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent300 3,600
Biliau - teledu, y we, nwy, trydan a dŵr55660
Bwyd1521,820
Llyfrau - costau dechrau tymor33 390
Cymdeithasu 108 1,300
Dillad25 300
Golch ac eitemau golchi 22260
Teithio22260
Ffôn symudol 23 279
Cyfanswm 739 8,869
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell ensuite yn Ne Talybont
EitemY misY flwyddyn (51 wythnos)
Rhent (yn cynnwys biliau)5616,598
Bwyd1521,785
Llyfrau a llungopïo33 390
Cymdeithasu1081,275
Dillad 25294
Golch ac eitemau golchi33383
Teithio1001,200
Ffôn symudol38350
Cyfanswm1,04912,275
Amcan o gostau byw ôl-raddedigion tu allan i'r UE sy'n byw mewn llety preifat 
- yn seiliedig ar dŷ a rennir gyda phedair ystafell wely
EitemY misY flwyddyn (359 diwrnod)
Rhent3003,600
Biliau - teledu, y we, nwy, trydan a dŵr55660
Bwyd1521,820
Llyfrau a llungopïo33390
Cymdeithasu 1081,300
Dillad25300
Golch ac eitemau golchi22260
Teithio1001,200
Symudol 28260
Cyfanswm8229,790

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig

Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y Brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y Brifysgol.

Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.

Myfyrwyr rhyngwladol

Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £820 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £7,380.

Ffioedd dysgu