Ewch i’r prif gynnwys
briefcase

Graddedigion cyflogadwy

98% o'n graddedigion ôl-raddedig a addysgir mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

globe

Ymchwil o safon fyd-eang

Caiff ein graddau eu haddysgu gan ymchwilwyr sydd ar flaen y gad o ran eu pynciau, y mae eu harbenigedd a’u dirnadaeth yn llywio llywodraethau a llunwyr polisi yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

book

Astudiaethau rhyngddisgyblaethol

Rydym yn Ysgol ryngddisgyblaethol sy’n credu’n gryf mewn manteision astudio a chydweithio ochr yn ochr â meysydd arbenigol ategol eraill.

Cyrsiau

Addysg (MSc)

Amser llawn

Archwiliwch heriau a datblygiadau allweddol ym maes addysg yng nghyd-destun byd-eang y byd sydd ohoni.

Cymdeithaseg (MSc)

Amser llawn

Sut y gall cymdeithaseg eich helpu i wneud synnwyr o fyd sy’n cael ei ddiffinio gan newid ac aflonyddwch ond sydd, ar yr un pryd, yn cael ei siapio gan anghydraddoldebau parhaus a threiddiol?

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysg) (MSc)

Amser llawn

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil sy'n eich paratoi ar gyfer astudiaethau PhD neu alwedigaethau ymchwil.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau’r Gwyddorau a Thechnoleg) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithasol-Gyfreithiol) (Y Gyfraith) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cysylltiadau Rhyngwladol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwaith Cymdeithasol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Rheoli ac Astudiaethau Busnes) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg) (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Gwaith Cymdeithasol (MA)

Amser llawn

Astudiwch theori a sgiliau ymarferol gwaith cymdeithasol, a chael yr hyfforddiant sydd ei angen i gymhwyso a chofrestru i ddod yn weithiwr cymdeithasol yng Nghymru a’r DU yn ehangach.

Nulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysg) (MSc)

Rhan amser

Mae'r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil ar draws holl ystod y gwyddorau cymdeithasol - mae’n cyd-fynd â gofynion grant ESRC ar gyfer cwrs PhD.

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)

Amser llawn

Astudiwch sut mae polisi’n cael ei lunio ledled y byd i fodloni anghenion dynol a gwella lles.

Troseddeg Ryngwladol a Chyfiawnder Troseddol (MSc)

Amser llawn

Datblygwch eich dealltwriaeth o droseddu ac ymarfer troseddol mewn cyd-destun rhyngwladol ac ystyriwch sut mae technolegau digidol yn creu ‘troseddau newydd’.

Doethur mewn Addysg (EdD)

Rhan-amser

Mae'r ddoethuriaeth broffesiynol yn gymhwyster doethurol sy'n gwbl gyfwerth â'r PhD, ond yn wahanol iawn iddo gan ei fod yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil 'gymhwysol' yn hytrach nag ymchwil 'bur'.

Doethur mewn Astudiaethau Iechyd (DHS)

Rhan-amser

Mae'r ddoethuriaeth broffesiynol yn gymhwyster doethurol sy'n gwbl gyfwerth â'r PhD, ond yn wahanol iawn iddo gan ei fod yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil 'gymhwysol' yn hytrach nag ymchwil 'bur'.

Doethur mewn Gwaith Cymdeithasol (DSW)

Rhan-amser

Mae'r ddoethuriaeth broffesiynol yn gymhwyster doethurol sy'n gwbl gyfwerth â'r PhD, ond yn wahanol iawn iddo gan ei fod yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil 'gymhwysol' yn hytrach nag ymchwil 'bur'.

Doethur mewn Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (SPPD)

Rhan-amser

Mae'r ddoethuriaeth broffesiynol yn gymhwyster doethurol sy'n gwbl gyfwerth â'r PhD, ond yn wahanol iawn iddo gan ei fod yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil 'gymhwysol' yn hytrach nag ymchwil 'bur'.

Y Gwyddorau Cymdeithasol (PhD)

Amser llawn, rhan-amser

Mae gan Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ddiwylliant o ymchwil eithriadol o gryf a rhyngddisgyblaethol, ac mae’n cynnig goruchwyliaeth arbenigol ar draws amrywiaeth eang o bynciau ymchwil.

Ein cyflwyniadau a’n fideos

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Dyma Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Tom Hall, yn trafod beth sy’n gwneud Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn lle mor wych i astudio ynddi.

Addysg (MSc)

Dyma’r Athro Manuel Souto-Otero yn egluro’r Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd (MSc).

Troseddeg Ryngwladol a Chyfiawnder Troseddol (MSc)

Bydd Dr Luca Giommoni yn cyflwyno’r Rhyngwladol a Chyfiawnder Troseddol  (MSc), sy’n newydd ar gyfer Medi 2022.

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)

Dyma Dr Shailen Nandy yn esbonio’r Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith Cymdeithasol (MA)

Bydd cyfarwyddwr y rhaglen Dr David Wilkins yn trafod ein cwrs dwy flynedd mewn Gwaith Cymdeithasol (MA). Ar ddiwedd y cwrs bydd y myfyrwyr yn graddio’n weithwyr cymdeithasol cofrestredig.

Cymdeithaseg (MSc)

Yr Athro William Housley yn cyflwyno ein cwrs Cymdeithaseg (MSc) newydd sbon.

Roedd y modiwlau’n berthnasol i faterion o bryder cenedlaethol a rhyngwladol presennol, a mwynheais ddysgu a deall sut mae gwledydd gwahanol ag ideolegau gwahanol yn mynd i’r afael â materion tebyg, megis pensiynau, dirwasgiad economaidd, democratiaeth a dinasyddiaeth.
Agnes Mwangoka Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)

Ein cyn-fyfyrwyr

A person standing outside their place of work on a cloudy day

"Cefais y fraint o fod yn rhan o adran ardderchog yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol."

Bu Sally Bardayán Rivera, a raddiodd mewn Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc) yn sgwrsio â ni am ei hamser ym Mhrifysgol Caerdydd.

The front of Cardiff University's Glamorgan building

"Bu'r cymorth a gefais gan y brifysgol yn anhygoel ac yn bendant yn aruthrol."

Bu Deeksha Sharma, a raddiodd mewn Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc) yn sgwrsio â ni am ei hamser ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dysgu a arweinir gan ymchwil

Yr hyn sy’n sylfaen i’n haddysgu, a’r hyn sy’n ei lywio, yw’r ymchwil academaidd a'r ysgolheictod diweddaraf. Fe gydnabyddir bod ein haddysgu o safon ragorol yn rhyngwladol, a’i fod yn cael effaith uniongyrchol ar bolisïau ac ymarfer ledled y byd.

Mae nifer o'n staff yn gynghorwyr i sefydliadau rhyngwladol yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, seneddau San Steffan ac Ewrop, a Llywodraeth Cymru.

Trawsnewid perthnasoedd ac addysg rhyw yng Nghymru, Lloegr, ac yn rhyngwladol

Mae gwaith yr Athro EJ Renold wedi sicrhau bod barn pobl ifanc yn ganolog i ddeddfwriaeth a pholisïau newydd.

getty stock

Beth yw camfanteisio’n rhywiol ar blant

Mae ymchwil arloesol Dr Sophie Hallett wedi gwneud barn pobl ifanc yn rhan annatod o benderfyniadau ynghylch eu gofal.

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

SOCSI PG research student

Cymerwch ran mewn ymchwil gyfredol

Anogir myfyrwyr ôl-raddedig i chwarae rhan lawn yn amgylchedd academaidd ac amgylchedd ymchwil yr Ysgol. Mae hyn yn cynnwys cynnal amrywiaeth mawr o grwpiau ymchwil gweithgar, cyfresi o seminarau, a grwpiau astudio anffurfiol.

Three people sat on seats in a hallway

Gwneud gwahaniaeth

Rydym yn falch o’n hanes o ddylanwadu ar drafodaeth gyhoeddus, datblygu polisïau ac arloeseddau ymarferol.

SOCSI PGT

Our master’s degrees

Our flexible master’s degrees provide the intellectual tools with which to engage with current social and public debate. You’ll be taught by leading scholars who are recognised for their theoretical and methodological expertise both nationally and internationally.

SOCSI PGR

Cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig cyfleoedd ar gyfer astudiaeth ymchwil ôl-raddedig a gynlluniwyd i roi'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich gyrfa. Mae ein rhaglen PhD yn paratoi ymgeiswyr ar gyfer gyrfa sy'n seiliedig ar ymchwil, tra bod y Doethuriaeth Broffesiynol yn ceisio mynd i'r afael ag anghenion gyrfa gweithwyr proffesiynol sy'n ymarfer.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Cegin (hygyrch)

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
building
icon-chat

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.