Ewch i’r prif gynnwys

Ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig

Mae nifer o ffyrdd i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig, sy'n addas i'r math o gwrs neu raglen ôl-raddedig yr ydych am ei dilyn.

Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr yw gwneud cymaint o ymchwil ag sy’n bosib. Mentrwch wrth ystyried a gwneud cais am arian. Hyd yn oed os nad ydych chi’n meddwl eich bod yn bodloni’r meini prawf, efallai cewch synod.

Emma, MA Astudiaethau Canoloesol

Ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig a addysgir

Mae nifer o ysgoloriaethau, benthyciadau, grantiau a bwrsariaethau ar gael i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig a addysgir.

Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Ysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar

Mae ein Hysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar Prifysgol Caerdydd 2021 ar gael i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cael gradd dosbarth cyntaf.

Ysgoloriaethau Jameel

Mae’n bleser gan Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU (Canolfan Islam-UK) wahodd cynigion ar gyfer Ysgoloriaethau MA Jameel.

Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Ariennir (MSc)

Mae Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd yn falch o wahodd ceisiadau am Ysgoloriaeth Rockley Photonics gynnig MSc wedi'i ariannu mewn ffiseg lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Vice-Chancellor's International Scholarship

We are offering around £1.5M in funding awards to students across foundation, undergraduate, postgraduate and PhD levels of study.

Benthyciadau a grantiau

Arian meistr Llywodraeth y DU

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2021 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Grantiau Sylfaen James Pantyfedwen

Mae Sefydliad James Pantyfedwen yn dyrannu grantiau bob blwyddyn i gefnogi myfyrwyr ôl-raddedig o Gymru sy'n astudio ar gyfer gradd Meistr neu PhD.

Bwrsariaethau

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

An alumni discount scheme for all master’s programmes offered by Cardiff Business School and conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing.

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr gradd meistr o Gymru

Os ydych yn fyfyriwr Cymreig sy'n dechrau gradd meistr, yna medrwch fod yn gymwys am fwrsariaeth Llywodraeth Cymru.

Ariannu rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Mae sawl ffordd o ariannu rhaglenni ymchwil ôl-raddedig, gan gynnwys ysgoloriaethau, benthyciadau ôl-raddedig ac arian Cyngor Ymchwil.

Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Gweld yr holl ysgoloriaethau doethuriaeth (PhD) sydd ar gael ar hyn o bryd.

Ysgoloriaethau Jameel

Mae’n bleser gan Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU (Canolfan Islam-UK) wahodd cynigion ar gyfer Ysgoloriaethau MA Jameel.

Benthyciadau a grantiau

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Benthyciadau doethuriaeth Llywodraeth y DU

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr ymchwil o'r DU/UE, mae’n bosibl y gallwch wneud cais am fenthyciad doethurol i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU.

Cynghorau Ymchwil

Mae’r saith Cyngor Ymchwil yn y DU yn darparu cyllid gan y llywodraeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE yn uniongyrchol i sefydliadau ymchwil.

Grantiau Sylfaen James Pantyfedwen

Mae Sefydliad James Pantyfedwen yn dyrannu grantiau bob blwyddyn i gefnogi myfyrwyr ôl-raddedig o Gymru sy'n astudio ar gyfer gradd Meistr neu PhD.

Os ydych yn astudio cwrs MRes, dylech edrych ar ein cyngor ariannol ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir.

Dulliau eraill o ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig

Unistaff Jobshop

The Jobshop is the student employment service owned and run by Cardiff University Students’ Union and Cardiff University.