Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid i ôl-raddedigion

Mae’n debygol y bydd sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig i chi fel myfyriwr ôl-raddedig. Dyma'r opsiynau sydd ar gael gan gynnwys y rhai a gynigir gennym ni a gan sefydliadau allanol.

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Mae sicrhau cyllid yn debygol o fod yn ystyriaeth bwysig i chi fel ôl-raddedigion.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

An award open to UK and EU students intending to study one of our taught master’s degrees.

Arian gan Lywodraeth y DU i ôl-raddedigion ar gyfer graddau meistr

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr o’r DU ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2019 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bwrsariaethau newydd ar gyfer myfyrwyr Ôl-raddedig

Os ydych yn fyfyriwr o Gymru sy’n dechrau cwrs meistr mewn pwnc STEMM yn 2019, gallech fod yn gymwys i gael bwrsariaeth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Our research-intensive profile and reputation enables us to secure funding for doctoral education from a wide range of sources.

>Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

If you're a prospective student from the UK and starting your master's degree in September 2018 or later, you may be able to apply for a UK Government postgraduate doctoral loan to support your study at Cardiff University.

Dewisiadau nawdd

Cyllid ar gyfer eich gradd ôl-raddedig o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys dyfarniadau, benthyciadau ac ariannu torfol.

Canllaw Amgen ar gyfer Cyllid Ôl-raddedig

Manylion ar sut i chwilio a gwneud cais am ffynonellau amgen o gyllid – yn enwedig elusennau – sydd yn rhoi gwobrwyo myfyrwyr presennol a disgwyliedig.

Erasmus+ Master Loan

If you are a resident of the EU or a participating country then you may be eligible to apply for a loan for a Master’s degree at Cardiff University.

Cofrestrwch eich diddordeb mewn cyfleoedd ariannu ôl-raddedig

Rydym yn arwain neu’n cymryd rhan mewn amrywiaeth o gynlluniau hyfforddiant doethurol penodol, fel Canolfannau Hyfforddiant Doethurol (CDTs) a Phartneriaethau Hyfforddiant Doethurol (DTPs) a noddir gan Gyngor Ymchwil y DU. Mae’r rhain yn cwmpasu llawer o’n meysydd academaidd ac ymchwil cryfaf.

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer cyfleoedd cyllido Ôl-raddedig

We are leading or participating in a range of specific doctoral training initiatives, such as UK Research Council sponsored Doctoral Training Partnerships (DTPs) or Centres for Doctoral Training (CDTs). These span many of our areas of academic and research strengths. Complete our enquiry form if you want to be notified once applications open to them.

Cardiff University Jameel MA Scholarships

The Centre for the Study of Islam in the UK (Islam-UK Centre) at Cardiff University is pleased to invite applications for the Cardiff University Jameel Scholarships.

Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr yw gwneud cymaint o ymchwil ag sy’n bosib. Mentrwch wrth ystyried a gwneud cais am arian. Hyd yn oed os nad ydych chi’n meddwl eich bod yn bodloni’r meini prawf, efallai cewch synod.

Emma, MA Astudiaethau Canoloesol