Ewch i’r prif gynnwys

Ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig

Mae nifer o ffyrdd i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig, sy'n addas i'r math o gwrs neu raglen ôl-raddedig yr ydych am ei dilyn.

Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr yw gwneud cymaint o ymchwil ag sy’n bosib. Mentrwch wrth ystyried a gwneud cais am arian. Hyd yn oed os nad ydych chi’n meddwl eich bod yn bodloni’r meini prawf, efallai cewch synod.

Emma, MA Astudiaethau Canoloesol

Ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig a addysgir

Mae nifer o ysgoloriaethau, benthyciadau, grantiau a bwrsariaethau ar gael i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig a addysgir.

Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Ysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar

Mae ein Hysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar Prifysgol Caerdydd 2021 ar gael i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cael gradd dosbarth cyntaf.

Ysgoloriaethau MA Jameel

Mae’n bleser gan Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU (Canolfan Islam-UK) wahodd cynigion ar gyfer Ysgoloriaethau MA Jameel.

Vice-Chancellor's International Scholarship

We are offering around £1.5M in funding awards to students across foundation, undergraduate, postgraduate and PhD levels of study.

Benthyciadau a grantiau

Arian meistr Llywodraeth y DU

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr o’r DU/UE, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad meistr Llywodraeth y DU.

Bwrsariaethau

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

An alumni discount scheme for all master’s programmes offered by Cardiff Business School and conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing.

Bwrsariaethau meistr i fyfyrwyr Cymreig

Os ydych yn fyfyriwr Cymreig sy'n dechrau gradd meistr, yna medrwch fod yn gymwys am fwrsariaeth Llywodraeth Cymru.

Ariannu rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Mae sawl ffordd o ariannu rhaglenni ymchwil ôl-raddedig, gan gynnwys ysgoloriaethau, benthyciadau ôl-raddedig ac arian Cyngor Ymchwil.

Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Gweld yr holl ysgoloriaethau doethuriaeth (PhD) sydd ar gael ar hyn o bryd.

Benthyciadau a grantiau

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Benthyciadau doethuriaeth Llywodraeth y DU

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr ymchwil o'r DU/UE, mae’n bosibl y gallwch wneud cais am fenthyciad doethurol i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU.

Cynghorau Ymchwil

Mae’r saith Cyngor Ymchwil yn y DU yn darparu cyllid gan y llywodraeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE yn uniongyrchol i sefydliadau ymchwil.

Os ydych yn astudio cwrs MRes, dylech edrych ar ein cyngor ariannol ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir.

Dulliau eraill o ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig

Unistaff Jobshop

The Jobshop is the student employment service owned and run by Cardiff University Students’ Union and Cardiff University.