Ewch i’r prif gynnwys

Arian

Mae’n debygol y bydd sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig i chi fel myfyriwr ôl-raddedig. Dyma'r opsiynau sydd ar gael gan gynnwys y rhai a gynigir gennym ni a gan sefydliadau allanol.

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Mae sicrhau cyllid yn debygol o fod yn ystyriaeth bwysig i chi fel ôl-raddedigion.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

An award open to UK and EU students intending to study one of our taught master’s degrees.

Arian gan Lywodraeth y DU i ôl-raddedigion ar gyfer graddau meistr

If you're a prospective master’s student from the UK and starting your master’s degree in September 2019 or later, You may be able to apply for a UK Government postgraduate funding for your degree at Cardiff University.

Bwrsariaethau newydd ar gyfer myfyrwyr Ôl-raddedig STEMM

Os ydych yn fyfyriwr o Gymru sy’n dechrau cwrs meistr mewn pwnc STEMM yn 2019, gallech fod yn gymwys i gael bwrsariaeth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Our research-intensive profile and reputation enables us to secure funding for doctoral education from a wide range of sources.

Benthyciadau Llywodraeth y DU i ôl-raddedigion

If you're a prospective student from the UK and starting your master's degree in September 2018 or later, you may be able to apply for a UK Government postgraduate doctoral loan to support your study at Cardiff University.

Dewisiadau nawdd

Cyllid ar gyfer eich gradd ôl-raddedig o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys dyfarniadau, benthyciadau ac ariannu torfol.

Canllaw Amgen ar gyfer Cyllid Ôl-raddedig

Manylion ar sut i chwilio a gwneud cais am ffynonellau amgen o gyllid – yn enwedig elusennau – sydd yn rhoi gwobrwyo myfyrwyr presennol a disgwyliedig.

Erasmus+ Master Loan

If you are a resident of the EU or a participating country then you may be eligible to apply for a loan for a Master’s degree at Cardiff University.

Cardiff University Jameel MA Scholarships

The Centre for the Study of Islam in the UK (Islam-UK Centre) at Cardiff University is pleased to invite applications for the Cardiff University Jameel Scholarships.

Cronfa Ysgoloriaeth Rhyngwladol

Mae dros £2M o ddyfarniadau ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol ar draws pob maes pwnc. Rhagor o wybodaeth am y dyfarniadau a sut i wneud cais

Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr yw gwneud cymaint o ymchwil ag sy’n bosib. Mentrwch wrth ystyried a gwneud cais am arian. Hyd yn oed os nad ydych chi’n meddwl eich bod yn bodloni’r meini prawf, efallai cewch synod.

Emma, MA Astudiaethau Canoloesol