Ewch i’r prif gynnwys

Ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig

Mae nifer o ffyrdd i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig, sy'n addas i'r math o gwrs neu raglen ôl-raddedig yr ydych am ei dilyn.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr ar gyfer ôl-raddedigion i dderbyn diweddariadau am gyfleoedd ariannu, Diwrnodau Agored a llawer mwy.

Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr yw gwneud cymaint o ymchwil ag sy’n bosib. Mentrwch wrth ystyried a gwneud cais am arian. Hyd yn oed os nad ydych chi’n meddwl eich bod yn bodloni’r meini prawf, efallai cewch synod.

Emma, MA Astudiaethau Canoloesol

Cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Cyllid myfyrwyr

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu’n hwyrach, efallai y gallwch wneud cais am gyllid ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr gradd meistr o Gymru

Os ydych yn fyfyriwr Cymreig sy'n dechrau gradd meistr, yna medrwch fod yn gymwys am fwrsariaeth Llywodraeth Cymru.

Cyllid y GIG ar gyfer Therapi Galwedigaethol Cyn-gofrestru a Ffisiotherapi Cyn-gofrestru

Mae bod yn gymwys ar gyfer cyllid y GIG yn amodol ar fyfyrwyr newydd yn ymrwymo ymlaen llaw i weithio yng Nghymru am 18 mis ar ôl cymhwyso.

Bwrsariaethau gwaith cymdeithasol

I ariannu eich gradd gwaith cymdeithasol, gallwch wneud cais i naill ai i sefydliad Gofal Cymdeithasol Cymru neu Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Cyllid Prifysgol Caerdydd

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen meistr gymwys yn 2023/24.

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy’n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy’n bwriadu astudio un o’n graddau meistr a addysgir.

Vice-Chancellor's International Scholarship

We are offering around £1.5M in funding awards to students across foundation, undergraduate, postgraduate and PhD levels of study.

Ysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar

Mae ein Hysgoloriaeth Cwrs Hyfforddiant Bar Prifysgol Caerdydd ar gael i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cael gradd dosbarth cyntaf.

Bwrsariaethau’r Stationers’ Foundation

Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant wedi ffurfio partneriaeth â The Stationers’ Foundation i gynnig dwy fwrsariaeth hael i fyfyrwyr y DU sy’n astudio naill ai Newyddiaduraeth Newyddion neu Newyddiaduraeth Data.

Cyllid ar gyfer rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Cyllid myfyrwyr

Benthyciadau ar gyfer astudiaethau doethurol

Os ydych yn byw fel arfer yn y DU ac yn dechrau eich PhD ym mis Medi 2023, efallai y gallech wneud cais am fenthyciad doethurol i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau.

Cyllid Prifysgol Caerdydd

Mentrau Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil a’n henw da am fod yn ddwys o ran ymchwil yn ein galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Gweld yr holl ysgoloriaethau doethuriaeth (PhD) sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cynghorau Ymchwil

Mae’r saith Cyngor Ymchwil yn y DU yn darparu cyllid gan y llywodraeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr y DU a’r UE yn uniongyrchol i sefydliadau ymchwil.

Ffynonellau cyllid ychwanegol

Unistaff Jobshop

The Jobshop is the student employment service owned and run by Cardiff University Students’ Union and Cardiff University.

Grantiau allanol

Grantiau Sylfaen James Pantyfedwen

Mae Sefydliad James Pantyfedwen yn dyrannu grantiau bob blwyddyn i gefnogi myfyrwyr ôl-raddedig o Gymru sy'n astudio ar gyfer gradd Meistr neu PhD.