Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored Ôl-raddedig

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i gael cymorth a chyngor ar astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae ein Diwrnodau Agored wedi dod i ben ar gyfer 2023. Cofrestrwch i dderbyn ein newyddion diweddaraf, gan gynnwys ein digwyddiadau 2024.

Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Beth i’w ddisgwyl

Learn more about Cardiff University and our courses by joining a wide selection of tours and talks. You can:

  • Cwrdd â'n hacademyddion
  • Darganfod mwy am yr opsiynau ariannu ac ysgoloriaethau sydd ar gael
  • Mynd ar daith dywys o amgylch y campws
  • Sgwrsio â myfyrwyr presennol
  • Cael cyngor gan dimau Cymorth i Fyfyrwyr
  • Ymweld â'n Lolfa arbennig i ôl-raddedigion PhD

Pam astudio gyda ni?

Dewch i wybod sut beth yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig sy'n astudio ac yn ymchwilio ar gampws Parc Cathays, yng nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru.

Dewiswch Brifysgol Caerdydd

Dewch i wybod pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd.

Student support - contact us

Archwilio’r pynciau

Dewch i wybod rhagor am ystod y pynciau rydyn ni’n eu cynnig.

Byw yng Nghaerdydd

Dewch i wybod pam mae prifddinas Cymru’n lle mor ddeniadol.

Ffyrdd eraill o gael gwybod sut beth yw campysau’r Brifysgol

Dyma rai o'r cyfleoedd eraill i ymweld â ni a chael syniad o sut brofiad fydd astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Postgrad Cafe - CARBS PG Teaching Centre

Caffi'r Ôl-raddedigion

Dewch i wybod rhagor am y Brifysgol a chael blas ar fywyd y campws yn ystod taith gerdded.

Virtual tour

Taith rithwir o amgylch y campws

Ewch ar daith ar-lein o amgylch ein campysau, preswylfeydd a dinas Caerdydd trwy ein taith campws rithwir.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiynau am ein digwyddiadau, cysylltwch â'n timau ôl-raddedig.