Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

certificate

9fed yn y DU am allbwn ymchwil

Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf.

star

Achrediad proffesiynol

Achredir pob un o'n graddau meistr a addysgir gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

molecule

Cyfleusterau ymchwil o safon

Ar ôl cael buddsoddiad o dros £20 miliwn, mae ein cyfleusterau'n cynnig amgylchedd gwych am ragoriaeth.

Mae'r rhaglen wedi bod yn gynhwysol a diddorol iawn ac mae'r darlithwyr i gyd yn wych. Maen nhw wedi bod yn hynod o gefnogol ac amyneddgar a bob amser yn gwneud amser i fy ngweld i pan wyf i angen help. Rwyf i wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi caru pob munud yn yr Ysgol Cemeg.
Manita Kalsey, MSc Cemeg Feddyginiaethol

Cyrsiau

Cemeg Uwch (MSc)

Amser llawn

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd ymchwil mewn prifysgolion, asiantaethau’r llywodraeth a chwmnïau gwyddonol ledled y byd.

Cemegol Feddyginiaethol (MSc)

Amser llawn, Rhan amser

Mae cemeg feddyginiaethol yn wyddoniaeth gyffrous sy'n datblygu'n gyflym ac sy'n ymwneud â'r gemeg sy'n sail i ddylunio, darganfod a datblygu cynhyrchion fferyllol newydd.

Bioleg Gemegol (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae gan yr Ysgol Cemeg grŵp ymchwil cryf mewn Bioleg Gemegol. Mae hyn yn cynnwys datblygu ein hymchwil mewn cemeg feddyginiaethol trwy gysylltiadau â’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.

Catalysis yn Sefydliad Catalysis Caerdydd (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae gan yr Ysgol Cemeg gryfderau penodol mewn Catalysis Heterogenaidd, Catalysis Homogenaidd a Gwyddoniaeth Arwynebau, gan gynnwys Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) sy’n bwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Cemeg (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae ymchwil Ysgol Cemeg yn amryfal ei natur ac yn cwmpasu themâu sylfaenol ac ymarferol fel ei gilydd.

Cemeg Anorganig (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Anorganig, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Cemeg Ddamcaniaethaol a Chyfrifiadurol (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae gan yr Ysgol Cemeg dîm ymchwil sy'n ehangu ac sy'n cyflawni ymchwil arloesol mewn Cemeg Damcaniaethol a Chyfrifiadurol, yn creu ymchwil i ddamcaniaethau a chyfrifiannu.

Cemeg Organig Ffisegol (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae gan yr Ysgol Cemeg dîm ymchwil gwyddonol eang ei gwmpas mewn Cemeg Organig Ffisegol, sy’n astudio amrywiaeth o dechnegau a phynciau ymchwil.

Deunyddiau Cyflwr Solid (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae gan yr Ysgol Cemeg sylfaen ymchwil eang mewn deunyddiau uwch, sy’n canolbwyntio ar ddeall priodweddau sylfaenol deunyddiau meddal a solet.

Synthesis Organig (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae gan yr Ysgol Cemeg dîm ymchwil penodol mewn Synthesis Organig, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu dulliau synthetig newydd.

Ein sgyrsiau

Cyflwyniad i'n rhaglenni gradd meistr a addysgir

Dr Tom Tatchell, Rheolwr Addysg a Myfyrwyr, sy'n rhannu popeth sydd angen i chi ei wybod am astudiaethau ôl-raddedig yn yr Ysgol Cemeg yn cynnwys cyfleoedd gyrfa i raddedigion, oriau cyswllt ar gyfer ein rhaglenni gradd a addysgir, y gwahaniaethau rhwng astudio israddedig ac ôl-raddedig, a mwy.

Cemeg Uwch (MSc)

Mae Dr Niklaas Buurma yn trafod sut mae’r cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd ymchwil mewn prifysgolion, asiantaethau’r llywodraeth a chwmnïau gwyddonol ledled y byd.

Cemeg Feddyginiaethol (MSc)

Mae Dr Michaela Serpi yn egluro sut mae cemeg feddyginiaethol yn wyddoniaeth sy'n datblygu'n gyflym ac yn ymwneud â'r gemeg sy'n sail i ddylunio, darganfod a datblygu cynhyrchion fferyllol newydd.

For more helpful videos by staff and students, head to our YouTube channel and our 'Postgraduate chemistry at Cardiff' playlist.

Ein Hysgol

Mae gan ein Hysgol enw da byd-eang am ragoriaeth ymchwil, gyda chymuned fywiog ac amrywiol o fyfyrwyr ôl-raddedig. Cewch archwilio ein cyfleusterau a chael rhagor o wybodaeth am yr Ysgol ac ymchwil yn cynnwys Sefydliad Catalysis Caerdydd.

Rebekah yn rhannu ei phrofiadau fel myfyriwr cemeg ôl-raddedig.

Mae’r myfyriwr MChem a PhD Rebekah Taylor yn esbonio pam ddewisodd hi astudio cemeg yng Nghaerdydd ac yn rhannu cyngor defnyddiol i fyfyrwyr sy’n ystyried astudio gyda ni, gan gynnwys gwybodaeth am gefnogaeth i fyfyrwyr, y sgiliau a gafodd hi yn ystod ei gradd a dinas Caerdydd.

virtual-tour

Ewch ar daith 360

Ewch i gael golwg ar ein cyfleusterau a mwy gyda’n taith 360.

Facilities

Cyfleusterau

O’r technegau dadansoddol diweddaraf i alluoedd gweithdy gwyddonol arbenigol, mae'r cyfleusterau hyn yn sail i'n holl weithgareddau.

Close-up of green liquids in glass phials

Cyhoeddiadau diweddar

Porwch drwy ein cyhoeddiadau am fanylion ar sut rydym ni'n mynd i'r afael â rhai o gwestiynau pwysicaf yr 21ain ganrif.

Student testing a catalyst in a lab

Sefydliad Catalysis Caerdydd

Rydym ni’n gwella dealltwriaeth o gatalysis, yn datblygu prosesau catalytig newydd gyda diwydiant ac yn hyrwyddo ei defnydd fel technoleg gynaliadwy.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn a chewch ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau ôl-raddedig a’n meini prawf derbyn ar gyfer 2023/24.