Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio diwydiannol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn darparu arbenigedd a chyfleusterau ymchwil i helpu i gefnogi busnesau a sefydliadau o bob maint ar amrywiaeth eang o brosiectau a mentrau.

Mae'r Brifysgol wedi chwarae rôl allweddol wrth gefnogi diwydiant lleol ers iddi gael ei sefydlu yn 1884, pan sefydlwyd mwyngloddio a pheirianneg fel pynciau hanfodol. Heddiw, rydym yn un o’r Ysgolion Peirianneg gorau am ansawdd ymchwil ac ar y brig am effaith ein hymchwil, sy'n adlewyrchu ein cysylltiadau cryf iawn â byd diwydiant.

Y Rhyngwyneb Busnes

Mae’r Rhyngwyneb Busnes yn cysylltu busnesau a sefydliadau o bob maint yn syth i ganol yr Ysgol Peirianneg. O weithio gydag ymchwilwyr i weithio gyda myfyrwyr, o gael mynediad i’n cyfleusterau i gyfnewid gwybodaeth a datblygiad proffesiynol. Rydym yn hwyluso cydweithrediad a mynediad at arbenigedd a chyfleusterau. Gan adeiladu ar ein cofnod o gysylltiadau cryf gyda diwydiant, gallwn ddod o hyd i atebion a ellir eu haddasu i ofynion eich busnes neu sefydliad.