Ewch i’r prif gynnwys

Pori drwy ddewisiadau llety

Gydag amrywiaeth o wahanol ddewisiadau llety, gallwch wneud cais am ystafell sy'n gweddu orau o ran yr hyn sydd orau gennych, eich diddordebau a’ch cyllideb. Bydd byw yn  neuaddau neu dai'r Brifysgol yn wahanol i fyw gartref, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwybod sut beth yw bywyd mewn llety i fyfyrwyr.

Os oes gennych gwestiynau am ein llety neu wneud cais, cysylltwch ar bob cyfrif.

1 i 19 o 19 canlyniad chwilio


Adam Street Gardens

Adam Street Gardens

Mae Adam Street Gardens yn cynnig cartref i fyfyrwyr yng nghanol y ddinas gydag ardal gymunedol ar y safle a champfa gyda chyfarpar da yn rhad ac am ddim. Mae'r neuadd hon yn arbennig o gyfleus i fyfyrwyr sy'n astudio Mathemateg, Peirianneg, Ffiseg a Seryddiaeth neu Gyfrifiadureg.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 20 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 50 munud

De Talybont

De Talybont

Rhan o gyfadeiladau Tal-y-bont, sef y mwyaf o neuaddau preswyl y Brifysgol.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 20 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 25 munud

Gogledd Talybont

Gogledd Talybont

Mae Gogledd Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y brifysgol.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 25 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

Llys Cartwright

Llys Cartwright

Neuadd breswyl fychan sy’n agos i siopau ac amwynderau ar Heol Albany.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 20 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

Llys Senghennydd

Llys Senghennydd

Neuadd breswyl fawr sy’n agos iawn i ganol y ddinas a champws Parc Cathays.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 10 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 35 munud

Llys Talybont

Llys Talybont

Rhan o gyfadeiladau Talybont, sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 15 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

Neuadd Aberconwy

Neuadd Aberconwy

Drws nesaf i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fyr o Gampws Parc Cathays.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 10 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 25 munud

Neuadd Aberdâr

Neuadd Aberdâr

Ein hunig breswylfa i fenywod, mewn lleoliad delfrydol yn union wrth ymyl Campws Parc Cathays.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 3 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

Neuadd Colum

Neuadd Colum

Mae’r neuadd gyferbyn i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fer o gampws Parc Cathays.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 10 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 25 munud

Neuadd Gordon

Neuadd Gordon

Neuadd fechan mewn ardal breswyl sy’n gyfleus os ydych yn astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 10 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 40 munud

Neuadd Hodge

Neuadd Hodge

Neuadd breswyl ôl-raddedig fechan yn agos i Lyfrgell y Dyniaethau ac yn daith gerdded fyr o gampws Parc Cathays.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 5 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

Neuadd Roy Jenkins

Neuadd Roy Jenkins

Neuadd breswyl fechan gyda lleoedd parcio, yn agos i siopau.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 15 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 20 munud

Neuadd Senghennydd

Neuadd Senghennydd

Neuadd breswyl fach sy’n arlwyo’n rhannol ac sy’n agos iawn i Ganol y Ddinas a champws Parc Cathays.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 10 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 35 munud

Neuadd y Brifysgol

Neuadd y Brifysgol

Neuadd breswyl fawr gyda gwasanaethau bysiau yn gweithredu rhwng Neuadd y Brifysgol a champysau Parc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 35 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 25 munud

Porth Talybont

Porth Talybont

Yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 30 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

Tai Myfyrwyr (Heol Colum/Plas Colum)

Tai Myfyrwyr (Heol Colum/Plas Colum)

Yn ddelfrydol ar gyfer campws Parc Cathays a chanol y ddinas.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 10 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 30 munud

Tai Myfyrwyr (Y Pentref)

Tai Myfyrwyr (Y Pentref)

Perffaith ar gyfer campws Parc Cathays a chanol y ddinas.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 15 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 35 munud

Tŷ Clodien

Tŷ Clodien

Yn breswylfa fodern sy’n berffaith ar gyfer y rheiny sy’n astudio ar gampws Parc y Mynydd Bychan.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 25 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 5 munud

Tŷ Pont Haearn

Tŷ Pont Haearn

Mae Tŷ Pont Haearn wedi’i leoli yng nghanol y ddinas, o fewn pellter cerdded i Gampws Parc Cathays ac yn arbennig o gyfleus i fyfyrwyr sy’n astudio yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant. Mae ganddo ei ardal gymunedol ei hun ar y safle gyda pharth Playstation ac ardaloedd astudio, felly lle gwych i gymdeithasu ac ymlacio.

 • Amser cerdded i Prif Adeilad: icon-walking 20 munud

 • Amser cerdded i campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty): icon-walking 50 munud