Ewch i’r prif gynnwys

Pori drwy ddewisiadau llety

Gydag amrywiaeth o wahanol ddewisiadau llety, gallwch wneud cais am ystafell sy'n gweddu orau o ran yr hyn sydd orau gennych, eich diddordebau a’ch cyllideb. Bydd byw yn  neuaddau neu dai'r Brifysgol yn wahanol i fyw gartref, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwybod sut beth yw bywyd mewn llety i fyfyrwyr.

Os oes gennych gwestiynau am ein llety neu wneud cais, cysylltwch ar bob cyfrif.

Filter results
Neuadd Colum

Neuadd Colum

Mae’r neuadd gyferbyn i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fer o gampws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Neuadd Hodge

Neuadd Hodge

Neuadd breswyl ôl-raddedig fechan yn agos i Lyfrgell y Dyniaethau ac yn daith gerdded fyr o gampws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.25 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Neuadd Gordon

Neuadd Gordon

Neuadd fechan mewn ardal breswyl sy’n gyfleus os ydych yn astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 2 milltir
Tŷ Liberty

Tŷ Liberty

Yn breswylfa fodern sy’n berffaith ar gyfer y rheiny sy’n astudio ar gampws Parc y Mynydd Bychan.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1.25 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 0.25 milltir
Neuadd Aberdâr

Neuadd Aberdâr

Mae ein preswylfa i fenywod yn unig, wedi ei lleoli yn agos i gampws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.2 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Porth Talybont

Porth Talybont

Yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir
Gogledd Talybont

Gogledd Talybont

Mae Gogledd Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1.25 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir
Llys Talybont

Llys Talybont

Rhan o gyfadeiladau Talybont, sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir
De Talybont

De Talybont

Yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Neuadd Aberconwy

Neuadd Aberconwy

Drws nesaf i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fyr o Gampws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Neuadd y Brifysgol

Neuadd y Brifysgol

Neuadd breswyl fawr gyda gwasanaethau bysiau yn gweithredu rhwng Neuadd y Brifysgol a champysau Parc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Llys Cartwright

Llys Cartwright

Neuadd breswyl fychan sy’n agos i siopau ac amwynderau ar Heol Albany.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir
Neuadd Senghennydd

Neuadd Senghennydd

Neuadd breswyl fach sy’n arlwyo’n rhannol ac sy’n agos iawn i Ganol y Ddinas a champws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.75 milltir
Llys Senghennydd

Llys Senghennydd

Neuadd breswyl fawr sy’n agos iawn i ganol y ddinas a champws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.75 milltir
Neuadd Roy Jenkins

Neuadd Roy Jenkins

Neuadd breswyl fechan gyda lleoedd parcio, yn agos i siopau.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1 milltir
Tai Myfyrwyr (Y Pentref)

Tai Myfyrwyr (Y Pentref)

Perffaith ar gyfer campws Parc Cathays a chanol y ddinas.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.75 milltir
Tai Myfyrwyr (Heol Colum/Plas Colum)

Tai Myfyrwyr (Heol Colum/Plas Colum)

Yn ddelfrydol ar gyfer campws Parc Cathays a chanol y ddinas.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir