Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Gydag enw da rhyngwladol am ragoriaeth mewn ymchwil ac addysgu, mae yma amgylchedd cyffrous a rhyngddisgyblaethol sy'n cynnig cyfle i fyfyrwyr fynd ar drywydd eu diddordeb mewn ieithoedd a diwylliant.

people

Ennill profiad hanfodol

Gallwch ddod yn fentor myfyrwyr gyda’n Cynllun Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern neu fel llysgennad iaith dros Lwybrau at Ieithoedd Cymru.

tick

Rhagoriaeth ymchwil

Yn 9fed ar gyfer effaith ein hymchwil ac yn 11eg ar gyfer ein hamgylchedd ymchwil (Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth, REF 2021).

globe

Cymuned amrywiol

Rydym yn denu ystod eang o fyfyrwyr rhyngwladol ac o’r DU bob blwyddyn sy'n ffynnu yn ein hamgylchedd ôl-raddedig amrywiol.

Cyrsiau

Astudiaethau Cyfieithu (MA)

Amser llawn, Rhan amser

Fe gewch chi hyfforddiant craidd o ran theori ac ymarfer cyfieithu a gweithio trwy gyfrwng iaith sy’n addas i chi.

Diwylliannau Byd-eang (MA)

Amser llawn

Datblygwch eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r diwydiannau creadigol a diwylliannol mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol

Astudiaethau Iaith a Chyfieithu (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae gennym ddiwylliant ymchwil cryf, deallusol ysgogol a bywiog y mae ôl-raddedigion yn cael eu hymsefydlu a’u hymgorffori iddo.

Ein cyflwyniadau

Croeso i astudiaethau cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored cyfieithu, gyda Dr Cristina Marinetti, yn rhoi blas ar ein cwrs cyfieithu ôl-raddedig, sut rydym ni'n addysgu a'r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael fel rhan o'ch gradd.

Croeso i ddiwylliannau byd-eang ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae’r cyflwyniad diwrnod agored diwylliannau byd-eang hwn, gyda'r Athro David Clarke, yn rhoi trosolwg o'r rhaglen, yn egluro sut y byddwch chi'n cael eich asesu, yn cyflwyno'r arbenigwyr iaith a diwylliant a fydd yn eich dysgu chi ac yn trafod pa yrfaoedd allai ddilyn y radd hon.

Byd o bosibiliadau

Four students sat on a sofa talking

Dysgu gyda ni cyn ymuno â ni

O iechyd i’r system gyfiawnder, o’r sector gwirfoddol i chwaraeon a’r celfyddydau, rydym i gyd yn byw ac yn gweithio’n fwyfwy mewn cyd-destunau lle mae pobl yn siarad mwy nag un iaith. Rydym yn cynnig y cwrs ar-lein am ddim, Gweithio gyda Chyfieithu, mewn cydweithrediad â Future Learn. Mae'r cwrs a sefydlwyd yn 2016, yn pwysleisio pwysigrwydd cyfieithu a hyd yma, mae dros 50,000 o bobl wedi ei ddilyn.

Students look at a laptop

Ble gall ieithoedd fynd â chi

Mae nifer o’n myfyrwyr graddedig yn byw bywydau cyffrous, amlieithog mewn gwledydd ar draws y byd. Maent yn gweithio ym maes diplomyddiaeth, TG, chwaraeon rhyngwladol, gweithgynhyrchu, y lluoedd arfog, cyfrifeg, y gyfraith, dadansoddi ariannol, ymgynghoriaeth rheoli a busnes rhyngwladol. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Male tutor helps two students

Ein cyfleoedd ymchwil

Mae ein hamgylchedd amlddisgyblaethol yn denu amrywiaeth o grantiau ymchwil a buddsoddiadau ac mae iddo enw da am ansawdd. Rydym ni'n cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil amser llawn a rhan-amser dan faner Astudiaethau Iaith a Chyfieithu. Trefnir ein hymchwil dan dair thema: Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol; Hanes a Threftadaeth; ac Astudiaethau Ardal Byd-eang Seiliedig ar Iaith.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school

Gweld ein cyrsiau a addysgir ym maes ieithoedd modern a chyfieithu

Edrychwch ar ein holl gyrsiau ôl-raddedig.

book

Gweld ein cyrsiau ymchwil ym maes ieithoedd modern a chyfieithu

Edrychwch ar ein holl gyrsiau ôl-raddedig.

mobile-message

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.