Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

briefcase

Cysylltiadau cryf gyda diwydiant

Mae ein cysylltiadau gyda busnesau ac asiantaethau'r llywodraeth yn sicrhau ansawdd a pherthnasedd ein cyrsiau.

star

Cynnwys y cyrsiau ar flaen y gad

Mae ein rhagleni gradd meistr yn mynd i’r afael â materion cyfoes ym meysydd yr amgylchedd, polisi ac ymchwil.

certificate

Enw da rhyngwladol

Ystyrir bod 100% o’n hymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol, gan ein gosod yn 2il yn y DU am Systemau Daear a Gwyddorau Amgylcheddol (REF, 2021).

Roedd natur ymarferol y cwrs a’r dysgu trwy brofiad yn golygu fy mod, wrth adael a chychwyn ar fy swydd ‘go iawn’ gyntaf, nid yn unig yn teimlo’n barod i gyflawni’r tasgau dan sylw, ond hefyd fel petai gennyf fi eisoes brofiad o weithio yn y diwydiant.
Rhian Lynes, MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol

Cyrsiau

Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol (MSc)

Amser llawn

Mae ffocws galwedigaeth i’n gradd MSc mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol ac mae’n darparu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth gydag chwmnïau ymgynghori geo-amgylcheddol a geo-dechnegol ac asiantaethau amgylcheddol y llywodraeth.

Dŵr mewn Byd sy’n Newid (MSc)

Amser llawn

Mae’r cwrs proffesiynol hwn i raddedigion o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau'n cynnig trosolwg eang broblemau dŵr byd-eang a hyfforddiant mewn sgiliau allweddol ar newid yn yr hinsawdd a'r cylch dŵr, sy'n gynyddol angenrheidiol ar gyfer bod yn arweinydd dŵr.

Peryglon Amgylcheddol (MSc)

Amser llawn

Mae’r cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth ddatblygedig o beryglon amgylcheddol ac arbenigedd technegol wrth asesu risgiau, ac mae’n canolbwyntio ar y dulliau sydd eu hangen i ddadansoddi peryglon y gorffennol a rhagweld peryglon yn y dyfodol.

Gwyddorau'r Ddaear (PhD, MPhil)

Amser llawn, rhan-amser

Mae ein graddau ôl-raddedig Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol llawn amser, gyda goruchwyliwr academaidd i’ch llywio i ganfod meysydd catalysis newydd a chyffrous.

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Ddaeareg Amgylcheddol Gymhwysol (MSc)

Mae Dr Peter Brabham yn esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am ein rhaglen radd â ffocws galwedigaethol mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol.

Dŵr mewn Byd sy’n Newid (MSc) a Peryglon Amgylcheddol (MSc)

Mae Dr Tristram Hales yn rhoi blas i chi o'r hyn i'w ddisgwyl ar ein dwy raglen gradd meistr newydd mewn Dŵr mewn Byd sy'n Newid a Pheryglon Amgylcheddol.

Mae safon ymchwil a chyfleusterau Prifysgol Caerdydd yn rhagorol, ac ar ôl cwblhau fy ngradd yma, roeddwn yn gwybod bod Caerdydd yn ddinas wych i fyw a gweithio. Yn ystod fy PhD rwyf wedi cael profiad academaidd gwerth chweil ac wedi mwynhau awyrgylch cefnogol gyda llawer o gefnogaeth.
Bethan, PhD Gwyddorau’r ddaear

Ein Hysgol a'n myfyrwyr

Environmental Geographers studying the River Tawe

Straeon graddedigion

Darllenwch straeon gan ein graddedigion diweddar, yn disgrifio eu llwybrau gyrfa ers gadael Ysgol Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol.

Cyfleusterau

O’r technegau dadansoddol diweddaraf i long ymchwil arfordirol, mae ein cyfleusterau’n cefnogi ymchwil a gweithgareddau addysgu ym mhob rhan o’r Ysgol.

Four students in a study space discussing a project. They are sitting at a table and all have their laptops open.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan o’n holl arferion a gweithgareddau.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn a chewch ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

certificate

Gweld graddau a addysgir

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir a'n meini prawf derbyn.

certificate

Gweld graddau ymchwil

Archwiliwch ein prosiectau ymchwil ôl-raddedig a'n cyfleoedd efrydiaeth.