Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

certificate

Mae cymwysterau proffesiynol

Mae cymwysterau proffesiynol uwch sydd wedi'u hymgorffori yn ein rhaglenni yn eich galluogi i arbenigo mewn maes penodol sydd o ddiddordeb i chi.

briefcase

96% cyflogaeth

Roedd 96% o’n graddedigion mewn swyddi hynod fedrus 15 mis ar ôl i’w cwrs ddod i ben (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

academic-school

Cyfleuster optometreg gwerth £22 miliwn

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn gyda chlinig llygaid ar y safle.

certificate

Rhaglenni Optometreg MOptom newydd

Nid oes angen blwyddyn cyn-cofrestru ar wahân ar ôl cwblhau'r cyrsiau, felly byddwch yn cymhwyso’n optometrydd pan fyddwch yn graddio.

people

Staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at gynllunio a chyflwyno cyrsiau

Mae'r rhan fwyaf o'n staff addysgu yn ymchwilwyr ymarferol ac, mewn sawl achos, arbenigwyr arweiniol yn eu meysydd.

rosette

Yn y 2 uchaf

Dysgwch yn un o'r Ysgolion Optometreg mwyaf blaenllaw yn y DU, yn yr ail safle yn Complete University Guide 2024

Mae astudio optometreg yng Nghaerdydd wedi bod yn brofiad gwych i mi. Ochr yn ochr â defnyddio technolegau optometrig uwch a gweithio gyda chleifion go iawn, yr elfen orau i mi yw’r ymdeimlad o gymuned ymysg y myfyrwyr, y darlithwyr a’r goruchwylwyr.
Elicia Perkins - myfyriwr graddedig optometreg

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Optometreg (MOptom)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y rhaglen hon yn rhoi'r wybodaeth wyddonol a chlinigol i chi gofrestru yn optometrydd gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol.

Optometreg Blwyddyn Ragarweiniol (MOptom)

Amser llawn, 5 blwyddyn

Mae'r rhaglen hon yn cynnwys blwyddyn sylfaen ac yna ein rhaglen MOptom 4 blynedd, a bydd yn rhoi'r wybodaeth ofynnol i chi gofrestru fel optometrydd.

Ein fideos

Dyma farn ein myfyrwyr

Rydym yn Ysgol gyfeillgar, arloesol a chroesawgar sy'n angerddol dros optometreg. Rydym yn falch o’n cymuned gref o fyfyrwyr ac yn aml, mae ein myfyrwyr a’n graddedigion yn disgrifio astudio yma fel ‘amgylchedd teuluol’. Dewch i glywed beth mae rhai o'n myfyrwyr yn ei ddweud am astudio yma.

Myfyriwr rhyngwladol sy'n astudio optometreg

Myfyriwr rhyngwladol sy'n astudio optometreg Mae'r myfyriwr rhyngwladol 2il flwyddyn, Douglas o Singapôr, yn adrodd ei hanes o deithio i Gymru i astudio optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Beth yw Optometrydd?

Mae rôl optometrydd yn ehangu – darganfyddwch ragor am y proffesiwn gofal iechyd cyffrous hwn.

Ein Hysgol

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn ac ar Gampws Arloesedd Parc Maendy. Rydym mewn man cyfleus ger adeiladau academaidd eraill, Undeb y Myfyrwyr, siopau canol y ddinas, parcdir deniadol a nifer o breswylfeydd myfyrwyr.

Ynghyd â'n cyfleusterau ymchwil rhagorol, mae gennym hefyd gyfleusterau israddedig pwrpasol i wneud yn siŵr y cewch y profiad gorau posibl, gan gynnwys ein clinig llygaid pwrpasol sydd ar agor i'r cyhoedd ac sy'n cynnig lleoliadau mewnol i fyfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth

ug wEB 2

Ein cyrsiau

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau israddedig, ôl-raddedig a addysgir, ymchwil ôl-raddedig a DPP.

Ein Hysgol

Ein Hysgol

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol, gan gynnwys ein cyfleusterau, ein hymchwil a’n clinig llygaid sydd gennym ar y safle.

Facebook

Facebook

Edrychwch ar ein tudalen Facebook i gael newyddion, lluniau a newyddion yr Ysgol.

Twitter logo

Twitter

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gan yr Ysgol.

Mae'r cwrs optometreg yng Nghaerdydd heb ei ail. Mae ansawdd yr ymchwil sy'n cael ei chynnal yn rhagorol, ac mae hynny'n amlygu ei hun yn ansawdd yr addysgu; roeddwn bob amser yn teimlo fy mod wedi fy amgylchynu gan athrawon, darlithwyr a goruchwylwyr sydd wir yn angerddol am yr hyn maent yn ei wneud.
Drew Johnson - myfyriwr graddedig optometreg

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Library students

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

academic-school

Gweld ein cyrsiau optometreg

Archwilio ein cyrsiau

icon-chat

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - @SchoolOfOptom.