Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

1af yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2021 ein rhaglen Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc) yw’r un orau yn y DU (*fel sefydliad sy’n cynnig Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu o dan y categori Technoleg Feddygol).

people

Ein cysylltiadau

Mae gennym gysylltiadau agos â Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion a chyrff proffesiynol allweddol eraill.

globe

Rydym yn rhyngwladol

Rydym wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngwladol.

location

Ein lleoliad

Mae prif adeilad ein Hysgol yng nghalon ysbyty mwyaf Cymru – felly byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gofal iechyd go iawn o'r diwrnod cyntaf un.

tick

Caiff ein rhaglen ei hariannu

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

building

Ein cyfleusterau

Mae ein hystafelloedd efelychu a’n cyfarpar blaengar yn adlewyrchu’r amgylcheddau gofal iechyd lle byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, ac yn y pen draw, yn mynd yn eich blaen i fod yn weithwyr proffesiynol cymwys.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Wedi’i dilysu gan Fwrdd Radiograffeg Cyngor y Proffesiynau Gofal Iechyd a Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion, mae’r rhaglen Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc) yn cynnig cyfleoedd gyrfa ardderchog.

Ymarfer Cynorthwyydd Radiograffig (Delweddu Clinigol) (CertHE)

Amser llawn, 1 blwyddyn

Mae’r rhaglen Ymarferydd Cynorthwyol yn gwrs wasanaeth mewnol, amser llawn diwrnod astudio wedi’i ddylunio ar gyfer gweithwyr cefnogi'r GIG sy’n dymuno datblygu eu sgiliau a rôl fel aelod o’r tîm radiograffeg.

Ein sgwrs

Mae'r Tiwtor Derbyn Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc), Gareth Thomas, yn rhoi trosolwg o'r cwrs - o'r ffordd y caiff ei strwythuro, i roi cyngor ar sut i wneud cais.

Mae mynd ar leoliad yn gyfle gwych i roi’r hyn rwyf wedi’i ddysgu ar waith a magu fy hyder.
Lleucu Myfyriwr Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc).

Cewch glywed gan un o'n myfyrwyr

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc), Calum, yn siarad am ei brofiad o astudio gyda ni.

Mae gen i'r hyder nawr i fynd i helpu pobl.
Ashleigh Myfyriwr Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc).

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Llyfrgell Campws y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Lolfa IV

Mae ein man hamdden a chaffeteria hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan.

Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn? Gyda chyrsiau hygyrch, darlithwyr ysbrydoledig, a gwneud ffrindiau oes, rhyddhewch eich potensial gyda ni a dechrau gyrfa y byddwch chi'n ymfalchïo ynddo.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Gweld ein cyrsiau radiograffeg

Archwilio ein cyrsiau

Download icon

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

Gallai fod diddordeb gennych hefyd yn

Student at a computer

Ymarfer Gofal Llawdriniaethol

Yn ôl Tablau Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2020, ein rhaglen yw’r un orau yng Nghymru.