Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

1af yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2021 ein rhaglen Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc) yw’r un orau yn y DU (*fel sefydliad sy’n cynnig Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu o dan y categori Technoleg Feddygol).

people

Ein cysylltiadau

Mae gennym gysylltiadau agos â Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion a chyrff proffesiynol allweddol eraill.

globe

Rydym yn rhyngwladol

Rydym wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngwladol.

location

Ein lleoliad

Mae prif adeilad ein Hysgol yng nghalon ysbyty mwyaf Cymru – felly byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gofal iechyd go iawn o'r diwrnod cyntaf un.

tick

Caiff ein rhaglen ei hariannu

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

building

Ein cyfleusterau

Mae ein hystafelloedd efelychu a’n cyfarpar blaengar yn adlewyrchu’r amgylcheddau gofal iechyd lle byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, ac yn y pen draw, yn mynd yn eich blaen i fod yn weithwyr proffesiynol cymwys.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Wedi’i dilysu gan Fwrdd Radiograffeg Cyngor y Proffesiynau Gofal Iechyd a Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion, mae’r rhaglen Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc) yn cynnig cyfleoedd gyrfa ardderchog.

Ymarfer Cynorthwyydd Radiograffig (Delweddu Clinigol) (CertHE)

Amser llawn, 1 blwyddyn

Mae'r rhaglen Ymarferydd Cynorthwyol yn gwrs amser llawn y byddwch yn cael ei wneud ochr yn ochr â'ch swydd. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr cymorth y GIG sy'n dymuno datblygu eu sgiliau a'u rôl fel aelod o'r tîm radiograffeg.

Ein sgwrs

Mae'r Tiwtor Derbyn Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc), Gareth Thomas, yn rhoi trosolwg o'r cwrs - o'r ffordd y caiff ei strwythuro, i roi cyngor ar sut i wneud cais.

Mae mynd ar leoliad yn gyfle gwych i roi’r hyn rwyf wedi’i ddysgu ar waith a magu fy hyder.
Lleucu Myfyriwr Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc).

Cewch glywed gan un o'n myfyrwyr

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc), Calum, yn siarad am ei brofiad o astudio gyda ni.

Mae gen i'r hyder nawr i fynd i helpu pobl.
Ashleigh Myfyriwr Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc).

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Llyfrgell Campws y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Lolfa IV

Mae ein man hamdden a chaffeteria hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan.

Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn? Gyda chyrsiau hygyrch, darlithwyr ysbrydoledig, a gwneud ffrindiau oes, rhyddhewch eich potensial gyda ni a dechrau gyrfa y byddwch chi'n ymfalchïo ynddo.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio ac Addasu.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Ein rhaglen Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu (BSc)

Ewch i'n tudalen rhaglen i gael gwybod am ofynion mynediad, ffioedd dysgu a mwy.

Download icon

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

Gallai fod diddordeb gennych hefyd yn

Student at a computer

Ymarfer Gofal Llawdriniaethol

Yn ôl Tablau Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2020, ein rhaglen yw’r un orau yng Nghymru.