Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Mae ein myfyrwyr yn cael budd o addysgu rhagorol a gwaith ymarferol mewn amgylchedd ymchwil arloesol.

Mae ymchwil gweithredol yn yr Ysgol yn caniatáu i ddarganfyddiadau newydd mewn optometreg raeadru at ein myfyrwyr a'r cyhoedd a fydd yn elwa arnyn nhw. Mae ymglymiad staff addysgu â'r ymchwil hefyd yn sicrhau bod ein rhaglenni addysgu'n esblygu'n barhaus i sicrhau bod gan ein graddedigion y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol mewn proffesiwn sy'n newid yn gyflym.

Mae asesiad 'Rhagorol' annibynnol ein haddysgu yn dyst i ansawdd ac ymroddiad ein staff addysgu. Mae myfyrwyr hefyd yn cael budd o ddysgu yn ein hadeilad Optometreg pwrpasol sy'n cynnwys y labordai a'r cyfarpar diweddaraf.

Yn ein cwrs gradd israddedig, rydym ni'n gosod pwyslais mawr ar agweddau ymarferol optometreg, gyda myfyrwyr yn treulio amser sylweddol yn y clinig llygaid ar y safle. Mae'r clinig ar agor i'r cyhoedd, gan gynnwys plant ac oedolion ag anghenion arbennig.

Bydd myfyrwyr ymchwil yn cael profiad o weithio gydag arweinwyr ymchwil byd-enwog, ynghyd â'u timau a'u cydweithwyr, gan ennill y sgiliau angenrheidiol i ddilyn gyrfa academaidd lwyddiannus ar ôl cwblhau'r radd

Caiff optometryddion sy'n ymarfer hefyd gofrestru ar ein rhaglen addysg ôl-raddedig, er mwyn gweithio at sicrhau'r cymwysterau clinigol diweddaraf, sy'n gynyddol bwysig ar gyfer gwella a chynnal arbenigedd clinigol mewn proffesiwn sy'n ehangu'n barhaus.

Israddedig

Bydd ein gradd BSc Optometreg yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i raddio fel optometrydd cyn-gofrestru a chychwyn ar eich hyfforddiant terfynol dan oruchwyliaeth optometrydd sy’n ymarfer.

Ôl-raddedig a addysgir

Rydym ni’n darparu cymwysterau ôl-raddedig o ansawdd uchel mewn amgylchedd hyblyg a chefnogol.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn canolbwyntio ar ymchwil annibynnol, gyda myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan academyddion rhagorol gan arwain at PhD.

Datblygu proffesiynol parhaus

Rydym ni’n cynnig ystod eang o gyrsiau byr i optometryddion a gweithwyr gofal llygaid proffesiynol yn y DU ac yn rhyngwladol.