Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Yn ogystal â’n rhaglen optometreg flaenllaw israddedig, rydym yn cynnig rhaglenni optometreg ôl-raddedig amser llawn a rhan-amser hyblyg. Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd ymchwil sy'n rhychwantu ystod amrywiol o ddisgyblaethau gwyddoniaeth sylfaenol a chlinigol.

Israddedig

Bydd ein rhaglenni MOptom yn rhoi'r wybodaeth wyddonol a chlinigol i chi gofrestru yn optometrydd.

Ôl-raddedig a addysgir

Rydym ni’n darparu cymwysterau ôl-raddedig o ansawdd uchel mewn amgylchedd hyblyg a chefnogol.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn canolbwyntio ar ymchwil annibynnol, gyda myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan academyddion rhagorol gan arwain at PhD.