Ewch i’r prif gynnwys

Bywyd myfyrwyr

Gwnewch y mwyaf o’r cyfleoedd a phrofiadau cyffrous sydd ar gael i chi ar y campws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Rydym yma i'ch helpu i lwyddo a gwneud y gorau o'ch bywyd fel myfyriwr. Mae ein gwasanaethau cymorth diduedd a chyfrinachol am ddim wedi'u lleoli yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr, adeilad eiconig sydd wrth wraidd Campws Parc Cathays.

Yn darparu adloniant, bwyd a diod, clybiau a chymdeithasau, gwasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth.

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw i gyfri’r ceiniogau.

Rydym yn cynnig mwy na 60 o glybiau chwaraeon yn amrywio o bêl-droed a thennis i grefft ymladd a chwaraeon dŵr.

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.

Gydag 1.3m o lyfrau, rhwydwaith TG cyflym a diwifr, cyfleusterau astudio pwrpasol, rydym yn sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i gefnogi eich dysgu.

Parc Cathays neu Parc y Mynydd Bychan? Darganfyddwch pa un o’r ddau gampws mawr cyfleus y byddwch chi’n astudio ynddo.

Dysgwch sut mae modd byw, cymdeithasu ac astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dysgwch am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr, a'r rôl sydd gennych o ran gwneud yn fawr o'ch cyfnod gyda ni.

Mae Caerdydd wedi'i lleoli yn Ne Cymru ac yn hygyrch o nifer o leoedd yn y DU ac yn rhyngwladol.