Ewch i’r prif gynnwys

Bywyd myfyrwyr

Gwnewch y mwyaf o’r cyfleoedd a phrofiadau cyffrous sydd ar gael i chi ar y campws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Rydym yma i'ch helpu i lwyddo a gwneud y gorau o'ch bywyd fel myfyriwr. Mae ein gwasanaethau cymorth diduedd a chyfrinachol am ddim wedi'u lleoli yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr, adeilad eiconig sydd wrth wraidd Campws Parc Cathays.

Yn cynnig cyfuniad cyffrous o adloniant, clybiau a chymdeithasau, yn ogystal ag ystod o wasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth.

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw i gyfri’r ceiniogau.

Rydym yn cynnig mwy na 60 o glybiau chwaraeon yn amrywio o bêl-droed a thennis i grefft ymladd a chwaraeon dŵr.

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.

Gydag 1.3m o lyfrau, rhwydwaith TG cyflym a diwifr, cyfleusterau astudio pwrpasol, rydym yn sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i gefnogi eich dysgu.

Parc Cathays neu Parc y Mynydd Bychan? Darganfyddwch pa un o’r ddau gampws mawr cyfleus y byddwch chi’n astudio ynddo.

Mae cyfleoedd niferus i ddysgu Cymraeg a chael eich trochi yn niwylliant bywiog Cymraeg Caerdydd

Dewch i wybod am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a'r rôl sydd gennych chi o ran manteisio ar eich amser gyda ni i’r eithaf.