Ewch i’r prif gynnwys

Bywyd myfyrwyr

Gwnewch y mwyaf o’r cyfleoedd a phrofiadau cyffrous sydd ar gael i chi ar y campws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Yn amlinellu’r rolau, cyfrifoldebau a’r disgwyliadau sydd gennym i sicrhau eich bod yn cael profiad o ansawdd uchel gyda ni.

Cefnogaeth i fyfyrwyr gydag anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl.

Yn darparu adloniant, bwyd a diod, clybiau a chymdeithasau, gwasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth.

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.

Rydym yn cynnig mwy na 60 o glybiau chwaraeon yn amrywio o bêl-droed a thennis i grefft ymladd a chwaraeon dŵr.

Mae Caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw i gyfri’r ceiniogau.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?