Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Ym Mhrifysgol Caerdydd, caiff ieithoedd modern ac astudiaethau cyfieithu eu haddysgu yn ein Hysgol Ieithoedd Modern. Mewn byd o drafodion busnes rhyngwladol a chysylltedd digidol, mae myfyrwyr sydd â chymwysterau iaith arbenigol yn meddu ar y sgiliau a’r galluoedd i lywio trwy’r byd rhyngwladol presennol yn llwyddiannus.

people

Teilwra eich astudiaethau

Gallwch ddewis yr holl ieithoedd rydym yn eu cynnig fel dechreuwr neu ddysgwr ar lefel uwch.

plane

Byw tramor

Gweithiwch, astudiwch neu addysgwch tramor yn eich trydedd flwyddyn ar raglenni gradd sy’n mynd â chi o amgylch y byd.

tick

Rhagolygon gyrfa ardderchog

87% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.

Almaeneg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen radd gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd Almaeneg a Cherddoriaeth ar y cyd.

Almaeneg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Almaeneg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau'r Almaen. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel

Almaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Llenyddiaeth Saesneg ac Almaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Almaeneg a Phortiwgaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Portiwgaleg ac Almaeneg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Almaeneg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen radd gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio ieithoedd Ewropeaidd poblogaidd Almaeneg a Sbaeneg ar y cyd.

Almaeneg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Almaeneg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Almaeneg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen radd gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio ieithoedd Ewropeaidd poblogaidd Almaeneg ac Eidaleg ar y cyd.

Astudiaethau Busnes a Siapanaeg (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Drwy astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn cael gwybodaeth gadarn ynghylch busnes yn ogystal â meithrin hyfedredd yn yr iaith Japaneeg, a datblygu dealltwriaeth glir o Japan ei hun.

Cyfieithu (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae cyfieithu yn hanfodol mewn byd lle mae pawb a phopeth o fewn cysylltiad â’i gilydd. Mae busnesau amlwladol a sefydliadau rhyngwladol bob amser yn chwilio am gyfieithwyr ac arbenigwyr iaith.

Cymraeg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y rhaglen radd hon, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd gynyddol boblogaidd a'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd gynyddol boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r Eidal yn meddu ar un o’r prif draddodiadau diwylliannol, artistig a hanesyddol yn Ewrop. Mae’r Eidal wedi chwarae rôl unigryw wrth ddatblygu celfyddyd gain, pensaernïaeth, ffilm a cherddoriaeth.

Eidaleg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ein gradd Eidaleg a Cherddoriaeth yn eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth am iaith a diwylliant Eidaleg wrth astudio pwnc creadigol a heriol Cerddoriaeth.

Eidaleg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Eidaleg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau'r Eidal. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel

Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Eidaleg a Phortiwgaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Portiwgaleg ac Eidaleg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Eidaleg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Eidaleg a Sbaeneg (cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio dwy iaith rhamant mewn addysg uwch.

Eidaleg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Eidaleg a Japaneeg (cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith fyd-eang bwysig.

Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Nod y cwrs hwn yn caniatáu myfyrwyr i ddatblygu lefel uchel o hyfedredd yn eu hiaith (ieithoedd) o ddewis, yn ogystal â dealltwriaeth o ddiwylliannau sy’n dylanwadu arnyn nhw.

Ffrangeg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen radd Gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau iaith dramor wrth astudio pwnc creadigol a heriol Cerddoriaeth.

Ffrangeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Ffrangeg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau Ffrainc. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel

Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Ffrangeg a Phortiwgaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Portiwgaleg a Ffrangeg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Ffrangeg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Drwy gyfuno'r ddau bwnc, bydd myfyrwyr yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes. Bydd y rhain hefyd o les ym myd gwaith ac yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl.

Ffrangeg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Ffrangeg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Ffrangeg ac Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Ffrangeg ac Almaeneg (cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith boblogaidd ar lefel gradd.

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Ffrangeg ac Eidaleg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Gwleidyddiaeth a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Sbaeneg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau Sbaen. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel grym,

Iaith Saesneg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Ffrangeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Sbaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg ac Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith ac Almaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith ac Eidaleg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen newydd hon yn adeiladu ar ddulliau addysgu cyfieithu sefydledig o fewn yr ieithoedd a'r opsiynau cyfieithu poblogaidd iawn ym Mlwyddyn Un.

Portiwgaleg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Portiwgaleg a Sbaeneg (cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Busnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Busnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o raglenni i fyfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa ym meysydd busnes a rheoli.

Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Pan fyddwch yn fyfyriwr Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd, cewch eich addysgu gan staff sy’n cymryd rhan mewn ymchwil sy’n ymwneud ag amrywiaeth eang o bynciau perthnasol i Sbaen ac America Ladin.

Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd mewn Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Sbaeneg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Sbaeneg a Japaneeg (cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith fyd-eang bwysig.

Tsieinëeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Astudio Tsieinëeg a chael cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang.

Y Gyfraith a Ffrangeg (LLB)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Byddwch yn astudio system gyfreithiol, iaith, sefydliadau gwleidyddol a diwylliant Ffrainc ac yn datblygu sylfaen gynhwysfawr a dealltwriaeth o gyfraith Cymru a Lloegr. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn dramor yn Ffrainc.

Ein fideos

Astudio Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein tiwtor derbyn, Yr Athro Kate Griffiths, yn sôn am bwysigrwydd astudio ieithoedd a’r cyfleoedd gyrfa y gall gradd mewn ieithoedd arwain atyn nhw.

Fy mhrofiad ieithoedd modern gyda Charlie Dodsley

Dyma Charlie, myfyrwraig raddedig BA Ffrangeg a Japaneeg, sy’n siarad am fanteision astudio ieithoedd, cyfleoedd swyddi a’i phrofiadau ar flwyddyn dramor.

Mae teimlad gwych a chroesawgar yn yr ysgol, ac mae’r gefnogaeth a geir gan holl aelodau’r staff heb ei hail. Ceir ymdeimlad cryf o gymuned, ac mae pawb yn hapus i’ch helpu gydag unrhyw broblemau - boed yn staff neu’n fyfyrwyr. Fy uchafbwynt oedd cwrdd â rhai darlithwyr gwirioneddol ysbrydoledig o bob cefndir sydd wir wedi fy annog a fy herio.
Elin Roberts Ffrangeg a Sbaeneg (BA)

Byd o bosibiliadau

An airplane above a blue sky

Eich blwyddyn dramor

Ymgolli mewn diwylliant a rhwydweithio gyda siaradwyr brodorol yw’r ffordd orau o ddatblygu a gwella eich sgiliau ieithyddol. Byddwch yn cael cyfle i wneud hyn yn ystod eich trydedd flwyddyn pan fyddwch chi’n treulio semester dramor naill ai’n gweithio, yn astudio neu’n cymryd rhan yng Nghynllun Cynorthwy-ydd Saesneg y Cyngor Prydeinig.

Students look at a laptop

Ble gall ieithoedd fynd â chi

Mae nifer o’n myfyrwyr graddedig yn byw bywydau cyffrous, amlieithog mewn gwledydd ar draws y byd. Maent yn gweithio ym maes diplomyddiaeth, TG, chwaraeon rhyngwladol, gweithgynhyrchu, y lluoedd arfog, cyfrifeg, y gyfraith, dadansoddi ariannol, ymgynghoriaeth rheoli a busnes rhyngwladol. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Library students

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

mobile-message

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.