Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Ym Mhrifysgol Caerdydd, caiff ieithoedd modern ac astudiaethau cyfieithu eu haddysgu yn ein Hysgol Ieithoedd Modern. Mewn byd o drafodion busnes rhyngwladol a chysylltedd digidol, mae myfyrwyr sydd â chymwysterau iaith arbenigol yn meddu ar y sgiliau a’r galluoedd i lywio trwy’r byd rhyngwladol presennol yn llwyddiannus.

people

Teilwra eich astudiaethau

Gallwch ddewis yr holl ieithoedd rydym yn eu cynnig fel dechreuwr neu ddysgwr ar lefel uwch.

plane

Byw tramor

Gweithiwch, astudiwch neu addysgwch tramor yn eich trydedd flwyddyn ar raglenni gradd sy’n mynd â chi o amgylch y byd.

tick

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Roedd 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.

Almaeneg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen radd gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd Almaeneg a Cherddoriaeth ar y cyd.

Almaeneg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Almaeneg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau'r Almaen. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel

Almaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Llenyddiaeth Saesneg ac Almaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Almaeneg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen radd gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio ieithoedd Ewropeaidd poblogaidd Almaeneg a Sbaeneg ar y cyd.

Almaeneg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Almaeneg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Almaeneg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Economeg ac Almaeneg yng Nghaerdydd yn darparu dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd a bydd yn eich ysgogi i werthfawrogi’r dadansoddiad hwn wrth ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth ehangach o faterion

Almaeneg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen radd gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio ieithoedd Ewropeaidd poblogaidd Almaeneg ac Eidaleg ar y cyd.

Almaeneg ac Portiwgaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Portiwgaleg ac Almaeneg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Astudiaethau Busnes a Siapanaeg (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Drwy astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn cael gwybodaeth gadarn ynghylch busnes yn ogystal â meithrin hyfedredd yn yr iaith Japaneeg, a datblygu dealltwriaeth glir o Japan ei hun.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen astudio hon nid yn unig yn darparu hyfforddiant i chi sy’n berthnasol i ymarfer bancio a gyrfaoedd ariannol eraill, ond hefyd yn golygu bod modd eich eithrio o rai o arholiadau Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen astudio hon nid yn unig yn darparu hyfforddiant i chi sy’n berthnasol i ymarfer bancio a gyrfaoedd ariannol eraill, ond hefyd yn golygu bod modd eich eithrio o rai o arholiadau Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r cwrs hwn o ddiddordeb arbennig i'r rhai sy'n dymuno ymuno â'r sector ariannol gan y gall roi cyfle i fyfyrwyr gael gwybodaeth economaidd arbenigol am sut mae'r sectorau ariannol yn gweithio.

Cyfieithu (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae cyfieithu yn hanfodol mewn byd lle mae pawb a phopeth o fewn cysylltiad â’i gilydd. Mae busnesau amlwladol a sefydliadau rhyngwladol bob amser yn chwilio am gyfieithwyr ac arbenigwyr iaith.

Cymraeg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y rhaglen radd hon, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd gynyddol boblogaidd a'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd gynyddol boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Nod y radd Economeg Busnes yw pontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer ym meysydd economeg sy'n uniongyrchol berthnasol i fusnes.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae deall agweddau damcaniaethol Economeg yn caniatáu i fyfyrwyr ymgysylltu â nifer o broblemau a materion polisi.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae deall agweddau damcaniaethol Economeg yn caniatáu i fyfyrwyr ymgysylltu â nifer o broblemau a materion polisi.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi hyfforddiant trylwyr i chi a fydd yn sail ddefnyddiol i’ch gyrfa yn y dyfodol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi hyfforddiant trylwyr i chi a fydd yn sail ddefnyddiol i’ch gyrfa yn y dyfodol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Economeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd ac yn eich ysgogi i werthfawrogi’r dadansoddiad hwn wrth ddeall problemau economaidd ac ystod ehangach o faterion cymdeithasol

Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r Eidal yn meddu ar un o’r prif draddodiadau diwylliannol, artistig a hanesyddol yn Ewrop. Mae’r Eidal wedi chwarae rôl unigryw wrth ddatblygu celfyddyd gain, pensaernïaeth, ffilm a cherddoriaeth.

Eidaleg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ein gradd Eidaleg a Cherddoriaeth yn eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth am iaith a diwylliant Eidaleg wrth astudio pwnc creadigol a heriol Cerddoriaeth.

Eidaleg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Eidaleg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau'r Eidal. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel

Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Eidaleg a Phortiwgaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Portiwgaleg ac Eidaleg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Eidaleg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Eidaleg a Sbaeneg (cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio dwy iaith rhamant mewn addysg uwch.

Eidaleg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Eidaleg a Japaneeg (cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith fyd-eang bwysig.

Eidaleg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Eidaleg ac Economeg yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd ynghyd ag astudiaeth fanwl o iaith a diwylliant yr Eidal.

Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Nod y cwrs hwn yn caniatáu myfyrwyr i ddatblygu lefel uchel o hyfedredd yn eu hiaith (ieithoedd) o ddewis, yn ogystal â dealltwriaeth o ddiwylliannau sy’n dylanwadu arnyn nhw.

Ffrangeg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen radd Gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau iaith dramor wrth astudio pwnc creadigol a heriol Cerddoriaeth.

Ffrangeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Ffrangeg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau Ffrainc. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel

Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Ffrangeg a Portiwgaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Portiwgaleg a Ffrangeg (Cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Ffrangeg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Drwy gyfuno'r ddau bwnc, bydd myfyrwyr yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes. Bydd y rhain hefyd o les ym myd gwaith ac yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl.

Ffrangeg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Ffrangeg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Ffrangeg ac Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Ffrangeg ac Almaeneg (cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith boblogaidd ar lefel gradd.

Ffrangeg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Economeg a Ffrangeg yng Nghaerdydd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd ac yn eich ysgogi i werthfawrogi’r dadansoddiad hwn wrth ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth ehangach o faterion cymdeithasol a

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Ffrangeg ac Eidaleg (cyd-anrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Gwleidyddiaeth a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Cewch ddatblygu lefel uchel o sgiliau iaith Sbaeneg a chael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl o ddiwylliannau Sbaen. Byddwch yn cyfuno hyn gydag archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel grym,

Iaith Saesneg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Ffrangeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Sbaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg ac Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith ac Almaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith ac Eidaleg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen newydd hon yn adeiladu ar ddulliau addysgu cyfieithu sefydledig o fewn yr ieithoedd a'r opsiynau cyfieithu poblogaidd iawn ym Mlwyddyn Un.

Portiwgaleg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Portiwgaleg a Sbaeneg (cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Busnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Busnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o raglenni i fyfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa ym meysydd busnes a rheoli.

Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Pan fyddwch yn fyfyriwr Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd, cewch eich addysgu gan staff sy’n cymryd rhan mewn ymchwil sy’n ymwneud ag amrywiaeth eang o bynciau perthnasol i Sbaen ac America Ladin.

Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd mewn Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Sbaeneg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Sbaeneg a Japaneeg (cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith fyd-eang bwysig.

Sbaeneg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Sbaeneg ac Economeg yng Nghaerdydd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadansoddiad economaidd ac yn eich ysgogi i werthfawrogi’r dadansoddiad hwn wrth ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth ehangach o faterion cymdeithasol a

Tsieinëeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Astudio Tsieinëeg a chael cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang.

Y Gyfraith a Ffrangeg (LLB)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Byddwch yn astudio system gyfreithiol, iaith, sefydliadau gwleidyddol a diwylliant Ffrainc ac yn datblygu sylfaen gynhwysfawr a dealltwriaeth o gyfraith Cymru a Lloegr. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn dramor yn Ffrainc.

Ein fideos

Fy mhrofiad ieithoedd modern gyda Charlie Dodsley

Dyma Charlie, myfyrwraig raddedig BA Ffrangeg a Japaneeg, sy’n siarad am fanteision astudio ieithoedd, cyfleoedd swyddi a’i phrofiadau ar flwyddyn dramor.

Mae teimlad gwych a chroesawgar yn yr Ysgol, ac mae’r gefnogaeth a geir gan holl aelodau’r staff heb ei hail. Ceir ymdeimlad cryf o gymuned, ac mae pawb yn hapus i’ch helpu gydag unrhyw broblemau - boed yn staff neu’n fyfyrwyr. Fy uchafbwynt oedd cwrdd â rhai darlithwyr gwirioneddol ysbrydoledig o bob cefndir sydd wir wedi fy annog a fy herio.
Elin Roberts BA Ffrangeg a Sbaeneg

Byd o bosibiliadau

An airplane above a blue sky

Eich blwyddyn dramor

Ymgolli mewn diwylliant a rhwydweithio gyda siaradwyr brodorol yw’r ffordd orau o ddatblygu a gwella eich sgiliau ieithyddol. Byddwch yn cael cyfle i wneud hyn yn ystod eich trydedd flwyddyn pan fyddwch chi’n treulio semester dramor naill ai’n gweithio, yn astudio neu’n cymryd rhan yng Nghynllun Cynorthwy-ydd Saesneg y Cyngor Prydeinig.

Students look at a laptop

Ble gall ieithoedd fynd â chi

Mae nifer o’n myfyrwyr graddedig yn byw bywydau cyffrous, amlieithog mewn gwledydd ar draws y byd. Maent yn gweithio ym maes diplomyddiaeth, TG, chwaraeon rhyngwladol, gweithgynhyrchu, y lluoedd arfog, cyfrifeg, y gyfraith, dadansoddi ariannol, ymgynghoriaeth rheoli a busnes rhyngwladol. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Y camau nesaf

academic-school

Gweld ein holl gyrsiau ieithoedd modern a chyfieithu

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

mobile-message

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.