Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau byw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch ag un o'n sgyrsiau neu wyliwch ein gweminar.

Pam astudio gyda ni?

Ym Mhrifysgol Caerdydd, caiff ieithoedd modern ac astudiaethau cyfieithu eu haddysgu yn ein Hysgol Ieithoedd Modern. Mewn byd o drafodion busnes rhyngwladol a chysylltedd digidol, mae myfyrwyr sydd â chymwysterau iaith arbenigol yn meddu ar y sgiliau a’r galluoedd i lywio trwy’r byd rhyngwladol presennol yn llwyddiannus.

people

Teilwra eich astudiaethau

Gallwch ddewis yr holl ieithoedd rydym yn eu cynnig fel dechreuwr neu ddysgwr ar lefel uwch.

plane

Byw tramor

Gweithiwch, astudiwch neu addysgwch tramor yn eich trydedd flwyddyn ar raglenni gradd sy’n mynd â chi o amgylch y byd.

tick

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Roedd 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Almaeneg yw mamiaith i bron i gan filiwn o bobl. Mae siarad Almaeneg yn eich galluogi i fod mewn cysylltiad â byd bywiog, diwylliannol a gwleidyddol.

Almaeneg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio cwrs poblogaidd ieithyddol o Almaeneg â Cherddoriaeth.

Almaeneg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a llywodraeth a rhuglder mewn Almaeneg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol.

Almaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Almaeneg yn eich darparu gyda’r cyfle o arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

Almaeneg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio cwrs poblogaidd ieithoedd Ewropeaidd o Almaeneg a Sbaeneg.

Almaeneg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA mewn Almaeneg a Japaneeg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudio dwy iaith bwysig y byd.

Almaeneg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Almaeneg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi’r cyfle i chi gael dealltwriaeth drwyadl o ddadansoddi economaidd. Bydd hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Almaeneg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Almaeneg ac Eidaleg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd poblogaidd.

Almaeneg ac Portiwgaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Almaeneg a Phortiwgaleg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Astudiaethau Busnes a Siapanaeg (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn ennill gwybodaeth gadarn o fusnes yn ogystal â dod yn fedrus mewn Japaneeg ag ennill dealltwriaeth glir o Japan ei hun.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gydag esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gyda esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae hyn o ddiddordeb penodol i’r rheiny sydd yn dymuno ymuno â’r sector cyllidol gan ei fod yn medru darparu myfyrwyr gyda’r cyfle i gael gwybodaeth economaidd arbenigol o weithredai o sectorau ariannol a chyllidol.

Cyfieithu (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae cyfieithu yn hanfodol yn fyd- eang heddiw. Mae busnesau amlwladol a sefydliadau rhyngwladol yn chwilio am gyfieithwyr ac arbenigwyr ieithyddol yn aml.

Cymraeg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Cymraeg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith rhyngwladol sy’n tyfu’n gyflym gyda’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant.

Cymraeg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd cynyddol boblogaidd a'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant,

Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (gydag Iaith) (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl mewn iaith dramor yn fanteisiol ar gyfer y rheiny sy’n ystyried gyrfa mewn maes rhyngwladol.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Economeg Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd yn anelu i bontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer mewn agweddau o Economeg sydd yn uniongyrchol berthnasol i Fusnes.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn galluogi myfyrwyr i addunedu gyda nifer o broblemau a materion polisiau.

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn caniatáu myfyrwyr i ymgysylltu â nifer o broblemau a materion polisi.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda hyfforddiant manwl a fydd yn sail defnyddio ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd astudio Economeg yng Nghaerdydd yn rhoi hyfforddiant trwyadl i chi a fydd yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Economeg â Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth drwyadl o ddadansoddiad economaidd ac yn eich ysgogi chi i werthfawrogi’r dadansoddiad mewn deall problemau economaidd ac amryw eang o faterion

Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r Eidal yn meddu ar draddodiadau mwyaf diwylliannol, celfydd a hanesyddol yn Ewrop. Mae’r Eidal wedi chwarae rhan unigryw yn y datblygiad o’r celfyddydau cain, pensaernïaeth, ffilm a cherddoriaeth.

Eidaleg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Eidaleg a Cherddoriaeth (Gradd Cydanrhydedd) yn cynnig golwg unigryw ar y meysydd cyflenwol o Gerddoriaeth ac Ieithyddiaeth.

Eidaleg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a rhuglder mewn Eidaleg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol.

Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

Eidaleg a Phortiwgaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Portiwgaleg ac Eidaleg (Gradd Cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Eidaleg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Gradd BA Eidaleg a Sbaeneg (Gradd Cyd-Anrhyedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i astudio dwy iaith ramantus ar lefel addysg uwch.

Eidaleg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Eidaleg a Japaneeg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gyfuno’r astudiaeth o ddwy iaith bwysig y byd.

Eidaleg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gyd-anrhydedd Eidaleg ac Athroniaeth yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Eidaleg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae astudio Economeg yn eich darparu gyda hyfforddiant trylwyr a fydd yn sylfaen defnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs yn anelu i alluogi myfyrwyr i ddatblygu lefel uchel o fedrusrwydd yn eu hiaith neu ieithoedd dewisol, yn ogystal â dealltwriaeth drylwyr o’r diwylliannau sy’n ei siapio.

Ffrangeg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i fanteisio o’r cyfle i ddatblygu’u sgiliau iaith ac astudio pwnc creadigol ag heriol o Cherddoriaeth.

Ffrangeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a rhuglder mewn Ffrangeg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol.

Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd cydanrhydedd mewn Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu â’r cyfle i arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

Ffrangeg a Portiwgaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r BA Portiwgaleg a Ffrangeg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gyfuno ddwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

Ffrangeg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Drwy gyfuno'r ddau bwnc, bydd myfyrwyr yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes. Bydd y rhain hefyd o les ym myd gwaith ac yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl.

Ffrangeg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Ffrangeg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr cyfuno’r astudiaeth o ddwy iaith bwysig y byd.

Ffrangeg ac Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae BA Ffrangeg ac Almaeneg (Gradd Cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith boblogaidd ar lefel raddedig.

Ffrangeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig rhaglen heriol o fodiwlau, sydd wedi’i hategu gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr.

Ffrangeg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Ffrangeg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth o ddadansoddi economaidd. Mae hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r BA Ffrangeg ac Eidaleg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i gyfuno dwy iaith Ewropeaidd poblogaidd.

Gwleidyddiaeth a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Arbenigedd mewn gwleidyddiaeth wedi’i gyfuno gyda rhuglder mewn Sbaeneg fydd, gobeithio, yn agor drysau gyrfaol i chi.

Iaith Saesneg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg a Ffrangeg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

Iaith Saesneg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg a Sbaeneg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

Iaith Saesneg ac Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg ac Almaeneg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

Iaith Saesneg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg ac Eidaleg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae cyfieithu yn hanfodol yn fyd-eang. Mae busnesau a sefydliadau rhyngwladol yn edrych am gyfieithwyr a arbenigwyr ieithyddol yn aml.

Portiwgaleg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd BA Portiwgaled a Siapanaeg (cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth dwy iaith ryngwladol bwysig.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth.

Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Fel myfyriwr Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn cael eich addysgu gan aelodau o staff sy’n cymryd rhan gweithredol mewn ymchwil o wahanol fathau o bynciau sy’n ymwneud a Sbaen ac America Ladin.

Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu â’r cyfle i arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

Sbaeneg a Siapanaeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd cydanrhydedd mewn Sbaeneg a Siapanaeg yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth o ddwy iaith ryngwladol o bwys.

Sbaeneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gyd-anrhydedd Sbaeneg ac Athroniaeth yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Sbaeneg ac Economeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd Sbaeneg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth o ddadansoddi economaidd. Mae hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Tsieinëeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Astudiwch Tsieinëeg a chael cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r BA Tsieinëeg Fodern yn rhoi cyfle perffaith i ddysgu iaith ond hefyd manteisio diwylliant a gwlad ddiddorol wrth dreulio dwy flynedd yn Tsieina.

Y Gyfraith a Ffrangeg (LLB)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Astudiwch y sgiliau angenrheidiol yn y Gyfraith a dysgu iaith ar yr un pryd.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio gyda ni

Mae’r cyflwyniad diwrnod agored hwn, gan yr Athro Kate Griffiths, yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau iaith israddedig, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Fy mhrofiad ieithoedd modern gyda Charlie Dodsley

Dyma Charlie, myfyrwraig raddedig BA Ffrangeg a Japaneeg, sy’n siarad am fanteision astudio ieithoedd, cyfleoedd swyddi a’i phrofiadau ar flwyddyn dramor.

Cwrdd â’n myfyrwyr

Ieuan, Lottie a Laura yn rhoi cipolwg ar astudio ieithoedd a chyfieithu yn yr Ysgol Ieithoedd Modern. Dysgwch am fywyd yn yr Ysgol a sut brofiad yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae teimlad gwych a chroesawgar yn yr Ysgol, ac mae’r gefnogaeth a geir gan holl aelodau’r staff heb ei hail. Ceir ymdeimlad cryf o gymuned, ac mae pawb yn hapus i’ch helpu gydag unrhyw broblemau - boed yn staff neu’n fyfyrwyr. Fy uchafbwynt oedd cwrdd â rhai darlithwyr gwirioneddol ysbrydoledig o bob cefndir sydd wir wedi fy annog a fy herio.
Elin Roberts BA Ffrangeg a Sbaeneg

Byd o bosibiliadau

An airplane above a blue sky

Eich blwyddyn dramor

Ymgolli mewn diwylliant a rhwydweithio gyda siaradwyr brodorol yw’r ffordd orau o ddatblygu a gwella eich sgiliau ieithyddol. Byddwch yn cael cyfle i wneud hyn yn ystod eich trydedd flwyddyn pan fyddwch chi’n treulio semester dramor naill ai’n gweithio, yn astudio neu’n cymryd rhan yng Nghynllun Cynorthwy-ydd Saesneg y Cyngor Prydeinig.

Students look at a laptop

Ble gall ieithoedd fynd â chi

Mae nifer o’n myfyrwyr graddedig yn byw bywydau cyffrous, amlieithog mewn gwledydd ar draws y byd. Maent yn gweithio ym maes diplomyddiaeth, TG, chwaraeon rhyngwladol, gweithgynhyrchu, y lluoedd arfog, cyfrifeg, y gyfraith, dadansoddi ariannol, ymgynghoriaeth rheoli a busnes rhyngwladol. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Y camau nesaf

academic-school

Gweld ein holl gyrsiau ieithoedd modern a chyfieithu

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig.

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

mobile-message

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.