Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Ni yw'r unig adran hyfforddiant optometreg yng Nghymru, ac rydym yn un o'r rhai mwyaf yn y DU.

Optom research image

Ymchwil

Rydym ni’n hwyluso’r gwaith o ddatgelu, diagnosio, monitro a thrin anhwylderau ar y golwg drwy ymchwil arloesol.

Rhagor o wybodaeth am astudio Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd.
Child wearing glasses. Photo credit: Mike O'Carroll

Gweithio gyda’r gymuned

Rydym yn chwarae rhan bwysig yn ein cymuned, trwy hyrwyddo a diwygio gofal llygaid i’r cyhoedd.

Building

Cyfleusterau ac offer

Mae ein hysgol wedi ei lleoli mewn adeilad blaengar sydd yn galluogi dysgu o safon, ymarfer clinigol ac ymchwil yn ei le.

Optometrist

Optometryddion Prifysgol Caerdydd

Mae ein Clinig Llygaid yn darparu asesiad arbenigol, triniaeth a chyngor ar gyfer aelodau o’r cyhoedd.


Newyddion

Small boy having eye test

Ymchwilwyr yn cymryd y cam cyntaf tuag at brawf geneteg ar gyfer golwg byr yn ystod plentyndod cynnar

15 Tachwedd 2019

Mae nifer yr achosion o fyopia yn cynyddu'n gyflym yn fyd-eang, sy'n effeithio ar un ym mhob tri o bobl yn y DU

Mae manylion llawn ar gyfer ein cwrs BSc Optometreg yn cynnwys sut i wneud cais, ar gael yn ein chwiliwr cwrs.