Ewch i’r prif gynnwys

School of Optometry and Vision Sciences

Brochure image

Cyrsiau

Cyrsiau israddedig, addysg ac ymchwil ôl-raddedig a chyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus

Brochure image

Ymchwil

Rydym ni’n hwyluso’r gwaith o ddatgelu, diagnosio, monitro a thrin anhwylderau ar y golwg drwy ymchwil arloesol.

Child wearing glasses. Photo credit: Mike O'Carroll

Gweithio gyda’r gymuned

Rydym yn chwarae rhan bwysig yn ein cymuned, trwy hyrwyddo a diwygio gofal llygaid i’r cyhoedd.

Building

Cyfleusterau ac offer

Mae ein hysgol wedi ei lleoli mewn adeilad blaengar sydd yn galluogi dysgu o safon, ymarfer clinigol ac ymchwil yn ei le.

Optometrist

Optometryddion Prifysgol Caerdydd

Mae ein Clinig Llygaid yn darparu asesiad arbenigol, triniaeth a chyngor ar gyfer aelodau o’r cyhoedd.


Mae manylion llawn ar gyfer ein cwrs BSc Optometreg yn cynnwys sut i wneud cais, ar gael yn ein chwiliwr cwrs.