Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

1af yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2021 ein rhaglen Radiotherapi ac Oncoleg (BSc) yw’r un orau yn y DU (*fel sefydliad sy’n cynnig Radiotherapi ac Oncoleg o dan y categori Technoleg Feddygol).

star

Bodlonrwydd myfyrwyr

Cawsom 100% o adborth cadarnhaol am ein cwrs gan fyfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019.

globe

Rydym yn rhyngwladol

Rydym wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngwladol.

location

Ein lleoliad

Mae prif adeilad ein Hysgol yng nghalon ysbyty mwyaf Cymru – felly byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gofal iechyd go iawn o'r diwrnod cyntaf un.

tick

Caiff ein rhaglen ei hariannu

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

building

Ein cyfleusterau

Mae ein hystafelloedd efelychu a’n cyfarpar blaengar yn adlewyrchu’r amgylcheddau gofal iechyd lle byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, ac yn y pen draw, yn mynd yn eich blaen i fod yn weithwyr proffesiynol cymwys.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Beth am ymuno â rhaglen sydd ymhlith 10 gorau’r DU yng nghategori <i>Medical Technology </i>yn ôl The Complete University Guide 2019, ac sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas a Choleg y Radiograffwyr?

Ein sgwrs

Mae'r Tiwtor Derbyn Radiotherapi ac Oncoleg (BSc), Paul Brown, yn rhoi trosolwg o'r cwrs - o'r ffordd y caiff ei strwythuro, i roi cyngor ar sut i wneud cais.

Rwy’n dwlu ar astudio radiograffeg yng Nghaerdydd oherwydd bod y cwrs yn gyfuniad o ddysgu academaidd a dysgu clinigol. Gallwch fod yn astudio oncoleg organ un wythnos, a’r wythnos nesaf, byddwch yn rhoi’r ddealltwriaeth sydd gennych ar waith mewn adran.
Sophie Myfyriwr Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)

Cewch glywed gan un o'n myfyrwyr

Mae Jordan, sy'n fyfyriwr Radiotherapi a Oncoleg (BSc), yn sôn am ei brofiad o astudio gyda ni.

Mae'r lleoliadau'n wych ac rydych chi'n cael rhoi'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu ar waith yn syth.
Jake Myfyriwr Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Llyfrgell Campws y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Lolfa IV

Mae ein man hamdden a chaffeteria hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan.

Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn? Gyda chyrsiau hygyrch, darlithwyr ysbrydoledig, a gwneud ffrindiau oes, rhyddhewch eich potensial gyda ni a dechrau gyrfa y byddwch chi'n ymfalchïo ynddo.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi eich bywyd fel myfyriwr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

Download icon

Pob cwrs Radiotherapi israddedig

Ewch i'n tudalen rhaglen i gael gwybod am ofynion mynediad, ffioedd dysgu a mwy.

icon-chat

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

mobile-message

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

icon-pen

Gweld ein cyrsiau radiotherapi

Archwilio ein cyrsiau

Gallai fod diddordeb gennych hefyd yn

Student using equipment

Radiograffeg ddiagnostig a delweddu

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu yw’r un orau yn y DU.