Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu chwilfrydedd, trafodaeth wybodus, dadansoddi beirniadol a meddwl yn greadigol. Ystyriwn ein rôl fel partneriaeth, gan eich galluogi yn eich dysgu drwy ddarparu addysgu arbenigol mewn diwylliant cyfeillgar, cefnogol a phersonol.

briefcase

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

rosette

Ymchwil o safon

Yn 4ydd yn y DU ar gyfer effaith ein hymchwil ac yn bumed ar gyfer pŵer ymchwil ym maes Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (REF 2021).

star

Staff arobryn

Mae ein tîm Ysgrifennu Creadigol talentog yn ennill gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd am eu nofelau a'u barddoniaeth a gyda’i gilydd mae ganddynt brofiad ym myd y theatr, teledu a ffilm.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Llenyddiaeth Saesneg ac Almaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd Gydanrhydedd hon yn eich galluogi i astudio Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg ar y cyd.

Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r BA Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg yn gyfle i astudio dau gwrs anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg ac Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddilyn eich cariad at amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol llawn, a chael sylfaen gadarn i ddadansoddi'r iaith Saesneg, ynghyd â rhyddid i ddewis o flwyddyn dau gan gynnwys ein modiwlau iaith gyda phwyslais ar

Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn datblygu offer ieithyddol hanfodol seineg, gramadeg a dadansoddi disgwrs, cyn ehangu i feysydd arbenigol sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau a'ch cyfeiriad gyrfa.

Iaith Saesneg (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Mae cymeriad arbennig i Iaith Saesneg. Byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr blaenllaw yn y ddisgyblaeth a gallwch deilwra eich cwrs i'ch gofynion eich hun.

Iaith Saesneg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Ffrangeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith yn ei holl mynegiant gyda ffocws ychwanegol ar yr iaith Saesneg ynghyd â sylfaen gadarn ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith, gan gynnwys opsiynau arbenigol ar gyfer gyrfaoedd

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Bydd ein cwrs Saesneg Iaith ac Ieithyddiaeth yn rhoi sylfaen drylwyr i chi wrth ddadansoddi iaith Saesneg a'r gallu dynol gyda ieithoedd, gan eich hyfforddi i ddadansoddi'r dulliau cyfathrebu aml-fodd sydd amlycaf yn y cyfryngau cyfoes.

Iaith Saesneg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith a Sbaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg ac Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith ac Almaeneg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Iaith Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith a sylfaen gadarn ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith, gyda'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael

Iaith Saesneg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Saesneg Iaith ac Eidaleg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Mae gan Lenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd enw da yn rhyngwladol ac mae'n cynnig llawer o ddewis gan nad oes unrhyw fodiwlau gorfodol.

Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwiliwch amrywiaeth gogoneddus llenyddiaeth Saesneg ar draws y rhychwant cronolegol, gan greu cysylltiadau ar draws pob ffurf ar ddiwylliant o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd hyd at yr 21ain ganrif - gyda rhwydd hynt i ddewis modiwlau ar sail sylfaen

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddarganfod amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg drwy bob cyfnod, ynghyd â'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael â'r presennol yn ein gradd Cydanrhydedd

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddarganfod amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg drwy bob cyfnod, ynghyd â hyfforddiant mewn ysgrifennu creadigol mewn genres o ffuglen gyfoes a hanesyddol i farddoniaeth, drama, ffilm a cherddoriaeth.

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Mae'r rhaglen BA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn caniatáu i chi astudio pob cyfnod o lenyddiaeth Saesneg, o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i'r unfed ganrif ar hugain, ynghyd â hyfforddiant mewn Ysgrifennu Creadigol.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd gydanrhydedd mewn Newyddiaduraeth a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd mewn Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig cipolwg ar ein cyrsiau Saesneg ac ysgrifennu creadigol, sut rydym ni'n addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Astudio Saesneg iaith ac ieithyddiaeth

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig cipolwg ar ein cyrsiau iaith Saesneg ac ieithyddiaeth, sut rydym ni'n addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio llenyddiaeth Saesneg gyda ni.

Saesneg iaith ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio Saesneg iaith gyda ni.

Mae Caerdydd yn lle gwych i astudio a byw. Ceir rhestr hirfaith o fodiwlau i ddewis o'u plith, ac mae'r addysgu'n hynod ddiddorol ac addysgiadol. Mae darlithwyr yn eich annog i feddwl yn annibynnol ac ymchwilio i'ch syniadau eich hun, gan roi cefnogaeth a chyngor defnyddiol.
Zoe Bridger BA Llenyddiaeth Saesneg

Mwy amdanom ni

Two students working and talking

Cefnogi cyflogadwyedd

Mae ein cymorth gyrfaoedd penodol yn amrywio o leoliadau gwaith i siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr a gweithdai i'ch helpu i gymryd y camau cyntaf at eich dewis yrfa.

Female student smiling

Ystod eang o opsiynau cydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno dau bwnc gyda rhaglen gydanrhydedd, yn cynnwys opsiynau gydag athroniaeth ac amrywiaeth eang o ieithoedd modern.

John Percival Building

Ble byddwch chi'n astudio

Cynhelir y rhan fwyaf o’n darlithoedd, ein tiwtorialau a’n seminarau yn ein cartref, sef Adeilad John Percival, yng nghalon campws Parc Cathays.

CardiffBookTalk

Mae ein clwb llyfrau poblogaidd a hirsefydlog wedi mynd yn rhithwir ar gyfer ei ddegfed tymor, gan ddod â mewnwelediad newydd i ystod eclectig o lenyddiaeth. O The Mirror and the Light gan Hilary Mantel, Kindred gan Octavia Butler a Passages gan Ann Quin, i ddarlleniadau byw gan ein hawduron ein hunain a'u llyfrau diweddaraf, mae llawer i’w drin a thrafod. Ymunwch â ni yn fyw neu gwyliwch y tymor hyd yn hyn.

Roedd y gefnogaeth anhygoel a gynigiwyd drwy gydol fy ngradd yn arbennig. Aeth llawer o fy narlithwyr gam ymhellach i roi adborth i mi a fyddai'n sicrhau fy mod i’n llwyddo ac yn cyflawni fy mhotensial mewn aseiniadau. Fy mhrif nod wrth ddod i Gaerdydd oedd cael gradd dda, ac eto rydw i wedi gorffen gyda chymaint mwy! Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnig nifer mawr o gyfleoedd anhygoel, megis Gwobr Caerdydd, Mentora Myfyrwyr a bod yn Gynrychiolydd Myfyrwyr Academaidd.
Nancy Cameron BA Saesneg Iaith

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

A student shopping in a mini mart

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

book

Gweld ein holl gyrsiau Saesneg Iaith a Llenyddiaeth.

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig yn y pwnc.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Two students talking to each other

Athroniaeth

Drwy ystyried posau athronyddol mawr y presennol a'r gorffennol, byddwn ni'n eich dysgu i ddadansoddi a chreu cadwyni cymhleth o resymu i ymdrin â chwestiynau cymhleth o hanes ac yn y presennol.


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.