Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu chwilfrydedd, trafodaeth wybodus, dadansoddi beirniadol a meddwl yn greadigol. Ystyriwn ein rôl fel partneriaeth, gan eich galluogi yn eich dysgu drwy ddarparu addysgu arbenigol mewn diwylliant cyfeillgar, cefnogol a phersonol.

briefcase

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

rosette

Ymchwil o safon

Yn 100 Uchaf y Byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd 2020), ni hefyd yw'r 10fed yn y DU am bwysigrwydd, trylwyredd a gwreiddioldeb ein hymchwil. (REF 2014) .

star

Staff arobryn

Mae ein tîm Ysgrifennu Creadigol talentog yn ennill gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd am eu nofelau a'u barddoniaeth a gyda’i gilydd mae ganddynt brofiad ym myd y theatr, teledu a ffilm.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Almaeneg yn eich darparu gyda’r cyfle o arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r rhaglen radd cydanrhydedd yn eich galluogi i gyfuno'r astudiaeth o Gerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg.

Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs BA Llenyddiaeth Saesneg a’r Gymraeg yn gyfle i astudio dau gwrs gradd anrhydedd yn y Brifysgol.

Cymraeg ac Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gyd-anrhydedd Iaith Saesneg a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd cydanrhydedd mewn Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu â’r cyfle i arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd anrhydedd mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi’r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc gwerthfawr sy’n cydweddu’n dda gyda’i gilydd.

Iaith Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gan yr Iaith Saesneg gymeriad nodedig. Byddwch yn cael eich dysgu gan ymchwilwyr blaenllaw yn yr Iaith Saesneg mewn disgyblaeth lle gallwch deilwra’ch cwrs i’ch anghenion.

Iaith Saesneg (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Mae gan yr Iaith Saesneg gymeriad nodedig. Byddwch yn cael eich dysgu gan ymchwilwyr blaenllaw yn yr Iaith Saesneg mewn disgyblaeth lle gallwch deilwra’ch cwrs i’ch anghenion.

Iaith Saesneg a Ffrangeg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg a Ffrangeg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gan iaith Saesneg yng Nghaerdydd gymeriad unigryw. Yn ogystal â rhoi sylfaen trylwyr mewn dadansoddi Iaith Saesneg, bydd y cwrs yn eich hyfforddi i ddadansoddi ffurf amlfoddol ar gyfathrebu – gair, delwedd a sain – sy’n amlwg mewn

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Bydd ein cwrs Iaith ac Ieithyddiaeth Saesneg rhan-amser yn rhoi sylfaen trylwyr mewn dadansoddi Iaith Saesneg ac yn eich hyfforddi i ddadansoddi ffurf amlfoddol ar gyfathrebu sy’n amlwg mewn cyfryngau cyfoes.

Iaith Saesneg a Sbaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg a Sbaeneg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

Iaith Saesneg ac Almaeneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg ac Almaeneg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

Iaith Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Iaith Saesneg ac Athroniaeth yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd.

Iaith Saesneg ac Eidaleg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg ac Eidaleg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gan Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd enw rhyngwladol a gan nad oes yna fodiwlau gorfodol, mae yna ddigonedd o ddewis.

Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Mae gan Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd enw rhyngwladol a gan nad oes yna fodiwlau gorfodol, mae yna ddigonedd o ddewis.

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yn eich darparu â’r cyfle o arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn cynnig rhaglen heriol o fodiwlau ym mhob pwnc, cefnogaeth gan amgylchedd cyfeillgar a pherthnasau da rhwng myfyrwyr a staff.

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r rhaglen BA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn eich caniatáu i astudio’r holl gyfnodau llenyddiaeth Saesneg, o’r cyfnod Eingl-sacsonaidd i’r unfed ganrif ar hugain, ynghyd â hyfforddiant mewn Ysgrifennu Creadigol.

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA)

Rhan-amser, 6 blwyddyn

Mae’r rhaglen BA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn eich caniatáu i astudio’r holl gyfnodau llenyddiaeth Saesneg, o’r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i’r unfed ganrif ar hungain, ynghyd â hyfforddiant mewn Ysgrifennu Creadigol.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd cydanrhydedd mewn Newyddiaduraeth a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu gyda’r cyfle o arbenigo mewn dau bwnc gradd.

Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu â’r cyfle i arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig cipolwg ar ein cyrsiau Saesneg ac ysgrifennu creadigol, sut rydym ni'n addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Astudio Saesneg iaith ac ieithyddiaeth

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig cipolwg ar ein cyrsiau iaith Saesneg ac ieithyddiaeth, sut rydym ni'n addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio llenyddiaeth Saesneg gyda ni.

Saesneg iaith ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio Saesneg iaith gyda ni.

Mae Caerdydd yn lle gwych i astudio a byw. Ceir rhestr hirfaith o fodiwlau i ddewis o'u plith, ac mae'r addysgu'n hynod ddiddorol ac addysgiadol. Mae darlithwyr yn eich annog i feddwl yn annibynnol ac ymchwilio i'ch syniadau eich hun, gan roi cefnogaeth a chyngor defnyddiol.
Zoe Bridger BA Llenyddiaeth Saesneg

Mwy amdanom ni

Two students working and talking

Cefnogi cyflogadwyedd

Mae ein cymorth gyrfaoedd penodol yn amrywio o leoliadau gwaith i siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr a gweithdai i'ch helpu i gymryd y camau cyntaf at eich dewis yrfa.

Female student smiling

Ystod eang o opsiynau cydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno dau bwnc gyda rhaglen gydanrhydedd, yn cynnwys opsiynau gydag athroniaeth ac amrywiaeth eang o ieithoedd modern.

John Percival Building

Ble byddwch chi'n astudio

Cynhelir y rhan fwyaf o’n darlithoedd, ein tiwtorialau a’n seminarau yn ein cartref, sef Adeilad John Percival, yng nghalon campws Parc Cathays.

CardiffBookTalk

Mae ein clwb llyfrau poblogaidd a hirsefydlog wedi mynd yn rhithwir ar gyfer ei ddegfed tymor, gan ddod â mewnwelediad newydd i ystod eclectig o lenyddiaeth. O The Mirror and the Light gan Hilary Mantel, Kindred gan Octavia Butler a Passages gan Ann Quin, i ddarlleniadau byw gan ein hawduron ein hunain a'u llyfrau diweddaraf, mae llawer i’w drin a thrafod. Ymunwch â ni yn fyw neu gwyliwch y tymor hyd yn hyn.

Roedd y gefnogaeth anhygoel a gynigiwyd drwy gydol fy ngradd yn arbennig. Aeth llawer o fy narlithwyr gam ymhellach i roi adborth i mi a fyddai'n sicrhau fy mod i’n llwyddo ac yn cyflawni fy mhotensial mewn aseiniadau. Fy mhrif nod wrth ddod i Gaerdydd oedd cael gradd dda, ac eto rydw i wedi gorffen gyda chymaint mwy! Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnig nifer mawr o gyfleoedd anhygoel, megis Gwobr Caerdydd, Mentora Myfyrwyr a bod yn Gynrychiolydd Myfyrwyr Academaidd.
Nancy Cameron BA Saesneg Iaith

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

A student shopping in a mini mart

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

book

Gweld ein holl gyrsiau Saesneg Iaith a Llenyddiaeth.

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig yn y pwnc.

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Two students talking to each other

Athroniaeth

Drwy ystyried posau athronyddol mawr y presennol a'r gorffennol, byddwn ni'n eich dysgu i ddadansoddi a chreu cadwyni cymhleth o resymu i ymdrin â chwestiynau cymhleth o hanes ac yn y presennol.


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.