Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae sefydliadau o hyd yn gorfod ailddyfeisio eu hunain, drwy esblygu’r ffordd maent yn gweithredu, er mwyn rhagori mewn marchnad fyd-eang gynyddol orlawn. Mae hynny’n golygu bod galw mawr am raddedigion sy’n rhoi damcaniaethau ar waith ac sy’n gwneud gwahaniaeth yn y gweithle.

academic-school

Ar ôl i chi raddio

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

structure

Rydym yn cynnig hyblygrwydd

Cyfunwch Rheoli Busnes ag astudio iaith neu arbenigwch mewn Rheoli Rhyngwladol, Logisteg a Gweithrediadau, Marchnata neu Reoli Adnoddau Dynol.

rosette

Gwybodaeth am y byd go iawn

Sicrhewch ddealltwriaeth o'r diwydiant gan siaradwyr gwadd, astudiaethau achos o'r byd go iawn a theithiau i fusnesau yn y DU.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Astudiaethau Busnes a Siapanaeg (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn ennill gwybodaeth gadarn o fusnes yn ogystal â dod yn fedrus mewn Japaneeg ag ennill dealltwriaeth glir o Japan ei hun.

Economeg ac Astudiaethau Rheolaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Rheoli Busnes (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd ein rhaglen hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Caiff ein rhaglen sy’n edrych i’r dyfodol ei darparu mewn partneriaeth â NOVUS Life, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi wneud gwahaniaeth yn y diwydiant logisteg.

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

Rheoli Busnes (Marchnata) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn marchnata.

Rheoli Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn marchnata.

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen sy’n canolbwyntio ar arfer yn rhoi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn adnoddau dynol.

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Dewiswch dreulio semester dramor wrth ddatblygu’r ymwybyddiaeth ddiwylliannol, yr wybodaeth a’r sgiliau i wneud gwahaniaeth fel rheolwr rhyngwladol cyfrifol.

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Datblygwch yr ymwybyddiaeth ddiwylliannol, yr wybodaeth a’r sgiliau i wneud gwahaniaeth fel rheolwr rhyngwladol cyfrifol yn y brifysgol ac yn ystod eich blwyddyn ar leoliad proffesiynol.

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein rhaglen hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth.

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio rheoli busnes ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir hwn yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau rheoli busnes israddedig, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Ein graddau rheoli busnes

Dyma Sioned, Shreejee ac Eleri yn dweud wrthym am y cyfleoedd a’r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Cyfleoedd i fynd ar leoliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Mae'r cwrs yn cynnig amrywiaeth mor eang o fodiwlau i'w hastudio, ac roeddwn i'n gallu dewis a dethol ohonyn nhw ar sail beth oeddwn i'n ei fwynhau a beth oedd yn fy niddori fwyaf. Rwyf i wedi dysgu sut i ddefnyddio pecynnau ystadegol fel R, wedi cael y cyfle i ddysgu am faterion cyfoes, gwleidyddiaeth ac effaith Brexit. Mae’r amrywiaeth hon wedi agor drysau ar gyfer fy ngyrfa.
Shamela Pepper-Grainger BSc Rheoli Busnes

Mwy amdanom ni

Portrait of young man with tiled wall behind

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Mae ein holl raddau israddedig ar gael gyda'r opsiwn o flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae’r flwyddyn gyflogedig hon mewn gwaith yn rhoi cyfle i roi hwb i’ch hyfforddiant proffesiynol a rhagori ar ymgeiswyr eraill ar ôl graddio.

Team working on jigsaw

Siarter Busnes Bach

Rydym wedi ein cydnabod gan y Siarter Busnes Bach am sut rydym yn hyrwyddo diwylliant o fenter ymhlith ein myfyrwyr. Felly, os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen i gychwyn eich busnes eich hun yn y dyfodol, yna dyma'r lle i chi.

Two women in front of a laptop

Rydym yn arbenigwyr

Byddwn yn eich cyflwyno i gyfrifeg, technoleg ddigidol, marchnata, adnoddau dynol a chyflogaeth, rheoli ac economeg. Byddwch yn datblygu sgiliau i ymateb i ddatblygiadau cyfredol a heriau yn y meysydd hyn ledled y sbectrwm busnes.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Cymerwch olwg ar ein cyfleusterau

academic-school

Pob cwrs rheoli busnes israddedig

Edrychwch ar ein cyrsiau.

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student sitting at a laptop.

Cyfrifeg a chyllid

Bydd ein rhaglenni sydd wedi'u hachredu yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar y maes cyfrifeg a chyllid byd-eang.

Students sitting behind computers

Economeg

Edrychwch ar economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.