Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae sefydliadau o hyd yn gorfod ailddyfeisio eu hunain, drwy esblygu’r ffordd maent yn gweithredu, er mwyn rhagori mewn marchnad fyd-eang gynyddol orlawn. Mae hynny’n golygu bod galw mawr am raddedigion sy’n rhoi damcaniaethau ar waith ac sy’n gwneud gwahaniaeth yn y gweithle.

academic-school

Ar ôl i chi raddio

97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

structure

Rydym yn cynnig hyblygrwydd

Cyfunwch Rheoli Busnes ag astudio iaith neu arbenigwch mewn Rheoli Rhyngwladol, Logisteg a Gweithrediadau, Marchnata neu Reoli Adnoddau Dynol.

rosette

Gwybodaeth am y byd go iawn

Sicrhewch ddealltwriaeth o'r diwydiant gan siaradwyr gwadd, astudiaethau achos o'r byd go iawn a theithiau i fusnesau yn y DU.

Mae Prifysgol Caerdydd yn lle croesawgar a chyfeillgar iawn sy’n cynnig tîm addysgu, cymuned a chyfleoedd sy’n amrywio’n fawr. Ni waeth pwy ydych, mae cartref i bawb yma, ac mae pob math o gymorth ar gael i sicrhau eich bod yn cael yr amser gorau posibl yn y Brifysgol.
Fakid Labib Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) (BSc)

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Rheoli Busnes (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd ein rhaglen hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r 
wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Caiff ein rhaglen sy’n edrych i’r dyfodol ei darparu mewn partneriaeth â NOVUS Life, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi wneud gwahaniaeth yn y diwydiant logisteg.

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Caiff ein rhaglen sy’n edrych i’r dyfodol ei darparu mewn partneriaeth â NOVUS Life, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi wneud gwahaniaeth yn y diwydiant logisteg.

Rheoli Busnes (Marchnata) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn marchnata.

Rheoli Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn marchnata.

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen sy’n canolbwyntio ar arfer yn rhoi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn adnoddau dynol.

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen sy’n canolbwyntio ar arfer yn rhoi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn adnoddau dynol.

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Dewiswch dreulio semester dramor wrth ddatblygu’r ymwybyddiaeth ddiwylliannol, yr wybodaeth a’r sgiliau i wneud gwahaniaeth fel rheolwr rhyngwladol cyfrifol.

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Datblygwch yr ymwybyddiaeth ddiwylliannol, yr wybodaeth a’r sgiliau i wneud gwahaniaeth fel rheolwr rhyngwladol cyfrifol yn y brifysgol ac yn ystod eich blwyddyn ar leoliad proffesiynol..

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein rhaglen hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r 
wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Ein fideos

Astudio rheoli busnes ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae'r Athro Tom Entwistle yn siarad am gwmpas eang ein rhaglenni gradd rheoli busnes a pham y dylech ddewis astudio gyda ni.

Dyma Sioned, Shreejee ac Eleri yn dweud wrthym am y cyfleoedd a’r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Ein graddau rheoli busnes

Dyma Sioned, Shreejee ac Eleri yn dweud wrthym am y cyfleoedd a’r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am eu hamser yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Profiad y myfyrwyr

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am eu hamser yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Cyfleoedd i fynd ar leoliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Mae ein cyfleoedd am leoliad gwaith yn rhoi cyfle i chi roi hwb i'ch hyfforddiant proffesiynol a sicrhau eich bod gam ar y blaen ar ôl graddio.

Lleoliadau gwaith: Ella

Mae ein cyfleoedd am leoliad gwaith yn rhoi cyfle i chi roi hwb i'ch hyfforddiant proffesiynol a sicrhau eich bod gam ar y blaen ar ôl graddio.

Rydym wedi meithrin partneriaethau gyda phrifysgolion yn Ewrop a thu hwnt gan roi cyfle i chi astudio dramor ar gyfer rhan o'ch gradd.

Astudio dramor

Rydym wedi meithrin partneriaethau gyda phrifysgolion yn Ewrop a thu hwnt gan roi cyfle i chi astudio dramor ar gyfer rhan o'ch gradd.

Mae'r cwrs yn cynnig amrywiaeth mor eang o fodiwlau i'w hastudio, ac roeddwn i'n gallu dewis a dethol ohonyn nhw ar sail beth oeddwn i'n ei fwynhau a beth oedd yn fy niddori fwyaf. Rwyf i wedi dysgu sut i ddefnyddio pecynnau ystadegol fel R, wedi cael y cyfle i ddysgu am faterion cyfoes, gwleidyddiaeth ac effaith Brexit. Mae’r amrywiaeth hon wedi agor drysau ar gyfer fy ngyrfa.
Shamela Pepper-Grainger Rheoli Busnes (BSc)

Mwy amdanom ni

Portrait of young man with tiled wall behind

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Mae ein holl raddau israddedig ar gael gyda'r opsiwn o flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae’r flwyddyn gyflogedig hon mewn gwaith yn rhoi cyfle i roi hwb i’ch hyfforddiant proffesiynol a rhagori ar ymgeiswyr eraill ar ôl graddio.

Team working on jigsaw

Siarter Busnes Bach

Rydym wedi ein cydnabod gan y Siarter Busnes Bach am sut rydym yn hyrwyddo diwylliant o fenter ymhlith ein myfyrwyr. Felly, os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen i gychwyn eich busnes eich hun yn y dyfodol, yna dyma'r lle i chi.

Two women in front of a laptop

Rydym yn arbenigwyr

Byddwn yn eich cyflwyno i gyfrifeg, technoleg ddigidol, marchnata, adnoddau dynol a chyflogaeth, rheoli ac economeg. Byddwch yn datblygu sgiliau i ymateb i ddatblygiadau cyfredol a heriau yn y meysydd hyn ledled y sbectrwm busnes.

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn gofalu'n fawr am y myfyrwyr. Maent yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol ac academaidd. Rwyf hefyd wrth fy modd gyda'r Parth Cyfleoedd a ddarperir gan yr ysgol. Maent wedi fy helpu gymaint gyda symud ymlaen yn broffesiynol a sicrhau lleoliadau a chynlluniau i raddedigion.
Martha Airey Rheoli Busnes gyda Lleoliad Integredig (BSc)

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Cymerwch olwg ar ein cyfleusterau

academic-school

Pob cwrs rheoli busnes israddedig

Archwilio ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student sitting at a laptop.

Cyfrifeg a chyllid

Bydd ein rhaglenni sydd wedi'u hachredu yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar y maes cyfrifeg a chyllid byd-eang.

Students sitting behind computers

Economeg

Edrychwch ar economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.