Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae sefydliadau o hyd yn gorfod ailddyfeisio eu hunain, drwy esblygu’r ffordd maent yn gweithredu, er mwyn rhagori mewn marchnad fyd-eang gynyddol orlawn. Mae hynny’n golygu bod galw mawr am raddedigion sy’n rhoi damcaniaethau ar waith ac sy’n gwneud gwahaniaeth yn y gweithle.

academic-school

Ar ôl i chi raddio

Roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

structure

Rydym yn cynnig hyblygrwydd

Cyfunwch Rheoli Busnes ag astudio iaith neu arbenigwch mewn Rheoli Rhyngwladol, Logisteg a Gweithrediadau, Marchnata neu Reoli Adnoddau Dynol.

rosette

Gwybodaeth am y byd go iawn

Sicrhewch ddealltwriaeth o'r diwydiant gan siaradwyr gwadd, astudiaethau achos o'r byd go iawn a theithiau i fusnesau yn y DU.

Mae Prifysgol Caerdydd yn lle croesawgar a chyfeillgar iawn sy’n cynnig tîm addysgu, cymuned a chyfleoedd sy’n amrywio’n fawr. Ni waeth pwy ydych, mae cartref i bawb yma, ac mae pob math o gymorth ar gael i sicrhau eich bod yn cael yr amser gorau posibl yn y Brifysgol.
Fakid Labib Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) (BSc)

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Astudiaethau Busnes a Siapanaeg (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Drwy astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn cael gwybodaeth gadarn ynghylch busnes yn ogystal â meithrin hyfedredd yn yr iaith Japaneeg, a datblygu dealltwriaeth glir o Japan ei hun.

Economeg ac Astudiaethau Rheolaeth (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Rheoli Busnes (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd ein rhaglen hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r 
wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Caiff ein rhaglen sy’n edrych i’r dyfodol ei darparu mewn partneriaeth â NOVUS Life, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi wneud gwahaniaeth yn y diwydiant logisteg.

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Caiff ein rhaglen sy’n edrych i’r dyfodol ei darparu mewn partneriaeth â NOVUS Life, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi wneud gwahaniaeth yn y diwydiant logisteg.

Rheoli Busnes (Marchnata) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn marchnata.

Rheoli Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan roi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn marchnata.

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen sy’n canolbwyntio ar arfer yn rhoi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn adnoddau dynol.

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen sy’n canolbwyntio ar arfer yn rhoi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn adnoddau dynol.

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Dewiswch dreulio semester dramor wrth ddatblygu’r ymwybyddiaeth ddiwylliannol, yr wybodaeth a’r sgiliau i wneud gwahaniaeth fel rheolwr rhyngwladol cyfrifol.

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Datblygwch yr ymwybyddiaeth ddiwylliannol, yr wybodaeth a’r sgiliau i wneud gwahaniaeth fel rheolwr rhyngwladol cyfrifol yn y brifysgol ac yn ystod eich blwyddyn ar leoliad proffesiynol..

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein rhaglen hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r 
wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Busnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Busnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ystod o raglenni i fyfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa ym meysydd busnes a rheoli.

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng

Ein fideos

Ein graddau rheoli busnes

Dyma Sioned, Shreejee ac Eleri yn dweud wrthym am y cyfleoedd a’r profiadau sydd ar gael yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Cyfleoedd i fynd ar leoliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd pwrpasol yma i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i lwyddo yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Mae'r cwrs yn cynnig amrywiaeth mor eang o fodiwlau i'w hastudio, ac roeddwn i'n gallu dewis a dethol ohonyn nhw ar sail beth oeddwn i'n ei fwynhau a beth oedd yn fy niddori fwyaf. Rwyf i wedi dysgu sut i ddefnyddio pecynnau ystadegol fel R, wedi cael y cyfle i ddysgu am faterion cyfoes, gwleidyddiaeth ac effaith Brexit. Mae’r amrywiaeth hon wedi agor drysau ar gyfer fy ngyrfa.
Shamela Pepper-Grainger Rheoli Busnes (BSc)

Mwy amdanom ni

Portrait of young man with tiled wall behind

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Mae ein holl raddau israddedig ar gael gyda'r opsiwn o flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae’r flwyddyn gyflogedig hon mewn gwaith yn rhoi cyfle i roi hwb i’ch hyfforddiant proffesiynol a rhagori ar ymgeiswyr eraill ar ôl graddio.

Team working on jigsaw

Siarter Busnes Bach

Rydym wedi ein cydnabod gan y Siarter Busnes Bach am sut rydym yn hyrwyddo diwylliant o fenter ymhlith ein myfyrwyr. Felly, os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen i gychwyn eich busnes eich hun yn y dyfodol, yna dyma'r lle i chi.

Two women in front of a laptop

Rydym yn arbenigwyr

Byddwn yn eich cyflwyno i gyfrifeg, technoleg ddigidol, marchnata, adnoddau dynol a chyflogaeth, rheoli ac economeg. Byddwch yn datblygu sgiliau i ymateb i ddatblygiadau cyfredol a heriau yn y meysydd hyn ledled y sbectrwm busnes.

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn gofalu'n fawr am y myfyrwyr. Maent yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol ac academaidd. Rwyf hefyd wrth fy modd gyda'r Parth Cyfleoedd a ddarperir gan yr ysgol. Maent wedi fy helpu gymaint gyda symud ymlaen yn broffesiynol a sicrhau lleoliadau a chynlluniau i raddedigion.
Martha Airey Rheoli Busnes gyda Lleoliad Integredig (BSc)

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Cymerwch olwg ar ein cyfleusterau

academic-school

Pob cwrs rheoli busnes israddedig

Edrychwch ar ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Student sitting at a laptop.

Cyfrifeg a chyllid

Bydd ein rhaglenni sydd wedi'u hachredu yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau i ddylanwadu ar y maes cyfrifeg a chyllid byd-eang.

Students sitting behind computers

Economeg

Edrychwch ar economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.