Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, rydym yn cynnig dewis aruthrol o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau gwych a llety sy’n gyfleus ei leoliad i fyfyrwyr.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Gofyn am brosbectws

Archebwch neu lwythwch i lawr gopi o’n prosbectws, llyfrynnau pwnc a chanllawiau eraill.

Bydd ein Diwrnod Agored nesaf, a gynhelir ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019, yn rhoi’r cyfle i chi edrych o gwmpas ein campws a’r ddinas, cwrdd â'n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

P’un a ydych yn ymddiddori mewn cyflwyno cais drwy UCAS Extra am Fynediad yn 2019, neu’n cynllunio ar gyfer 2020, dysgwch mwy am y broses o gyflwyno cais.

Prifddinas sy'n rhagori mewn celf, diwylliant a chwaraeon, mae yna nifer o resymau i garu Caerdydd, dyma ddeg ohonynt...

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Taith rithwir o amgylch y campws

Gallwch ddarganfod mwy am y Brifysgol a dinas Caerdydd trwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein.

Cysylltwch â’n tîm o lysgenhadon myfyrwyr gyda chwestiynau am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Mae gennym raglen allgymorth eang sy’n annog myfyrwyr o bob grŵp oedran i anelu at addysg uwch, a pharatoi ar ei chyfer.

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.