Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, rydym yn cynnig dewis aruthrol o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau gwych a llety sy’n gyfleus ei leoliad i fyfyrwyr.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Lawrlwytho neu archebu copi papur o brosbectws y Brifysgol.

Bydd ein Diwrnodau Agored yn rhoi’r cyfle i chi edrych o gwmpas ein campws a’r ddinas, cwrdd â'n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i astudio gyda ni yn 2020 neu'n hwyrach, dysgwch fwy am y broses o wneud cais.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Taith rithwir o amgylch y campws

Gallwch ddarganfod mwy am y Brifysgol a dinas Caerdydd trwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein.

Cysylltwch â’n tîm o lysgenhadon myfyrwyr gyda chwestiynau am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Mae gennym raglen allgymorth eang sy’n annog myfyrwyr o bob grŵp oedran i anelu at addysg uwch, a pharatoi ar ei chyfer.

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.