Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, ymunwch â ni a manteisiwch o’n cyfleusterau gwych, profiad myfyrwyr da, ac fel myfyriwr graddedig, bod ymhlith galw mawr gan gyflogwyr blaenllaw.

Lawrlwytho neu archebu copi papur o brosbectws y Brifysgol.

Bydd ein Diwrnodau Agored yn rhoi’r cyfle i chi edrych o gwmpas ein campws a’r ddinas, cwrdd â'n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i astudio gyda ni yn 2020 neu'n hwyrach, dysgwch fwy am y broses o wneud cais.

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Gallwch ddarganfod mwy am y Brifysgol a dinas Caerdydd trwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein.

Cysylltwch â’n tîm o lysgenhadon myfyrwyr gyda chwestiynau am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Mae gennym raglen allgymorth eang sy’n annog myfyrwyr o bob grŵp oedran i anelu at addysg uwch, a pharatoi ar ei chyfer.

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.