Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, rydym yn cynnig dewis aruthrol o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau gwych a llety sy’n gyfleus ei leoliad i fyfyrwyr.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Mae Clirio ar agor

Mae gennym nifer o gyfleoedd Addasu a Chlirio ar gael ar gyfer 2019.

Bydd ein Diwrnodau Agored, ddydd Sadwrn 14 Medi 2019 a ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019, yn rhoi’r cyfle i chi grwydro o gwmpas ein campws a’n dinas, cwrdd â’n staff a’n myfyrwyr a phrofi naws astudio a byw yng Nghaerdydd dros eich hunain.

P’un a ydych yn gwneud cais i ddechrau yn 2019 neu’n cynllunio ar gyfer 2020, dysgwch ragor am y broses ymgeisio.

Prifddinas sy'n rhagori mewn celf, diwylliant a chwaraeon, mae yna nifer o resymau i garu Caerdydd, dyma ddeg ohonynt...

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Taith rithwir o amgylch y campws

Gallwch ddarganfod mwy am y Brifysgol a dinas Caerdydd trwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein.

Cysylltwch â’n tîm o lysgenhadon myfyrwyr gyda chwestiynau am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Mae gennym raglen allgymorth eang sy’n annog myfyrwyr o bob grŵp oedran i anelu at addysg uwch, a pharatoi ar ei chyfer.

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.