Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol. Rydym yn gymuned academaidd ymofyngar, angerddol dros astudio’r gorffennol a chredoau cyn-hanesyddol i gymdeithasau cyfoes.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

tick

Ein hymchwil

Ymhlith y 20 prifysgol orau ar gyfer pŵer ymchwil ym maes Hanes (REF 2021).

rosette

Rydym yn arbenigwyr

Byddwch yn cael eich addysg gan arbenigwyr sy’n uchel eu parch yn rhyngwladol ac yn weithredol ym myd ymchwil.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Archaeoleg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol drwy astudio gweddillion materol mewn archaeoleg ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol mewn hanes, ynghyd â phrofiad sylweddol ar leoliad archeolegol.

Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol gyda gradd sy'n pontio o'r byd canoloesol i'r byd modern, gyda sylw manwl i Brydain, Ewrop, Rwsia, UDA, China ac India.

Hanes ac Economeg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BA Hanes ac Economeg (Cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr astudio'r gorffennol ochr yn ochr â theori economaidd brif ffrwd a modiwlau dewisol eraill.

Hanes yr Henfyd (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwiliwch wareiddiadau hynafol dros gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd mewn gradd sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i Hen Roeg a Rhufain o’r Oes Efydd i dwf Islam (c. 1500 BCE i CE 800).

Hanes yr Henfyd a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ymchwilio i fydoedd y gorffennol ac ehangu eich dealltwriaeth o newid hanesyddol o'r byd canoloesol i'r byd modern, mewn gradd gyfun gyda ffocws penodol ar Brydain, Ewrop, Rwsia, UDA, China ac India mewn hanes modern a gwareiddiadau hynafol

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio hanes ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau hanes israddedig, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Astudio hanes yr henfyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau israddedig ym maes hanes yr henfyd, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Ers ffilmio, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i raglenni cyd-anrhydedd. Ewch i'n rhestrau cyrsiau i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Hanes a hanes yr henfyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr yn trafod sut beth yw astudio hanes a hanes yr henfyd gyda ni.

Roeddwn i wir yn mwynhau’r rhyddid academaidd sydd ynghlwm wrth astudio hanes. Rydych yn dod i wybod am feysydd hanesyddol newydd ac amrywiol yn ystod y flwyddyn gyntaf. Mae’r staff academaidd yn hynod o gefnogol. Roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi a’m cefnogi drwy gydol fy ngradd. Mae safon y dysgu yn wych, ac roeddwn i wir yn ymddiddori ym mhob pwnc newydd roeddwn yn ei astudio.
Angharad Owen BA Hanes

Mwy amdanom ni

Students in lecture

Ystod eang o opsiynau am gydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno eich astudiaethau â phwnc arall, gan gynnwys archaeoleg, astudiaethau crefyddol neu ystod eang o ieithoedd modern.

Bottle Cap Flags

Astudio dramor

Gallwch dreulio blwyddyn astudio dramor yn rhan o’ch gradd, gan gael profiad diwylliannol gwerthfawr a chyfleoedd i deithio.

Mae’r amgylchedd yn groesawgar, ac mae’n teimlo fel cymuned agos, sydd wedi gwneud fy mhrofiad yn y brifysgol yn fythgofiadwy. Roeddwn i’n gallu teilwra fy ngradd i gyd-fynd â’m hanghenion a’m diddordebau personol, gan greu rhaglen unigryw a oedd yn iawn i mi.
Gemma Hopley BA Hanes yr Henfyd