Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu chwilfrydedd, trafodaeth wybodus, dadansoddi beirniadol a meddwl yn greadigol. Ystyriwn ein rôl fel partneriaeth, gan eich galluogi yn eich dysgu drwy ddarparu addysgu arbenigol mewn diwylliant cyfeillgar, cefnogol a phersonol.

briefcase

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Roedd 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

rosette

Cyfunwch eich diddordebau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni gradd cydanrhydedd lle gallwch gyfuno athroniaeth â phwnc arall yn y dyniaethau.

star

Staff arobryn

Rydym ni'n cynnal digwyddiadau a darlithoedd cangen y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol yn rheolaidd, gan gyflwyno'r meddwl diweddaraf gan arbenigwyr blaenllaw.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Ffrangeg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig rhaglen heriol o fodiwlau, sydd wedi’i hategu gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr.

Iaith Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cyfunwch astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith a sylfaen gadarn ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith, gyda'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael

Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Cewch ddarganfod amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg drwy bob cyfnod, ynghyd â'r gallu i ddadansoddi cwestiynau athronyddol pwysig hanes a chreu'r rhesymu cymhleth sydd ei angen i fynd i'r afael â'r presennol yn ein gradd Cydanrhydedd

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig trosolwg o'n rhaglenni Athroniaeth, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael i raddedigion.

Ers ffilmio, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i raglenni cyd-anrhydedd. Ewch i'n rhestrau cyrsiau i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyriwr sut beth yw astudio Athroniaeth gyda ni.

Mae’r cynadleddau a seminarau ymchwil mae'r Ysgol yn eu cynnal yn anhygoel, ac mae’r amrywiaeth o feysydd arbenigedd wedi fy ngalluogi i feithrin dealltwriaeth eang o feysydd amrywiol athroniaeth.
Jack Lane BA, Athroniaeth

Mwy amdanom ni

Two students working and talking

Cefnogi cyflogadwyedd

Mae ein cymorth gyrfaoedd penodol yn amrywio o leoliadau gwaith i siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr a gweithdai i'ch helpu i gymryd y camau cyntaf at eich dewis yrfa.

Female student smiling

Ystod eang o opsiynau cydanrhydedd

Gallwch ddewis cyfuno dau bwnc gyda rhaglen gydanrhydedd, yn cynnwys opsiynau gyda Hanes, Economeg, Gwleidyddiaeth ac ystod eang o bynciau dyniaethau, gan gynnwys ieithoedd modern.

John Percival Building

Ble byddwch chi'n astudio

Cynhelir y rhan fwyaf o’n darlithoedd, ein tiwtorialau a’n seminarau yn ein cartref, sef Adeilad John Percival, yng nghalon campws Parc Cathays.